Veelgestelde vragen

Over het DELA UitvaartPlan

Wat is een DELA UitvaartPlan?
Het DELA Uitvaartplan bestaat uit diensten en een vrij te besteden geldbedrag. Of u kiest voor alleen een geldbedrag.
Met het dienstenpakket zijn de belangrijkste zaken van een uitvaart verzekerd. Uiteraard kunnen nabestaanden hier van afwijken. Wilt u bijvoorbeeld een bijzondere kist of een koets om de overledene te vervoeren? Dan is dat altijd mogelijk. Het kan wel zijn dat hier extra kosten aan zijn verbonden.

Meer informatie over het DELA UitvaartPlan
 
Benieuwd naar wat een uitvaart ongeveer kost? Bereken de uitvaartkosten.
Ben ik met een DELA UitvaartPlan Diensten maar voor € 621 verzekerd?

U bent verzekerd voor een pakket uitvaartdiensten en voor een aanvullend verzekerd bedrag van € 621. Het aanvullende verzekerd bedrag kunnen nabestaanden vrij besteden voor uitvaartdiensten die niet in het pakket uitvaartdiensten zitten. Denk bijvoorbeeld aan een koffietafel of een volgauto.

Ik woon in het buitenland en wil de uitvaart in mijn woonland laten plaatsvinden. Wat vergoedt DELA vanuit mijn DELA UitvaartPlan in Diensten?
Woont u in een ander land dan Nederland of België? En kiezen nabestaanden voor een uitvaart in het woonland? Dan kiezen uw nabestaanden zelf ter plaatse een uitvaartondernemer. DELA regelt en verzorgt namelijk alleen uitvaarten in Nederland en onder bepaalde voorwaarden ook in België. Voor de uitvaart in een ander land dan Nederland of België keren wij een vergoeding uit. We keren uit nadat we uitvaartnota’s hebben ontvangen. Op basis van de nota's keren we een vergoeding uit tot maximaal € 3.681 (2019). Daarbovenop komt het bedrag uit de aanvullende Geldverzekering. Deze uitkering kunnen nabestaanden gebruiken om de kosten van een begrafenis of crematie geheel of gedeeltelijk te betalen.
Heb ik bij een dienstenpakket nog keuzemogelijkheden of is dit een vast pakket aan diensten?
Met het dienstenpakket zijn de belangrijkste zaken van een uitvaart verzekerd. Hoe deze diensten worden ingevuld is aan de nabestaanden, dit kan voor iedereen anders zijn. Uiteraard kunnen nabestaanden ook andere diensten kiezen. Wilt u bijvoorbeeld een bijzondere kist of een koets om de overleden persoon te vervoeren? Dan is dat altijd mogelijk. Het kan wel zijn dat hier extra kosten aan zijn verbonden.
Ik heb al een uitvaartverzekering ergens anders. Kan ik deze overbrengen naar DELA?

U kunt de waarde van uw huidige verzekering gebruiken voor een verzekering bij DELA. Het gaat dan om een DELA UitvaartPlan tegen Koopsom, DELA CoöperatiespaarPlan of het DELA Depositofonds. Kiest u voor een DELA UitvaartPlan met premiebetaling? Dan gebruiken wij de waarde als vooruitbetaalde premie.

Wilt u de waarde van een andere verzekeraar naar DELA overmaken? Neem hierover dan contact op met de verzekeraar waar uw verzekering nu loopt en doe een verzoek tot kapitaaloverdracht. U geeft dan aan de waarde uw verzekering te willen overmaken naar DELA. De contactpersoon van uw huidige verzekeraar verstuurt een overdrachtsformulier PSK (Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten) naar DELA. Op basis van het overdrachtsformulier bekijken we welk product van DELA het meest geschikt is. Het overdrachtsformulier PSK kan uw contactpersoon mailen naar dverzekeren@dela.org.

Verder hebben wij onderstaande gegevens nodig:

  • Naam
  • Adres en woonplaats
  • E-mailadres en telefoonnummer
  • Geboortedatum
  • BSN-nummer

Zodra wij deze gegevens hebben ontvangen, krijgt u van ons een offerte.

Enkele verzekeraars zijn niet aangesloten bij het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten. In dat geval kunt u vragen om de waarde van uw verzekering naar uw eigen rekening over te maken. Daarna kunt u het bedrag naar DELA overmaken.

UitvaartPlan tegen koopsom

Wat is het DELA UitvaartPlan tegen koopsom?
Met het DELA UitvaartPlan tegen koopsom verzekert u een geldbedrag dat bij overlijden vrij komt. Met dit bedrag kunnen uw nabestaanden de kosten van de uitvaart betalen. Hiervoor stort u eenmalig een bedrag, de koopsomstorting. Door een speciale winstdelingsregeling kan het verzekerde bedrag nog stijgen. De jaarlijkse stijging van de uitvaartkosten kan hiermee voor een deel worden opgevangen.
Is het DELA UitvaartPlan tegen koopsom waardevast?
Door winstdeling is het DELA UitvaartPlan tegen koopsom deels waardevast. Wij adviseren u daarom regelmatig te controleren of de hoogte van uw verzekering nog aansluit bij uw uitvaartwensen. Bereken uw uitvaartkosten.
Is kapitaaloverdracht mogelijk?
Ja, voor het DELA UitvaartPlan tegen koopsom is kapitaaloverdracht mogelijk. In het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten leest u meer hierover.

Wilt u het het kapitaal overbrengen naar een andere financiële instelling, laat dit dan schriftelijk aan ons weten.
Wij hebben van u nodig:

1. Brief met handtekening met daarin uw verzoek tot waardeoverdracht. Vermeld hierbij uw polisnummer;
2. Kopie van uw identiteitsbewijs;
3. Kopie van de offerte van de financiële instelling waar u het kapitaal wilt onderbrengen.

Stuur uw brief met bijlagen naar:
Coöperatie DELA, afdeling Klantendiensten
Postbus 522
5600 AM Eindhoven
O.v.v. Kapitaaloverdracht

Zodra wij uw verzoek en alle kopieën ontvangen hebben én zodra de opdracht is goedgekeurd, zetten wij de overdracht van het kapitaal in gang. Wij versturen dan een overdrachtsformulier naar de toekomstige financiële instelling en maken het kapitaal binnen 14 kalenderdagen over. Valt de 14e dag in het weekend of op een feestdag? Dan geldt de eerstvolgende werkdag als 14e dag.

Andersom kan ook: u kunt ook kapitaal van een andere financiële instelling naar DELA overbrengen. Neem hiervoor contact op met de instelling die het kapitaal nu beheert. Zij zorgen voor de overdracht.
Tot welke leeftijd kan ik een UitvaartPlan tegen koopsom afsluiten?
Wanneer u het DELA UitvaartPlan tegen koopsom afsluit, vragen we u twee gezondheidsvragen te beantwoorden. Aan de hand van deze vragen beoordelen we of u een DELA UitvaartPlan kunt afsluiten. Beantwoordt u een of beide vragen met ‘ja’? Dan krijgt u van ons een aanvullende vragenlijst. Bent u ouder dan 84 jaar of kunt u zich medisch gezien niet verzekeren? Kiest u dan voor het Depositofonds.
Waar vind ik de algemene voorwaarden van het DELA UitvaartPlan tegen koopsom?
Belangrijke documenten kunt u hier downloaden.

Depositofonds

Wat is het Depositofonds?

Het DELA Depositofonds is een deposito voor iedereen. Met het DELA Depositofonds zet u voordelig geld opzij voor uw uitvaart. Uw nabestaanden kunnen het bedrag gebruiken voor uw begrafenis of crematie. Wanneer u overlijdt, keert DELA het bedrag uit dat op dat moment in uw Depositofonds zit. Bekijk hier alle informatie over het Depositofonds.

Hoe werkt de jaarlijkse rentebijschrijving?

De hoogte van de rente is afhankelijk van het aanvangsbedrag in uw Depositofonds. De rente voor het nieuwe jaar wordt jaarlijks op de laatste dag van het oude jaar bepaald. Welke rente u exact gaat ontvangen, is dus pas bekend op de laatste dag van het oude jaar. Hieronder lichten we aan de hand van een tabel en een voorbeeld toe hoe de rentebijschrijving werkt.

Hoogte van uw aanvangsbedrag  Rente die u elk jaar ontvangt 
Minder dan € 450 Minimaal 2,5% en maximaal 5,5%. De exacte rentevergoeding voor het komende jaar baseren we op de depositorente die de Europese Centrale Bank gebruikt. We nemen het percentage van 31 december van het oude jaar en verhogen dat met 0,75%.
Tussen € 450 en € 1.350. Daarnaast heeft u geen andere DELA-verzekering.
Tussen € 450 en € 1.350, én u heeft ook een DELA UitvaartPlan. Minimaal 3% en maximaal 6%. De exacte rentevergoeding voor het komende jaar baseren we op de depositorente die de Europese Centrale Bank gebruikt. We nemen het percentage van 31 december van het oude jaar en verhogen dat met 0,75%.
Hoger dan € 1.350Voorbeeld: Stel het bedrag in het Depositofonds is € 4.000. Op 31 december van dat jaar is de ECB- depositorente 1%. We verhogen dit percentage met 0,75 %-punt naar 1,75%. Dit is lager dan de minimale rente van 3%. Daarom ontvangt u toch 3%. Het bedrag na de rentebijschrijving is dan € 4.120.

Waarom heb ik een DELA Depositofonds?
  • U heeft een bedrag naar het DELA Depositofonds overgemaakt.
  • U had ooit een DELA UitvaartPlan of Natura Uitvaartverzekering en bent daarmee geheel of gedeeltelijk gestopt. Wij hebben de afkoopwaarde toen overgemaakt naar het DELA Depositofonds.
Moeten nabestaanden straks bijbetalen?

Dat hangt af van het verschil tussen de door hen gekozen uitvaart en de waarde van uw DELA Depositofonds. Op dela.nl/wijzer kunt u eenvoudig nagaan of het geld in uw DELA Depositofonds voldoende is. Goed om te weten: als coöperatie DELA de uitvaart verzorgt, dan ontvangen uw nabestaanden korting op de uitvaartkosten.

Moet ik de waarde opgeven aan de belastingdienst?

De waarde van het DELA Depositofonds valt niet onder de vrijstelling voor uitvaartverzekeringen. Het is geen uitvaartverzekering, maar een geblokkeerde rekening. Dat betekent dat de waarde van het Depositofonds behoort tot het algemene vermogen van box 3 (sparen en beleggen). In deze box geldt een algemene vrijstelling voor vermogensrendementsheffing van € 30.360 in 2019 (€ 30.000 in 2018) per persoon. Bezit u een vermogen boven dit bedrag? Dan bent u vermogensrendementsheffing verschuldigd over het vermogen erboven. Het DELA Depositofonds vindt u niet terug op uw vooraf ingevulde belastingaangifte. Geef daarom zelf de waarde door. U vindt deze waarde op de rentebrief. Die ontvangt u jaarlijks van coöperatie DELA.

Chat met onze medewerkers

Chat met onze medewerkers