• Overlijden melden 0800 955 66 55 -gratis- 24 uur per dag

Leden coöperatie DELA stemmen in met premieverhoging DELA UitvaartPlan

15 juni 2015

De premie van het DELA UitvaartPlan gaat met ingang van 1 januari 2016 met 2,18% omhoog. De Algemene Vergadering (AV) van coöperatie DELA stemde onlangs in met de premieverhoging door hogere uitvaartkosten.

De belangrijkste reden om de premie te verhogen is de jaarlijkse indexatie van de uitvaartkosten. Het gevolg hiervan is dat de premie met 1,74% omhoog gaat. Deze stijging is beperkt, omdat coöperatie DELA winstdeling uitkeert. De polishouder betaalt de verhoging naar de toekomst toe. De verhoging over de achterliggende jaren wordt betaald uit de winstdeling. Daarnaast stijgt de premie 0,44% extra. Deze extra stijging is het gevolg van de historisch lage rentestand gedurende de afgelopen 12 maanden. De totale premiestijging komt uit op 2,18%. Hieromtrent zijn in 2012 afspraken gemaakt met de AV. Dit deel van de premieverhoging behoefde dus niet opnieuw goedkeuring.

Lage rentestand

De lage rentestand is veel in het nieuws. Aan de ene kant is een lage rentestand positief, bijvoorbeeld bij het afsluiten van een hypotheek. Voor spaarders is een lage rente juist ongunstig en ook voor levensverzekeraars heeft dit gevolgen. Bij de premie die betaald moet worden voor een pensioen of een levensverzekering, zoals een uitvaartverzekering, gaat een verzekeraar uit van een vaste rente. Als de werkelijke rentestand lager is dan die vaste rente dan moet coöperatie DELA daar rekening mee houden. Bij het DELA UitvaartPlan is de premie gebaseerd op een rente van 2,75%. Als de rente structureel lager is dan die 2,75% maar boven de 2% blijft, dan kan DELA de premie aanpassen. De premie wordt altijd verhoogd als de rente lager dan 2% is. Zo is het in 2012 met de AV afgesproken. Over de periode 1 mei 2014 tot en met 30 april 2015 was de 20-jaarsrente gemiddeld 0,44% lager (1,56%). Daarom verhoogt DELA de premie met dit percentage. Volgend jaar wordt er opnieuw getoetst of extra premieverhoging nodig is. Op deze manier kunnen de leden van DELA altijd rekenen op wat is toegezegd: nu en in de toekomst.

Volledige winstdeling

Elk jaar beoordeelt coöperatie DELA of het mogelijk is winstdeling toe te kennen aan leden met een DELA UitvaartPlan. Volledige winstdeling is mogelijk omdat de dekkings-graad over de afgelopen 12 maanden voldoende is. DELA gebruikt de winstdeling om premieverhoging door de stijging van de uitvaartkosten zoveel mogelijk te beperken. De premieverhoging over de verstreken polisjaren wordt uit de winst betaald. Zo zorgt DELA ervoor dat de premie die tijdens de looptijd van een verzekering wordt betaald zo laag mogelijk is.

Algemene Vergadering

DELA is een coöperatie met ruim drie miljoen leden. De leden van de coöperatie zijn vertegenwoordigd in de AV. Dit is het hoogste beslisorgaan van de coöperatie. De AV denkt mee over de toekomst en heeft de laatste stem over het algemene beleid van DELA. Lees hier meer over de Algemene Vergadering.

Laatste nieuws

 • sep
  22
  2017

  DELA sluit zeven uitvaartcentra

  dienstverlening is ondergebracht bij nabijgelegen locaties

  Coöperatie DELA sluit vanaf 1 oktober 2017 zeven van haar uitvaartcentra. Het gaat om locaties die relatief weinig werden gebruikt en waarvoor een alternatief in de nabije omgeving voorhanden is. Het gaat om de sluiting van DELA-uitvaartcentra in Zeist, Doorn, Twello, Duiven, Goirle, Rhoon en Hulst (De Blaauwe Hoeve). In een uitvaartcentrum vinden naast de verzorging en opbaring van overledenen ook de rouwbezoeken plaats met familie en vrienden van de overledene en nabestaanden.

 • sep
  22
  2017

  Genomineerd voor Website van het jaar 2017

  DELA.nl is wederom genomineerd voor Website van het jaar in de categorie Verzekeraars

  Van nu tot en met 26 oktober kan het Nederlandse publiek stemmen op de beste en populairste websites.

 • jan
  7
  2016
  Het risico van de DELA spaarverzekering is zeer klein

  AFM boete DELA fors verlaagd

  De boete van € 500.000 die de AFM aan coöperatie DELA oplegde vanwege enkele reclame-uitingen over het DELA CoöperatiespaarPlan (DCP) is door de bestuursrechter met 90% verlaagd. De rechter kwam tot de conclusie dat consumenten ‘niet substantieel meer risico’s lopen dan uit de reclame-uitingen bleek’. DELA is blij dat de bestuursrechter de boete fors verlaagde.

 • sep
  7
  2015

  Aandacht in De Telegraaf voor campagne 'Wat je meegeeft'

  Vandaag in De Telegraaf een vraaggesprek met Jos en Karin over nalaten en schenken. Belangrijke thema's in het kader van de DELA-campagne "Wat je meegeeft, is wat je straks achterlaat". Want 60% van de Nederlanders heeft geen testament. En 80% van de jonge, Nederlandse gezinnen heeft nog geen voogd benoemd voor de kinderen.

 • 040 219 91 99 Consumenten kunnen bellen naar DELA Klantenservice: tel. 040 260 16 36
 • 040 219 91 99 Consumenten kunnen bellen naar DELA Klantenservice: tel. 040 260 16 36