• Overlijden melden - 088 335 35 35 (24 uur per dag) 

Download 'de draad van het leven oppakken voor kinderen'

Mijn gegevens

Aanhef
Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
E-mailadres

Na verlies van een dierbare hebben ouders een dubbele taak: ze moeten zelf de draad van het leven oppakken én ze moeten hun kinderen ondersteunen hetzelfde te doen. Dat laatste gaat vaak gepaard met veel twijfels en onzekerheden. Waar hebben je kinderen wel en geen behoefte aan? Hoe weet je hoe het met ze gaat?

De volgende handvatten helpen je om het gesprek over rouw met je kinderen aan te gaan en ze zo te helpen door te leven. Daarbij hebben we een onderscheidt gemaakt tussen kleine kinderen en pubers. Vul het bovenstaande formulier in om toegang te krijgen tot de download.