• Overlijden melden 0800 955 66 55 -gratis- 24 uur per dag

Premie betaling DELA UitvaartPlan

Wilt u premie overmaken? Of heeft u een betalingsachterstand voor een verzekering van DELA? Lees hier wat u moet doen om het openstaande saldo over te maken.

Chat met onze medewerkers

Over de premie

Waarom ontvang ik een betalingsherinnering?

U ontvangt een betalingsherinnering omdat u uw premie (nog) niet heeft betaald. Bij de herinnering zit een acceptgiro. Op deze acceptgiro staat de datum waarop de laatste betalingen bij DELA zijn verwerkt.

Heeft u een betaling gedaan voor deze datum? Dan is uw betaling niet goed verwerkt. Neem contact op met DELA en geef uw polisnummer en betaalgegevens door.

Betaalt u via automatische incasso? Dan is uw incasso mislukt. Hierdoor is uw betaalwijze omgezet naar acceptgiro. Neem contact op met uw bank om na te gaan wat de reden is.

Heeft u het volledige bedrag overgemaakt na deze datum?  Dan hebben de betaling en de herinneringsbrief elkaar waarschijnlijk gekruist. U hoeft uw betaling dan niet nog een keer te doen.

Ik ben gebeld over mijn betalingsachterstand. Ik herkende het telefoonnummer niet. Was dit DELA?

U bent namens DELA gebeld om u te herinneren aan uw betaalachterstand. Normaal gesproken zou DELA zelf bellen, maar door drukte bij de medewerkers van de Klantenservice, belt een externe partij. Het telefoonnummer waardoor u wordt gebeld is 040 249 10 70.

Kan ik premie betalen via mijn buitenlandse bankrekening?
Ja dat is mogelijk. DELA incasseert vanaf alle IBAN-rekeningnummers.
Maakt u zelf de premie over via acceptgiro of via internetbankieren? Ook dat kan vanaf alle IBAN-rekeningnummers. U kunt dit overmaken naar NL09RABO0303577010 en BIC-code: RABONL2U.
Naar welk rekeningnummer moet ik mijn premie overmaken?
DELA heeft sinds augustus 2015 een andere huisbankier: De Rabobank.
U kunt de premie voor het DELA UitvaartPlan overmaken naar: NL09RABO0303577010

Vermeld uw polisnummer in de omschrijving.
Heeft u uw polis afgesloten bij een tussenpersoon?
Maak dan uw premie over naar: NL78RABO0303577029
Ik betaal per maand, maar op mijn acceptgiro staat ineens een hoger bedrag. Hoe kan dit?
Een betaling per maand is alleen mogelijk via automatische incasso. Omdat uw betaalwijze is omgezet naar een betaling per acceptgiro, betaalt u nu per kwartaal. 


Kan ik een betalingsregeling afspreken?
Het is onder bepaalde omstandigheden mogelijk om een betalingsregeling af te spreken. Neem hiervoor contact op met de klantenservice.
Wanneer moet ik mijn betaalachterstand voldaan hebben?
De datum waarop uw betaling voldaan moet zijn staat aangegeven op de acceptgiro.
Wat als ik mijn betalingsregeling niet kan nakomen?
Kunt u uw betalingsregeling niet nakomen? Dan wordt de verzekering beëindigd. En bent u niet meer verzekerd voor uw uitvaart.
Wanneer vindt automatische incasso plaats?
Heeft u gekozen voor automatische incasso bij uw aanvraag van het Dela UitvaartPlan? Dan vindt de incasso plaats rond de 25e van elke maand.
Kan ik mijn verzekering opzeggen als ik een betalingsachterstand heb?
Ja, u kunt uw verzekering opzeggen als u een betalingsachterstand heeft. U bent dan niet meer verzekerd voor een uitvaart.
Als mijn verzekering wordt beëindigd. Wat gebeurt er dan met mijn opgebouwde waarde?
De klantenservice kan u vertellen of u waarde heeft opgebouwd tijdens de verzekerde periode. Als er een opgebouwde waarde is, dan wordt de openstaande premieachterstand daar eerst vanaf gehaald. Het bedrag wat over is wordt verrekend met de kosten voor het beëindigen van de verzekering.
Kan ik het DELA UitvaartPlan afkopen of stoppen met de verzekering?

De verzekering loopt totdat u overlijdt. Wilt u de verzekering eerder stoppen? Hierbij geldt een termijn van tenminste een maand om dit te regelen. U krijgt niet altijd geld uitgekeerd. DELA bepaalt de waarde van de verzekering. Deze waarde bestaat uit de poliswaarde min € 250 afkoopkosten (€ 125 als u de polis gedeeltelijk stopzet). Is de waarde hoger dan de afkoopkosten? Dan maken we dit bedrag over naar uw rekening. U bent dan niet meer verzekerd voor de uitvaart.

Hoe lang moet ik premie betalen?
U kunt kiezen: betalen tot aan uw overlijden of betalen tot in het jaar dat u 65 wordt. In het laatste geval is de premie hoger, maar u hoeft na de aangegeven datum op de polis geen premie meer te betalen. U bent in beide gevallen uw hele leven lang verzekerd.
Wat zijn de gevolgen voor mijn jaarlijkse belastingaangifte als ik een DELA UitvaartPlan heb?

De waarde van uw uitvaartverzekering op 1 januari van het jaar waarover u aangifte doet hoort in Box 3. Box 3 kent een algemene belastingvrijstelling tot een bezittingentotaal van € 25.000 (2017) per persoon.
Voor uitvaartverzekeringen geldt een extra vrijstelling van € 6.977. Is de waarde van al uw uitvaartverzekeringen in 2017 € 6.977 of lager? Dan hoeft u over dit bedrag geen belasting te betalen.
Wij informeren u over de waarde indien het verzekerd bedrag van al uw uitvaartverzekeringen hoger is dan € 6.977 (2017). Hebt u ergens anders nog een uitvaartverzekering? Controleer dan zelf of de waarde van al uw uitvaartverzekeringen minder is dan € 6.977.

Hoeveel stijgt de premie per jaar?

Hoeveel de premie jaarlijks stijgt, hangt af van de inflatie van de uitvaartkosten. Ook de hoogte van de winstdeling speelt een rol. Coöperatie DELA streeft er naar om de premiestijging niet hoger te laten zijn dan de stijging van de uitvaartkosten. Stijgen de uitvaartkosten in een jaar bijvoorbeeld met 2%? Dan stijgt de premie in principe ook met 2%. Of dat elk jaar lukt, hangt af van onze coöperatiewinstdeling. We lichten dit toe:

Coöperatiewinstdeling
Om het UitvaartPlan waardevast te houden, moet de premie reken technisch gezien, met meer dan 2% stijgen. Het verschil tussen de 2% en de premie die eigenlijk nodig is, betalen we uit de unieke coöperatiewinstdeling. Coöperatie DELA bekijkt jaarlijks of de kapitaal positie voldoende is om volledige of gedeeltelijke winstdeling toe te kennen.

Hoe groot de winstdeling is, hangt af van de dekkingsgraad. Wanneer de dekkingsgraad 225% of hoger is dan volgt een volledige winstdeling. Bij een dekkingsgraad tussen 125% en 225% is er een gedeeltelijke winstdeling en onder de 125% is er geen winstdeling. Het is ook mogelijk dat er geen winstdeling is en de premie extra wordt verhoogd. Dat is het geval als de rente onder de 1% duikt én de dekkingsgraad lager is dan 125%. Dan neemt DELA een premiemaatregel.

Wanneer kan DELA de premie veranderen?

DELA kan, naast de jaarlijkse indexering, de premie veranderen als de rente onder de 1 % duikt én de dekkingsgraad van DELA lager is dan 125%. Zo is het met de Algemene Vergadering afgesproken. Jaarlijks in mei/juni bepaalt het bestuur van DELA of de premie van het jaar daarop daadwerkelijk wordt verhoogd.

Op deze manier kunnen de leden van DELA altijd rekenen op wat is toegezegd: nu en in de toekomst.

Ik wil mijn DELA UitvaartPlan premievrij maken, kan dat?

U kunt de verzekering premievrij maken. Dat kan alleen als de waarde van de verzekering voldoende is om een bedrag van minimaal € 609 te verzekeren. We zetten de Dienstenverzekering dan om in een premievrije Geldverzekering. U bent dan niet meer verzekerd voor een pakket uitvaartdiensten. Bij een overlijden krijgen de nabestaanden een geldbedrag uitgekeerd.

Ik kan voor mijn betaling kiezen voor een AcceptEmail. Wat is een AcceptEmail?

Een AcceptEmail is een digitale acceptgiro die u per e-mail ontvangt. Lees hier meer over AcceptEmail. Door middel van de betaalknop in een AcceptEmail kunt u snel, veilig en eenvoudig betalen. Vanuit de e-mail kunt u rechtstreeks met bijvoorbeeld iDeal betalen. Tijdens het betalen is het altijd duidelijk wie de begunstigde is en aan wie u welk bedrag betaalt. De gekleurde status laat zien of u al betaald heeft. Makkelijk, goed voor het milieu en het kost niets.

 

Ik heb een e-mail over mijn betaling via AcceptEmail ontvangen. Is dit een e-mail van coöperatie DELA?

U ontvangt voortaan e-mails van coöperatie DELA over uw betalingen en betalingsachterstanden via AcceptEmail. Door middel van de betaalknop in een AcceptEmail kunt u snel, veilig en eenvoudig betalen. Makkelijk, goed voor het milieu en het kost niets.

 

  • 040 260 16 36 Bereikbaar van ma t/m vrij van 8.00 tot 20.00 uur.
  • 040 260 16 36 Bereikbaar van ma t/m vrij van 8.00 tot 20.00 uur.