• Overlijden melden - 088 335 35 35 (24 uur per dag) 

Klachten en klachtenprocedures

Wij waarderen het als u ons vertelt wat we goed doen en wat we anders moeten doen. Dit helpt ons om onze dienstverlening te verbeteren.

Vindt u dat uw klacht niet goed is afgehandeld?

Als u vindt dat wij niet goed zijn omgegaan met uw klacht, dan horen we dat graag. Bel daarom gerust met de afdeling Klachten & Complimenten. Het telefoonnummer is: 040 260 13 03. Wij leggen uw klacht voor aan de directie.

Wat kan u doen als we er samen niet uitkomen?

Wanneer u toch niet tevreden bent over de oplossing, dan kan dit betekenen dat er een geschil ontstaat. Leg dan uw ontevredenheid voor aan de onafhankelijke Geschillencommissie van DELA.

Een klacht is niet ontvankelijk voor de geschillencommissie wanneer deze in behandeling is (geweest) bij het Kifid. 

Is uw klacht over een verzekering door ons niet volgens uw klachtrecht of wens afgehandeld, dan kunt u desgewenst contact opnemen met de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid):
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Telefoon: 070 333 89 99
www.kifid.nl

Vindt u dat een medewerker een klacht niet op een te verwachten niveau heeft afgehandeld? Dan kunt u zich via het Kifid richten tot de Tuchtraad Financiële Dienstverlening. De tuchtraad houdt toezicht op het gedrag van de verzekeraar. Als het Kifid een klacht behandelt waaraan ook een tuchtrechtelijk onderdeel zit, dat verwijst het Kifid dat deel van de klacht door naar de Tuchtraad. Het Kifid informeert u hier dan over. Ook de uitspraak van de Tuchtraad Financiële Dienstverlening krijgt u via het Kifid. 
 
Bij een negatieve uitkomst van uw klacht, is het altijd mogelijk om de klacht in te dienen bij de burgerlijke rechter.

Bij een klacht over een uitvaart kunt u contact opnemen met Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen: 
Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen
Postbus 92
5600 AB Eindhoven
www.klachteninstituutuitvaartwezen.nl
 

Chat met onze medewerkers