• Overlijden melden 0800 955 66 55 -gratis- 24 uur per dag

Leden coöperatie DELA stemmen in met premieverhoging DELA UitvaartPlan

15 juni 2015

De premie van het DELA UitvaartPlan gaat met ingang van 1 januari 2016 met 2,18% omhoog. De Algemene Vergadering (AV) van coöperatie DELA stemde onlangs in met de premieverhoging door hogere uitvaartkosten.

De belangrijkste reden om de premie te verhogen is de jaarlijkse indexatie van de uitvaartkosten. Het gevolg hiervan is dat de premie met 1,74% omhoog gaat. Deze stijging is beperkt, omdat coöperatie DELA winstdeling uitkeert. De polishouder betaalt de verhoging naar de toekomst toe. De verhoging over de achterliggende jaren wordt betaald uit de winstdeling. Daarnaast stijgt de premie 0,44% extra. Deze extra stijging is het gevolg van de historisch lage rentestand gedurende de afgelopen 12 maanden. De totale premiestijging komt uit op 2,18%. Hieromtrent zijn in 2012 afspraken gemaakt met de AV. Dit deel van de premieverhoging behoefde dus niet opnieuw goedkeuring.

Lage rentestand

De lage rentestand is veel in het nieuws. Aan de ene kant is een lage rentestand positief, bijvoorbeeld bij het afsluiten van een hypotheek. Voor spaarders is een lage rente juist ongunstig en ook voor levensverzekeraars heeft dit gevolgen. Bij de premie die betaald moet worden voor een pensioen of een levensverzekering, zoals een uitvaartverzekering, gaat een verzekeraar uit van een vaste rente. Als de werkelijke rentestand lager is dan die vaste rente dan moet coöperatie DELA daar rekening mee houden. Bij het DELA UitvaartPlan is de premie gebaseerd op een rente van 2,75%. Als de rente structureel lager is dan die 2,75% maar boven de 2% blijft, dan kan DELA de premie aanpassen. De premie wordt altijd verhoogd als de rente lager dan 2% is. Zo is het in 2012 met de AV afgesproken. Over de periode 1 mei 2014 tot en met 30 april 2015 was de 20-jaarsrente gemiddeld 0,44% lager (1,56%). Daarom verhoogt DELA de premie met dit percentage. Volgend jaar wordt er opnieuw getoetst of extra premieverhoging nodig is. Op deze manier kunnen de leden van DELA altijd rekenen op wat is toegezegd: nu en in de toekomst.

Volledige winstdeling

Elk jaar beoordeelt coöperatie DELA of het mogelijk is winstdeling toe te kennen aan leden met een DELA UitvaartPlan. Volledige winstdeling is mogelijk omdat de dekkings-graad over de afgelopen 12 maanden voldoende is. DELA gebruikt de winstdeling om premieverhoging door de stijging van de uitvaartkosten zoveel mogelijk te beperken. De premieverhoging over de verstreken polisjaren wordt uit de winst betaald. Zo zorgt DELA ervoor dat de premie die tijdens de looptijd van een verzekering wordt betaald zo laag mogelijk is.

Algemene Vergadering

DELA is een coöperatie met ruim drie miljoen leden. De leden van de coöperatie zijn vertegenwoordigd in de AV. Dit is het hoogste beslisorgaan van de coöperatie. De AV denkt mee over de toekomst en heeft de laatste stem over het algemene beleid van DELA. Lees hier meer over de Algemene Vergadering.

Laatste nieuws

 • jul
  30
  2018

  Nieuw uitvaartcentrum op terrein Zegestede

  Coöperatie DELA bouwt op het terrein van crematorium Zegestede in Roosendaal momenteel een nieuw uitvaartcentrum. Naar verwachting is de bouw eind dit jaar afgerond. Het nieuwe uitvaartcentrum is operationeel ergens in het eerste kwartaal van 2019.

 • jul
  30
  2018

  Mensen met lage inkomens sluiten minder vaak een uitvaartverzekering

  Het aantal mensen met een minimuminkomen dat een uitvaartverzekering afsluit, is de afgelopen vijf jaar met meer dan dertig procent gedaald. Dat blijkt uit een interne analyse van de instroom van nieuwe leden bij coöperatie DELA.

 • jul
  23
  2018

  ‘Zit-lig-kist voorbeeld van steeds persoonlijker wordende uitvaart’

  Vergaande innovatie en maatwerk in uitvaartbranche

  Uitvaarten worden steeds persoonlijker. Die trend is jaren geleden al ingezet en zal blijven doorgaan. Coöperatie DELA ziet het verduurzamen van de uitvaartbranche en de innovaties van producten en -diensten als belangrijke redenen voor de voortdurende stroom aan maatwerk. Meest recente voorbeeld hiervan is de laatste ontwikkeling van een zit-lig-kist op het gebied van verzorging en opbaring.

 • jun
  25
  2018

  DELA vergroot belang in UNC

  UNC-coöperatie kan door samenwerking met DELA meer betekenen voor leden

  Coöperatie DELA vergroot per 25 juni haar belang in UNC, dat onder de merknamen Associatie Uitvaartverzorging en Uitvaartverzorging IJmond actief is. De Eindhovense coöperatie had al een belang van vijftig procent, maar vergroot dit naar een meerderheidsbelang van zeventig procent.

 • 040 219 91 99 Consumenten kunnen bellen naar DELA Klantenservice: tel. 040 260 16 36
 • 040 219 91 99 Consumenten kunnen bellen naar DELA Klantenservice: tel. 040 260 16 36