• Overlijden melden 0800 955 66 55 -gratis- 24 uur per dag

Klachten en klachtenprocedures

Iedere ontevreden uiting wordt gezien als klacht. Bij elke klacht doen we onze uiterste best om de ontevredenheid weg te nemen. Het kan voorkomen dat u vindt dat uw klacht niet goed is behandeld. Waar kunt u dan naar toe?

Hoe kunt u een klacht doorgeven

Klachtenrapportage

Graag geven wij u inzicht in hoeveel klachten wij in 2018 hebben ontvangen en afgehandeld. U vindt deze informatie in onze klachtenrapportage (pdf, 57 kb).

Wat kunt u doen als u vindt dat uw klacht niet goed is behandeld?

Vindt u dat uw klacht niet goed is behandeld? Bel dan gerust naar de afdeling Klachten & Complimenten. Het telefoonnummer is: 040 260 13 03. Zij leggen uw klacht dan voor aan de directie.

Bij een klacht over een uitvaart kunt u ook contact opnemen met Stichting Klachtinstituut Uitvaartwezen
Postbus 92
5600 AB Eindhoven
www.klachteninstituuruitvaartwezen.nl

Bij een klacht over een verzekering kunt u ook contact opnemen met de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening:
Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Telefoon: 070 333 89 99
Internet: www.kifid.nl 

Wat kan ik doen als we er samen niet uitkomen

Als u niet tevreden bent over de manier waarop wij uw klacht hebben opgelost, ontstaat er een geschil. Dit geschil kunt u voorleggen aan de Geschillencommissie van DELA.

Chat met onze medewerkers