Ik wil mijn verzekerd bedrag verhogen

U mag het verzekerd bedrag van uw DELA LeefdoorPlan met gelijkblijvende dekking één keer in de drie jaar verhogen. U hoeft dan geen gezondheidsvragen te beantwoorden. Dit noemen we het optierecht. Dit zijn de regels van het optierecht:

  • De verhoging mag niet minder dan 1% en niet meer dan 10% van het verzekerd bedrag zijn.
  • De verhoging gaat in op de dag waarop u de premie betaald moet hebben. Deze premievervaldag staat op uw polis.
  • De einddatum van uw verzekering is pas over 10 jaar of langer. 
  • Het optierecht vervalt als u dit twee keer na elkaar niet gebruikt. En als de oudste verzekerde 65 jaar of ouder is.
Heeft u een lineair of annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering? Dan geldt het optierecht niet.
Stuur een e-mail naar leefdoorplan@dela.org als u uw verzekerd bedrag wilt verhogen met optierecht. Of neem contact op met onze klantenservice via 040 260 16 36. U bereikt ons van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 20.00 uur.
 

Chat met onze medewerkers