Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen over corona en uw DELA-verzekering

Heeft een overlijden als gevolg van het coronavirus gevolgen voor mijn verzekering?

DELA UitvaartPlan

Met een DELA UitvaartPlan bent u verzekerd van een uitvaart. Dit geldt ook bij een overlijden als gevolg van het coronavirus. Bij het regelen van de uitvaart volgen we de instructies van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), zoals hierboven is uitgelegd.

DELA LeefdoorPlan

Als de verzekerde met een DELA LeefdoorPlan overlijdt als gevolg van het coronavirus, gelden de normale voorwaarden. Er gelden geen speciale regels of uitzonderingen bij overlijden als gevolg van dit virus.

Zijn er alternatieven voor zaken die wel in het verzekerd pakket zitten maar die nu vanwege corona niet kunnen doorgaan?

Hieronder ziet u een overzicht van de onderdelen in het DELA UitvaartPlan in tijden van corona. Zoals u ziet, zijn de meeste diensten ongewijzigd. Voor de zaken die nu niet kunnen of die anders gaan, bieden we waar mogelijk een alternatief.

Meer toelichting over wat er anders gaat bij uitvaarten in coronatijd vindt u hier

Overzicht onderdelen DELA UitvaartPlan in tijden van corona

Onderdelen DELA UitvaartPlan
in diensten

Hoe gaat dat nu?

Beschikbaar alternatief

Vervoer overledene naar uitvaartcentrum

Ongewijzigd

 

Regelen formaliteiten

Ongewijzigd

 

Regelgesprek met nabestaande(n)

Thuis, op een DELA-locatie of online via videobellen

 

Rouwkaarten

Ongewijzigd

 

Verzorging overledene

Ongewijzigd

 

Kist

Ongewijzigd

 

Opbaring

Thuisopbaring: ongewijzigd

Opbaring in zorginstelling: afhankelijk van de regels van de instelling.

 

 

 

Rouwbezoek

Minder gasten mogelijk door 1,5 meter afstand houden

 

Rouwvervoer

Ongewijzigd

 

Aula, dienst

Het aantal personen dat bij de dienst aanwezig kan zijn verschilt per locatie. Uw uitvaartverzorger kan hier meer over vertellen.

Rijdend de laatste groet brengen op 20 locaties (drive through-condoleance)

Herinneringsbijeenkomst op later moment voor alle nabestaanden

Extra: Livestream om op afstand mee te kijken + USB-stick met video-opname (€ 95)

Foto-/videopresentatie in aula

Ongewijzigd

 

Ondersteunende DELA-medewerkers

Ongewijzigd

 

Cremeren/begraven

Ongewijzigd

 

Vrij besteedbaar bedrag
(minimaal 634 euro)

Ongewijzigd

Asbus ophalen

Ongewijzigd

Asbus thuis laten bezorgen is mogelijk

Asverstrooiing

Ongewijzigd

 

 

Overzicht veranderingen die niet in het verzekerd pakket zitten

Onderdelen

Hoe gaat dat nu?

Beschikbaar alternatief

Informeel samenzijn met gasten na de uitvaart

Aantal personen in overleg

 

Horecavoorzieningen

Ongewijzigd

 

Grafsteen

Ongewijzigd

 

Rouwbloemen bij uitvaart

Ongewijzigd

 

Herinneringsproducten

Ongewijzigd

 

Zijn er gevolgen voor mijn DELA UitvaartPlan bij overlijden aan corona in het buitenland?

Als een verzekerde overlijdt als gevolg van het coronavirus, dan is die verzekerd van een uitvaart in Nederland, of van een geldbedrag. Het maakt hierbij niet uit waar ter wereld het overlijden plaatsvindt. Het vervoer van de overledene vanuit het buitenland is niet altijd mee verzekerd.

Hiervoor geldt:

  • Is het negatieve reisadvies bij het begin van de reis bekend? Dan is het vervoer van de overledene terug naar Nederland niet verzekerd.
  • Kwam er een negatief reisadvies tijdens het verblijf in het buitenland? Dan is het vervoer naar Nederland wél verzekerd.

Veelgestelde vragen van de Rijksoverheid

Richtlijnen RIVM voor de Uitvaartbranche

Over het DELA UitvaartPlan

Wat is een DELA UitvaartPlan?
Het DELA Uitvaartplan bestaat uit diensten en een vrij te besteden geldbedrag. Of je kiest voor alleen een geldbedrag.
Met het dienstenpakket zijn de belangrijkste zaken van een uitvaart verzekerd. Uiteraard kunnen nabestaanden hier van afwijken. Wil je bijvoorbeeld een bijzondere kist of een koets om de overledene te vervoeren? Dan is dat altijd mogelijk. Het kan wel zijn dat hier extra kosten aan zijn verbonden.

Meer informatie over het DELA UitvaartPlan
 
Benieuwd naar wat een uitvaart ongeveer kost? Bereken de uitvaartkosten.
Ben ik met een DELA UitvaartPlan Diensten maar voor € 634 verzekerd?

Je bent verzekerd voor een pakket uitvaartdiensten en voor een aanvullend verzekerd bedrag van € 634. Het aanvullende verzekerd bedrag kunnen nabestaanden vrij besteden voor uitvaartdiensten die niet in het pakket uitvaartdiensten zitten. Denk bijvoorbeeld aan een koffietafel of een volgauto.

Ik woon in het buitenland en wil de uitvaart in mijn woonland laten plaatsvinden. Wat vergoedt DELA vanuit mijn DELA UitvaartPlan in Diensten?
Woon je in een ander land dan Nederland of België? En kiezen nabestaanden voor een uitvaart in het woonland? Dan kiezen je nabestaanden zelf ter plaatse een uitvaartondernemer. DELA regelt en verzorgt namelijk alleen uitvaarten in Nederland en onder bepaalde voorwaarden ook in België. Voor de uitvaart in een ander land dan Nederland of België keren wij een vergoeding uit. We keren uit nadat we uitvaartnota’s hebben ontvangen. Op basis van de nota's keren we een vergoeding uit tot maximaal € 3.758 (2020). Daarbovenop komt het bedrag uit de aanvullende Geldverzekering. Deze uitkering kunnen nabestaanden gebruiken om de kosten van een begrafenis of crematie geheel of gedeeltelijk te betalen.
Heb ik bij een dienstenpakket nog keuzemogelijkheden of is dit een vast pakket aan diensten?
Met het dienstenpakket zijn de belangrijkste zaken van een uitvaart verzekerd. Hoe deze diensten worden ingevuld is aan de nabestaanden, dit kan voor iedereen anders zijn. Uiteraard kunnen nabestaanden ook andere diensten kiezen. Wil je bijvoorbeeld een bijzondere kist of een koets om de overleden persoon te vervoeren? Dan is dat altijd mogelijk. Het kan wel zijn dat hier extra kosten aan zijn verbonden.
Ik heb al een uitvaartverzekering ergens anders. Kan ik deze overbrengen naar DELA?

Je kunt de waarde van je huidige verzekering gebruiken voor een verzekering bij DELA. Het gaat dan om een DELA UitvaartPlan tegen Koopsom, DELA CoöperatiespaarPlan of het DELA Depositofonds. Kies je voor een DELA UitvaartPlan met premiebetaling? Dan gebruiken wij de waarde als vooruitbetaalde premie.

Wil je de waarde van een andere verzekeraar naar DELA overmaken? Neem hierover dan contact op met de verzekeraar waar jouw verzekering nu loopt en doe een verzoek tot kapitaaloverdracht. Je geeft dan aan de waarde jouw verzekering te willen overmaken naar DELA. De contactpersoon van jouw huidige verzekeraar verstuurt een overdrachtsformulier PSK (Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten) naar DELA. Op basis van het overdrachtsformulier bekijken we welk product van DELA het meest geschikt is. Het overdrachtsformulier PSK kan jouw contactpersoon mailen naar dverzekeren@dela.org.

Verder hebben wij onderstaande gegevens nodig:

  • Naam
  • Adres en woonplaats
  • E-mailadres en telefoonnummer
  • Geboortedatum
  • BSN-nummer

Zodra wij deze gegevens hebben ontvangen, krijgt je van ons een offerte.

Enkele verzekeraars zijn niet aangesloten bij het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten. In dat geval kun je vragen om de waarde van jouw verzekering naar jouw eigen rekening over te maken. Daarna kun je het bedrag naar DELA overmaken.

UitvaartPlan tegen koopsom

Wat is het DELA UitvaartPlan tegen koopsom?

Met het DELA UitvaartPlan tegen koopsom verzeker je een geldbedrag dat bij overlijden vrij komt. Met dit bedrag kunnen jouw nabestaanden de kosten van de uitvaart betalen. Hiervoor stort je eenmalig een bedrag, de koopsomstorting. Door een speciale winstdelingsregeling kan het verzekerde bedrag nog stijgen. De jaarlijkse stijging van de uitvaartkosten kan hiermee voor een deel worden opgevangen.

Is het DELA UitvaartPlan tegen koopsom waardevast?
Door mogelijke winstdeling is het DELA UitvaartPlan tegen koopsom deels waardevast. Wij adviseren je daarom regelmatig te controleren of de hoogte van jouw verzekering nog aansluit bij jouw uitvaartwensen. Bereken jouw uitvaartkosten.
Is kapitaaloverdracht mogelijk?
Ja, voor het DELA UitvaartPlan tegen koopsom is kapitaaloverdracht mogelijk. In het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten lees je meer hierover.

Wil je het het kapitaal overbrengen naar een andere financiële instelling, laat dit dan schriftelijk aan ons weten.
Wij hebben van jou nodig:

1. Brief met handtekening met daarin jouw verzoek tot waardeoverdracht. Vermeld hierbij jouw polisnummer;
2. Kopie van jouw identiteitsbewijs;
3. Kopie van de offerte van de financiële instelling waar je het kapitaal wilt onderbrengen.

Stuur jouw brief met bijlagen naar:
Coöperatie DELA, afdeling Klantendiensten
Postbus 522
5600 AM Eindhoven
O.v.v. Kapitaaloverdracht

Zodra wij jouw verzoek en alle kopieën ontvangen hebben én zodra de opdracht is goedgekeurd, zetten wij de overdracht van het kapitaal in gang. Wij versturen dan een overdrachtsformulier naar de toekomstige financiële instelling en maken het kapitaal binnen 14 kalenderdagen over. Valt de 14e dag in het weekend of op een feestdag? Dan geldt de eerstvolgende werkdag als 14e dag.

Andersom kan ook: je kan ook kapitaal van een andere financiële instelling naar DELA overbrengen. Neem hiervoor contact op met de instelling die het kapitaal nu beheert. Zij zorgen voor de overdracht.
Tot welke leeftijd kan ik een UitvaartPlan tegen koopsom afsluiten?
Wanneer je het DELA UitvaartPlan tegen koopsom afsluit, vragen we je twee gezondheidsvragen te beantwoorden. Aan de hand van deze vragen beoordelen we of je een DELA UitvaartPlan kunt afsluiten. Beantwoordt je een of beide vragen met ‘ja’? Dan krijg je van ons een aanvullende vragenlijst. Ben je ouder dan 84 jaar of wordt je medisch gezien niet geaccepteerd? Kies dan voor het Depositofonds.
Waar vind ik de algemene voorwaarden van het DELA UitvaartPlan tegen koopsom?

Belangrijke documenten kun je hier downloaden.

Depositofonds

Wat is het Depositofonds?

Het DELA Depositofonds is een deposito voor iedereen. Met het DELA Depositofonds zet je voordelig geld opzij voor jouw uitvaart. Jouw nabestaanden kunnen het bedrag gebruiken voor jouw begrafenis of crematie. Wanneer je overlijdt, keert DELA het bedrag uit dat op dat moment in jouw Depositofonds zit. Bekijk hier alle informatie over het Depositofonds.

Hoe werkt de jaarlijkse rentebijschrijving?

De rentevergoeding is gebaseerd op de ECB-depositorente op 31 december. Deze wordt verhoogd met een opslag, waarbij er een minimale en een maximale rente geldt. De hoogte van de rente is afhankelijk van het aanvangsbedrag in jouw Depositofonds. De rente voor het nieuwe jaar wordt jaarlijks op de laatste dag van het oude jaar bepaald. Welke rente je exact gaat ontvangen, is dus pas bekend op de laatste dag van het oude jaar. Hieronder lichten we aan de hand van een tabel en een voorbeeld toe hoe de rentebijschrijving werkt.

Hoogte van jouw aanvangsbedrag* Rente die je elk jaar ontvangt 
Afgesloten voor 18-03-2019 
Minder dan € 450 Minimaal 2,5% en maximaal 5,5%. De exacte rentevergoeding voor het komende jaar baseren we op de depositorente die de Europese Centrale Bank gebruikt. We nemen het percentage van 31 december van het oude jaar en verhogen dat met 0,75%.
Tussen € 450 en € 1.350. Daarnaast heb je geen andere DELA-verzekering.
Tussen € 450 en € 1.350 én je hebt ook een DELA UitvaartPlan. Minimaal 3% en maximaal 6%. De exacte rentevergoeding voor het komende jaar baseren we op de depositorente die de Europese Centrale Bank gebruikt. We nemen het percentage van 31 december van het oude jaar en verhogen dat met 0,75%.
Hoger dan € 1.350
Afgesloten vanaf 18-03-2019 
Ongeacht het bedrag of het aantal DELA-verzekeringen. Minimaal 1,5% en maximaal 6%. De exacte rentevergoeding voor het komende jaar baseren we op de depositorente die de Europese Centrale Bank gebruikt. We nemen het percentage van 31 december van het oude jaar en verhogen dat met 0,75%. 

*Dit is de opstelsom van de eerste storting en alle extra stortingen die u gedaan heeft voor dezelfde deelnemer, zonder rentebijschrijvingen.

Voorbeeld: Stel het bedrag in het Depositofonds is € 4.000. Op 31 december van dat jaar is de ECB-depositorente -0,4%. We verhogen dit percentage met 0,75 procentpunt naar 0,35%. Dit is lager dan de minimale rente van 1,5%. Daarom ontvangt u toch 1,5%. Het bedrag na de rentebijschrijving is dan € 4.060.

Waarom heb ik een DELA Depositofonds?
  • Je hebt een bedrag naar het DELA Depositofonds overgemaakt.
  • Je had ooit een DELA UitvaartPlan of Natura Uitvaartverzekering en bent daarmee geheel of gedeeltelijk gestopt. Wij hebben de afkoopwaarde toen overgemaakt naar het DELA Depositofonds.
Moeten nabestaanden straks bijbetalen?

Dat hangt af van het verschil tussen de door hen gekozen uitvaart en de waarde van jouw DELA Depositofonds. Goed om te weten: als coöperatie DELA de uitvaart verzorgt, dan ontvangen jouw nabestaanden korting op de uitvaartkosten.

Moet ik de waarde opgeven aan de belastingdienst?

De waarde van het DELA Depositofonds valt niet onder de vrijstelling voor uitvaartverzekeringen. Het is geen uitvaartverzekering, maar een geblokkeerde rekening. Dat betekent dat de waarde van het Depositofonds behoort tot het algemene vermogen van belastingbox 3 (sparen en beleggen). In deze box geldt een algemene vrijstelling voor vermogensrendementsheffing van € 30.360 in 2019 per persoon. Bezit je een vermogen boven dit bedrag? Dan ben je vermogensrendementsheffing verschuldigd over het vermogen erboven. Het DELA Depositofonds vind je niet terug op jouw vooraf ingevulde belastingaangifte. Geef daarom zelf de waarde door. Je vindt deze waarde op de rentebrief. Die ontvang je jaarlijks van coöperatie DELA.

Chat met onze medewerkers

Chat met onze medewerkers