• Klantenservice 040 260 15 00 Ma t/m vrij van 8.00 tot 20.00 uur.
Het risico van de DELA spaarverzekering is zeer klein

Hoe zit het, tot in detail, met de winstdeling?

Met een CoöperatiespaarPlan ben je lid van Coöperatie DELA en deel je mee in de winst. Het percentage voor winstdeling berekenen wij ieder jaar op de manier die door de Algemene Vergadering van DELA is vastgesteld. Namelijk met het meetkundig gemiddelde rendement dat Coöperatie DELA over de laatste vijftien kalenderjaren op haar beleggingen heeft behaald. Hierbij laten we het beste en slechtste jaarrendement weg uit deze reeks om een meer gelijkmatige winstdeling te krijgen.

De Algemene Vergadering stelt het percentage vast

De Algemene Vergadering (AV) van coöperatie DELA stelt ieder jaar het definitieve percentage voor winstdeling vast dat wij daadwerkelijk mogen verdelen. Is onze solvabiliteit lager dan het minimum vereiste niveau? Dan kan de AV besluiten geen of minder winst uit te keren dan zoals hierboven is berekend. Ook kan de AV besluiten in een ander jaar juist meer winst uit te keren. Bovendien kan de AV van DELA besluiten om de manier waarop de winstdeling wordt berekend te veranderen. 

Het netto percentage dat ieder jaar voor het CoöperatiespaarPlan beschikbaar is voor winstdeling, is het door de AV vastgestelde percentage verminderd met*:

  • 2,81%* het bruto garantierendement (dit heb je al ontvangen)
  • 1,10%* doorlopende kosten
  • 0,40%* eerste kosten
  • 0,66%* kosten van de garantie

*) Deze percentages gelden nu voor een CoöperatiespaarPlan dat je direct bij DELA afsluit. Wij rekenen deze kosten niet helemaal of zelfs niet als het percentage voor winstdeling tekort schiet. Dit risico is voor DELA.

Je krijgt rente over de winstdeling

Naast de hoogte van het winstdelingspercentage hangt het bedrag van de winstdeling af van het saldo in jouw CoöperatiespaarPlan in het kalenderjaar waarover wij winstdelen. Wij voegen de winstdeling (jaarlijks) per 1 juli toe aan je saldo. Je krijgt óók rente over de winstdeling. Zo wordt je garantiekapitaal hoger. Bovendien draagt elke winstdeling op zijn beurt weer bij aan de winstdeling die je in de toekomst krijgt. Kortom, je krijgt winst op winst! 

De winst voegen we toe aan de waarde in jouw polis 

Dat doen we ieder jaar op 1 juli voor alle polissen tegelijk. Hierbij houden we geen kosten in.  

Je krijgt ook rente met terugwerkende kracht

  • We voegen steeds op 1 juli jouw deel van de winst over het vorige kalenderjaar toe aan je saldo. Het bedrag van de winstdeling per 1 juli verhogen wij dan ook met garantierente over de periode van 1 januari tot 1 juli van het lopende jaar, dus met terugwerkende kracht.
  • Voor het saldo waarover wij winstdeling geven, telt wel 1 juli als stortingsdatum voor de winstdeling.
  • Maak je je polis inlegvrij? Of wijzig je jouw inleg? Dan heeft dit geen gevolg voor jouw recht op winstdeling of je winstdelingspercentage maar uiteraard wel voor het winstbedrag. 
  • Beëindig je je polis dan houd je uiteraard de winstdeling die al aan je saldo is toegevoegd. Maar je krijgt geen winstdeling over de periode waarover nog geen winst is gedeeld.

De winstdeling is een extra storting 

Voor de garantie behandelen we de winstdeling als een extra storting, zonder kosten. Hierover krijg je ook garantierente. Dit betekent dat winstdeling nooit verloren kan gaan door negatieve resultaten in enig jaar. Het garantiekapitaal op de einddatum verhogen we met het bedrag van de winstdeling plus de garantierente hierover tot de einddatum van de verzekering.

Chat met onze medewerkers