Veelgestelde vragen

Over het DELA UitvaartPlan

Ik woon in het buitenland en wil de uitvaart in mijn woonland laten plaatsvinden. Wat vergoedt DELA vanuit mijn DELA UitvaartPlan in Diensten?
Woon je in een ander land dan Nederland of België? En kiezen nabestaanden voor een uitvaart in het woonland? Dan kiezen je nabestaanden zelf ter plaatse een uitvaartondernemer. DELA regelt en verzorgt namelijk alleen uitvaarten in Nederland en onder bepaalde voorwaarden ook in België. Voor de uitvaart in een ander land dan Nederland of België keren wij een vergoeding uit. We keren uit nadat we uitvaartnota’s hebben ontvangen. Op basis van de nota's keren we een vergoeding uit tot maximaal € 4.273 (2024). Daarbovenop komt het bedrag uit de aanvullende Geldverzekering. Deze uitkering kunnen nabestaanden gebruiken om de kosten van een begrafenis of crematie geheel of gedeeltelijk te betalen.
Ik heb al een uitvaartverzekering ergens anders. Kan ik deze overbrengen naar DELA?

Je kunt de waarde van je huidige verzekering gebruiken voor een verzekering bij DELA. Het gaat dan om een DELA UitvaartPlan tegen Koopsom, DELA CoöperatiespaarPlan of het DELA Depositofonds. Kies je voor een DELA UitvaartPlan met premiebetaling? Dan gebruiken wij de waarde als vooruitbetaalde premie.

Wil je de waarde van een andere verzekeraar naar DELA overmaken? Neem hierover dan contact op met de verzekeraar waar jouw verzekering nu loopt en doe een verzoek tot kapitaaloverdracht. Je geeft dan aan de waarde jouw verzekering te willen overmaken naar DELA. De contactpersoon van jouw huidige verzekeraar verstuurt een overdrachtsformulier PSK (Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten) naar DELA. Op basis van het overdrachtsformulier bekijken we welk product van DELA het meest geschikt is. Het overdrachtsformulier PSK kan jouw contactpersoon mailen naar dverzekeren@dela.org.

Verder hebben wij onderstaande gegevens nodig:

  • Naam
  • Adres en woonplaats
  • E-mailadres en telefoonnummer
  • Geboortedatum
  • BSN-nummer

Zodra wij deze gegevens hebben ontvangen, krijgt je van ons een offerte.

Enkele verzekeraars zijn niet aangesloten bij het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten. In dat geval kun je vragen om de waarde van jouw verzekering naar jouw eigen rekening over te maken. Daarna kun je het bedrag naar DELA overmaken.

Ik wil de waarde van mijn uitvaartverzekering ergens anders onderbrengen. Kan dat?

Je kunt de afkoopwaarde van jouw DELA UitvaartPlan laten overmaken naar een andere verzekering. Wil je het kapitaal overbrengen naar een andere financiële instelling? Laat ons dit dan schriftelijk weten. Wij ontvangen graag het volgende van jou:

1. Brief met handtekening met daarin jouw verzoek tot waardeoverdracht. Vermeld hierbij jouw polisnummer;

2. Kopie van jouw identiteitsbewijs;

3. Kopie van de offerte van de financiële instelling waar je het kapitaal wilt onderbrengen.

Mag DELA de voorwaarden wijzigen?

Het DELA UitvaartPlan heeft een en bloc bepaling. Dat betekent dat wij jouw uitvaartverzekering kunnen aanpassen. Het bestuur van DELA mag de manier waarop de premie wordt berekend en de voorwaarden veranderen. De leden van DELA moeten dat wel eerst goedkeuren. Dat gebeurt met een ledenbesluit tijdens de Algemene Vergadering van DELA. Veranderen we de premie of de voorwaarden? Dan vertellen we je dat vooraf in een brief en via het ledenmagazine Kroniek.

Wanneer kan DELA de voorwaarden veranderen?

De voorwaarden kunnen bijvoorbeeld veranderen om het uitvaartdienstenpakket bij de tijd te houden. Zo ging een uitvaart vroeger bijvoorbeeld altijd met een koets. Nu gebruiken we een rouwauto. Dat kan doordat in de voorwaarden een en bloc bepaling staat. Het aanpassen van de voorwaarden doen we niet zomaar. Dat vindt alleen plaats met instemming van de Algemene Vergadering (hierin zijn de leden van coöperatie DELA vertegenwoordigd). Uiteraard ontvang je bij een verandering een brief en lees je hierover meer in het ledenmagazine Kroniek. 

De reden voor verandering van premie en voorwaarden is altijd: samen ervoor zorgen dat nabestaanden te allen tijde kunnen rekenen op een goed verzekerde uitvaart.

UitvaartPlan tegen koopsom

Wat is het DELA UitvaartPlan tegen koopsom?

Met het DELA UitvaartPlan tegen koopsom verzeker je een geldbedrag dat bij overlijden vrij komt. Met dit bedrag kunnen jouw nabestaanden de kosten van de uitvaart betalen. Hiervoor stort je eenmalig een bedrag, de koopsomstorting. Door een speciale winstdelingsregeling kan het verzekerde bedrag nog stijgen. De jaarlijkse stijging van de uitvaartkosten kan hiermee voor een deel worden opgevangen.

Is het DELA UitvaartPlan tegen koopsom waardevast?
Door mogelijke winstdeling is het DELA UitvaartPlan tegen koopsom deels waardevast. Wij adviseren je daarom regelmatig te controleren of de hoogte van jouw verzekering nog aansluit bij jouw uitvaartwensen. Bereken jouw uitvaartkosten.
Is kapitaaloverdracht mogelijk?
Ja, voor het DELA UitvaartPlan tegen koopsom is kapitaaloverdracht mogelijk. In het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten lees je meer hierover.

Wil je het het kapitaal overbrengen naar een andere financiële instelling, laat dit dan schriftelijk aan ons weten.
Wij hebben van jou nodig:

1. Brief met handtekening met daarin jouw verzoek tot waardeoverdracht. Vermeld hierbij jouw polisnummer;
2. Kopie van jouw identiteitsbewijs;
3. Kopie van de offerte van de financiële instelling waar je het kapitaal wilt onderbrengen.

Stuur jouw brief met bijlagen naar:
Coöperatie DELA, afdeling Klantendiensten
Postbus 522
5600 AM Eindhoven
O.v.v. Kapitaaloverdracht

Zodra wij jouw verzoek en alle kopieën ontvangen hebben én zodra de opdracht is goedgekeurd, zetten wij de overdracht van het kapitaal in gang. Wij versturen dan een overdrachtsformulier naar de toekomstige financiële instelling en maken het kapitaal binnen 14 kalenderdagen over. Valt de 14e dag in het weekend of op een feestdag? Dan geldt de eerstvolgende werkdag als 14e dag.

Andersom kan ook: je kan ook kapitaal van een andere financiële instelling naar DELA overbrengen. Neem hiervoor contact op met de instelling die het kapitaal nu beheert. Zij zorgen voor de overdracht.
Tot welke leeftijd kan ik een UitvaartPlan tegen koopsom afsluiten?
Wanneer je het DELA UitvaartPlan tegen koopsom afsluit, vragen we je twee gezondheidsvragen te beantwoorden. Aan de hand van deze vragen beoordelen we of je een DELA UitvaartPlan kunt afsluiten. Beantwoordt je een of beide vragen met ‘ja’? Dan krijg je van ons een aanvullende vragenlijst. Ben je ouder dan 84 jaar of wordt je medisch gezien niet geaccepteerd? Kies dan voor het Depositofonds.
Waar vind ik de algemene voorwaarden van het DELA UitvaartPlan tegen koopsom?

Belangrijke documenten kun je hier downloaden.

DELA Depositofonds

Wat is het DELA Depositofonds?

Het DELA Depositofonds is een deposito voor iedereen, waarmee je voordelig geld opzijzet voor je uitvaart. In je deposito zit een geldbedrag. Hierover krijg je elk jaar rente, die we bijschrijven op jouw depositofonds. Met het geldbedrag uit je deposito betalen nabestaanden de kosten van de uitvaart. Wanneer de deelnemer overlijdt, keren wij het bedrag uit dat op dat moment in het deposito zit. Goed om te weten: kiezen nabestaanden ervoor om de uitvaart door DELA te laten verzorgen? Dan krijgen zij korting op de uitvaart.

Bekijk hier alle informatie over het DELA Depositofonds.

Waar kan ik de algemene voorwaarden van mijn DELA Depositofonds vinden?

 

Welk bedrag moet ik in mijn deposito inleggen?
Het bedrag dat je in je deposito inlegt bepaal je zelf. Per deelnemer is de minimale inleg € 500 en de maximale inleg € 25.000. De maximale inleg is inclusief eventuele extra bedragen die je inlegt. Heb je meerdere deposito’s? Dan mag de inleg van alle deposito’s bij elkaar niet meer zijn dan € 25.000.

Let op! De kosten van een uitvaart hangen altijd af van de wensen van de overledene en/of nabestaanden. Bekijk daarom hier de gemiddelde kosten van een uitvaart. Zo krijg je een beeld van het bedrag dat je in jouw depositofonds kunt inleggen.
 
Hoe werkt de jaarlijkse rentebijschrijving?

Het geld dat je hebt ingelegd in je deposito noemen we jouw deelnamebedrag. De hoogte van dit bedrag en de depositorente van de Europese Centrale Bank bepalen de hoogte van het rentepercentage dat je krijgt. Je hebt recht op rente vanaf de eerste dag van de maand na de inleg. De hoogte van de rente stellen we elk jaar vast op de laatste dag van het jaar. Hoeveel rente je precies ontvangt, is dus pas bekend op de laatste dag van het jaar. Hieronder lees je hoe de rentebijschrijving werkt.

Hoogte van jouw deelnamebedrag* Rente die je elk jaar krijgt
Je hebt jouw DELA Depositofonds afgesloten vóór 18 maart 2019
Minder dan € 450. Minimaal 2,5% en maximaal 5,5%. De precieze rentevergoeding over het afgelopen jaar baseren we op de depositorente van de Europese Centrale Bank. We nemen het percentage van 31 december van dat jaar en verhogen dat met 0,75%.
Tussen € 450 en € 1.350 én je hebt geen andere verzekering bij DELA.
Tussen € 450 en € 1.350 én je hebt een DELA UitvaartPlan. Minimaal 3% en maximaal 6%. De precieze rentevergoeding over het afgelopen jaar baseren we op de depositorente van de Europese Centrale Bank. We nemen het percentage van 31 december van dat jaar en verhogen dat met 0,75%.
Hoger dan € 1.350.
Je hebt jouw DELA Depositofonds afgesloten op of na 18 maart 2019

Je krijgt minimaal 1,5% en maximaal 6% rente. De precieze rentevergoeding over het afgelopen jaar baseren we op de depositorente van de Europese Centrale Bank. We nemen het percentage van 31 december van dat jaar en verhogen dat met 0,75%. 

 
* Jouw deelnamebedrag is de opstelsom van de eerste inleg en eventuele extra inleg die je in een depositofonds hebt gedaan, zonder rentebijschrijvingen.

Voorbeeld: Je hebt jouw DELA Depositofonds op 18 maart 2019 afgesloten. Het deelnamebedrag in jouw deposito is € 4.000 in 2023. Op 31 december 2023 is de depositorente van de Europese Centrale Bank 4%. We verhogen dit percentage met 0,75% naar 4,75%.
Dit is hoger dan de minimale rente van 1,5% (zie tabel hierboven). Daarom krijg je 4,75% rente over het bedrag in 2023. We schrijven dan € 190 rente bij op je depositofonds.
Waarom heb ik een DELA Depositofonds?
  • Je hebt het deposito zelf afgesloten en een bedrag ingelegd.

    OF

  • Je had ooit een DELA UitvaartPlan of Natura Uitvaartverzekering. Je hebt deze verzekering geheel of gedeeltelijk stopgezet. Wij noemen dit afkopen. Wij hebben de afkoopwaarde toen overgemaakt naar het DELA Depositofonds.

Chat met onze medewerkers

Chat met onze medewerkers