• Overlijden melden - 0800 955 66 55 -gratis- 24 uur per dag

Klachten en klachtenprocedures

Wij waarderen het als u ons vertelt wat we goed doen en wat we anders moeten doen. Dit helpt ons om onze dienstverlening te verbeteren.

Vindt u dat uw klacht niet goed is afgehandeld?

Als u vindt dat wij niet goed zijn omgegaan met uw klacht, dan horen we dat graag. Feedback is voor ons waardevol om onze dienstverlening verder te verbeteren. Bel daarom gerust met de afdeling Klachten & Complimenten. Het telefoonnummer is: 040 260 13 03. Zij leggen uw klacht dan voor aan de directie.

Bij een klacht over een uitvaart kunt u ook contact opnemen met Stichting Klachtinstituut Uitvaartwezen
Postbus 92
5600 AB Eindhoven
www.klachteninstituuruitvaartwezen.nl

Bij een klacht over een verzekering kunt u ook contact opnemen met de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening:
Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Telefoon: 070 333 89 99
Internet: www.kifid.nl 

Wat kan ik doen als we er samen niet uitkomen?

Wanneer u toch niet tevreden bent over de oplossing, dan kan dit betekenen dat er een geschil ontstaat. Leg dan uw ontevredenheid voor aan de onafhankelijke Geschillencommissie van DELA.

Chat met onze medewerkers