• Overlijden melden 0800 955 66 55 -gratis- 24 uur per dag

Duurzame uitvaart

Duurzaamheid is voor steeds meer mensen een belangrijk onderwerp en een weloverwogen keuze. Wil je de uitvaart een duurzame invulling geven, dan zijn daar bij Coöperatie DELA veel mogelijkheden voor.

Natuurbegraafplaats Den en Rust, Bilthoven. Duurzaam begraven in de natuur

Voor ieder product uit het assortiment van coöperatie DELA, is minimaal één duurzaam alternatief beschikbaar. Mede daarom is DELA toegetreden tot GreenLeave, een stichting gericht op de bevordering van duurzaamheid in de uitvaartbranche.

De uitvaartondernemers van GreenLeave zorgen dat hun bedrijfsvoering voldoet aan de vijf kernprincipes. Denk hierbij aan een energiescan op de gebouwen, het wagenpark onder uitstootnormen houden, het ondersteunen van maatschappelijke doelen, de inkoop van duurzame producten en goed werkgeverschap. Op die manier waarborgen zij dat hun interne bedrijfsvoering duurzaam is en steeds duurzamer wordt.

De 5 kernprincipes

Kernprincipe 1: De Duurzame Uitvaartondernemer is een goede werkgever

Bij coöperatie DELA doe je betekenisvol werk en geef je betekenis aan het leven van onze leden. Dat doe je samen met collega’s die betrokken, integer en ondernemend zijn. Mensen die midden in het leven staan en daar gedreven door passie en ambitie het maximale uit halen. Samen leren is hierbij een succesfactor.

De cultuur bij DELA is prettig; iedereen doet ertoe en je krijgt vertrouwen. Onze mensen zijn betrokken bij wat ze doen en verbonden met elkaar. Wij geloven in een waardig afscheid voor iedereen, maar we geloven vooral dat we er zijn voor elkaar.

Een werkgever met mogelijkheden

Bij DELA liggen er volop mogelijkheden, bijvoorbeeld voor IT'ers, Online specialisten, Uitvaartverzorgers en Uitvaartdiensten. Voor al onze functies geldt dat we resultaatgericht werken en we veel aandacht besteden aan je persoonlijke ontwikkeling. Bijvoorbeeld door resultaatgerichte afspraken te maken, maar ook door je toegang te geven tot het leerplatform GoodHabitz.com.

Onze doelen voor 2020

Ons gewaagde doel voor 2020 is de meest betrokken coöperatie zijn, die het leven meer betekenis geeft. Om dat te bereiken, hebben we vier onderliggende doelen geformuleerd:

 • Onze leden bevelen onze dienstverlening aan
 • Onze mensen vinden DELA het leukste bedrijf om bij te werken
 • Wij zijn een organisatie met een topreputatie
 • Onze financiële basis is verstevigd

Op de Europese GPtW Best Worksplaces bereikten we als eerste én enige Nederlandse organisatie op deze lijst in de categorie 'Large' de 29e plek! Met 1600 collega's bouwen we bij coöperatie DELA aan een Great Place to Work. Omdat we geloven dat we er zijn voor elkaar.

Hieronder volgen enkele concrete voorbeelden:

 • DELA werkt volgens CAO Uitvaartbranche
 • We sturen op output en niet aanwezigheid. We geven mensen zoveel vrijheid om te werken wanneer en waar ze willen
 • Bedrijfscultureel abonnement
 • Fitpas
 • We managen actief op het voorkomen en verlagen van verzuim door zorgvuldig te matchen in de selectie, trainingen en gesprekken
 • Elk jaar een teamuitje
 • Jaarlijkse feestdag voor gepensioneerde collega’s
 • Actieve personeelsvereniging
 • Beveiliging gebouwen
 • Protocol alleen werken
 • De organisatie zet zich in voor de opleiding en ontwikkeling van medewerkers. Elke medewerker heeft periodiek een ontwikkelgesprek en er is budget voor opleiding en ontwikkeling.
 • We organiseren terugkerend de zgn ‘Ronde Tafels’ die onder meer bestaan uit plenaire sessies en workshops en inspirerende tafelgesprekken (CA 34, 42, 44)
 • We stimuleren het leren van complimenten

Kernprincipe 2: De Duurzame Uitvaartondernemer minimaliseert de milieu-impact van haar bedrijfsvoering

Bij coöperatie DELA geloven we in een waardig afscheid voor iedereen. Maar we geloven vooral dat we er zijn voor elkaar. Wij zijn groot geworden vanuit de overtuiging dat onderlinge verbondenheid telt. Wij dragen elkaars lasten en de zorg voor elkaar. Daarom willen we onze wereld op een gelijkwaardige of zelfs betere manier achterlaten voor de huidige en toekomstige generaties. Dat geldt al vanaf onze oprichting. Om nog meer invulling te geven aan onze maatschappelijke rol hebben we een MVO-beleid. Dit beleid is tot stand gekomen dankzij gesprekken met medewerkers, het bestuur, onze leden, leveranciers en experts.

 • We hebben in de afgelopen jaren leveranciers gestimuleerd om facturen digitaal aan te leveren. Inmiddels ontvangen we zo’n 95% van de facturen van toeleveranciers digitaal.
 • Uitgaande facturen naar klanten en leveranciers versturen we nog per post. We zitten in een transitie om onze systemen zodanig aan te passen dat dit digitaal mogelijk is.
 • Daarnaast zijn we bezig om ook alle andere papierstromen van DELA naar klanten (polissen, brieven, ledenblad, drukwerk) digitaal aan te kunnen bieden. We nemen vingerafdrukken digitaal af.
 • We reduceren waar mogelijk ritten. Daarvoor zoeken we samenwerking met derden binnen de branche.

Kernprincipe 3: De Duurzame Uitvaartondernemer houdt bij haar inkopen rekening met duurzaamheid

In ons duurzaam inkoopbeleid zijn duurzaamheidsaspecten (people, planet, profit) nadrukkelijk verwoord. Bij alle evaluatiegesprekken met leveranciers is MVO toegevoegd als vast agendapunt en we beoordelen leveranciers bij nieuwe inkoopprojecten mede op het aspect duurzaamheid. Enkele voorbeelden:

 • Aan leaserijders wordt expliciet de mogelijkheid geboden om in plaats van een leaseauto gebruik te maken van een OV-jaarkaart (in principe 2e klas, 1e klas is een optie als dit past binnen de leasenorm). Het resterend bedrag tot aan de leasenorm wordt bruto uitgekeerd als mobiliteitsbudget, dat kan worden ingezet voor overige vervoersmiddelen. Verder kunnen dan geen vervoerskosten gedeclareerd worden.
 • De NS Business card (2e klas) wordt ter beschikking gesteld voor iedere leaserijder. Deze was al beschikbaar op aanvraag, maar wordt nu standaard bij een leaseauto uitgegeven. Deze is te gebruiken als alternatief voor zakelijke verkeer. We willen leaserijders stimuleren om hier meer gebruik van te maken.
 • Verlichting: We vervangen defecte traditionele lampen met traditionele lampen. Dit omdat het niet mogelijk is om binnen een bestaand lichtsysteem van traditionele lampen een LEDlamp toe te voegen (andere sfeer, armatuur, schakeling, dimmers, bekabeling, schakelapparatuur). Echter, telkens wanneer we een ruimte renoveren of nieuw bouwen, passen we alleen nog LED toe, net zo lang totdat we overal alleen nog LED gebruiken.
 • Koffie en thee: Klimaatneutrale koffie van Peeze en Tea of Life met Fair Trade keurmerk
 • We gebruiken composteerbare koffiebekertjes. Bekertjes worden gescheiden verzameld.

Kernprincipe 4: De Duurzame Uitvaartondernemer doet eerlijk zaken en houdt rekening met de wensen en belangen van haar klant

Coöperatie DELA heeft het Keurmerk Uitvaartzorg. Het Keurmerk Uitvaartzorg is een keurmerk van Stichting Keurmerk Uitvaartzorg. Het keurmerk staat voor kwaliteit van de dienstverlening in de uitvaartbranche. Klanten zien aan het keurmerk meteen dat zij te maken hebben met een kwalitatief goede uitvaartorganisatie.

Klanten kunnen erop vertrouwen dat wij:

 • Vooraf heldere afspraken met u maken over de uitvoering en kostenbegroting van de uitvaart
 • De uitvaart goed organiseren
 • Professionele medewerkers hebben
 • Uw klachten met zorg afhandelen
 • Klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren

Uitvaartverzorgers van DELA worden niet beoordeeld op de keuzes die nabestaanden maken voor een uitvaart.

Kernprincipe 5: De Duurzame Uitvaartondernemer ondersteunt maatschappelijke initiatieven

Een van de initiatieven van cooperatie DELA is het goededoelenfonds.

Het DELA goededoelenfonds fonds heeft als slogan ‘met elkaar voor een ander’. Dat is niet voor niets. Door samen iets goeds te doen voor een ander geven we het leven meer betekenis. Om dat mogelijk te maken, heeft coöperatie DELA in 2007 het DELA goededoelenfonds opgericht. Bij het fonds kan iedereen in Nederland projecten indienen die aansluiten bij het thema van het fonds: ‘Onbeperkt!’. Leden en medewerkers kunnen ook deelnemen aan activiteiten die het fonds organiseert. Onbeperkt!

Het DELA goededoelenfonds nodigt mensen met een beperking uit om als vrijwilliger iets goeds te doen voor een ander. Veel mensen met een beperking ontvangen hulp. Het DELA goededoelenfonds draait dat om, zodat mensen met een beperking anderen kunnen verrassen met hun kwaliteiten en talenten. Iedereen wil van betekenis zijn. We willen dat iedereen ervaart dat hij of zij meedoet en ertoe doet. Want we zijn niet gelijk, maar we zijn wel gelijkwaardig. Nog meer voorbeelden:

 • Dela Goededoelenfonds
 • Terugkerende Doegoedweek
 • Terugkerend Kleintje Hollands (artiesten met een beperking zingen in oudereninstellingen)
 • We ondersteunen de ‘Prijs voor Eind¬hovens Schrijftalent’
 • Elke medewerker kan kiezen uit een aantal opties voor een kerstgeschenk. In plaats van een geschenk voor zichzelf, kunnen ze het budget ook schenken aan een goed doel
 • We stimuleren om een maatschappelijke activiteit centraal te stellen tijdens een teamuitje door kant en klare arrangementen aan te bieden, en hier wordt veel gebruik van gemaakt
 • Jaarlijkse kerstactie waarbij collega’s kerstcadeautjes doneren voor kinderen uit gezinnen die gebruik maken van de Voedselbank
 • Kleding- en schoeninzamelactie onder collega’s voor het Leger de Heils (paar keer georganiseerd door collega’s)
 • 040 260 16 36 Bereikbaar van ma t/m vrij van 8.00 tot 20.00 uur.
 • 040 260 16 36 Bereikbaar van ma t/m vrij van 8.00 tot 20.00 uur.

Chat met onze medewerkers