• Overlijden melden 0800 955 66 55 -gratis- 24 uur per dag

Leden coöperatie DELA stemmen in met premieverhoging DELA UitvaartPlan

15 juni 2015

De premie van het DELA UitvaartPlan gaat met ingang van 1 januari 2016 met 2,18% omhoog. De Algemene Vergadering (AV) van coöperatie DELA stemde onlangs in met de premieverhoging door hogere uitvaartkosten.

De belangrijkste reden om de premie te verhogen is de jaarlijkse indexatie van de uitvaartkosten. Het gevolg hiervan is dat de premie met 1,74% omhoog gaat. Deze stijging is beperkt, omdat coöperatie DELA winstdeling uitkeert. De polishouder betaalt de verhoging naar de toekomst toe. De verhoging over de achterliggende jaren wordt betaald uit de winstdeling. Daarnaast stijgt de premie 0,44% extra. Deze extra stijging is het gevolg van de historisch lage rentestand gedurende de afgelopen 12 maanden. De totale premiestijging komt uit op 2,18%. Hieromtrent zijn in 2012 afspraken gemaakt met de AV. Dit deel van de premieverhoging behoefde dus niet opnieuw goedkeuring.

Lage rentestand

De lage rentestand is veel in het nieuws. Aan de ene kant is een lage rentestand positief, bijvoorbeeld bij het afsluiten van een hypotheek. Voor spaarders is een lage rente juist ongunstig en ook voor levensverzekeraars heeft dit gevolgen. Bij de premie die betaald moet worden voor een pensioen of een levensverzekering, zoals een uitvaartverzekering, gaat een verzekeraar uit van een vaste rente. Als de werkelijke rentestand lager is dan die vaste rente dan moet coöperatie DELA daar rekening mee houden. Bij het DELA UitvaartPlan is de premie gebaseerd op een rente van 2,75%. Als de rente structureel lager is dan die 2,75% maar boven de 2% blijft, dan kan DELA de premie aanpassen. De premie wordt altijd verhoogd als de rente lager dan 2% is. Zo is het in 2012 met de AV afgesproken. Over de periode 1 mei 2014 tot en met 30 april 2015 was de 20-jaarsrente gemiddeld 0,44% lager (1,56%). Daarom verhoogt DELA de premie met dit percentage. Volgend jaar wordt er opnieuw getoetst of extra premieverhoging nodig is. Op deze manier kunnen de leden van DELA altijd rekenen op wat is toegezegd: nu en in de toekomst.

Volledige winstdeling

Elk jaar beoordeelt coöperatie DELA of het mogelijk is winstdeling toe te kennen aan leden met een DELA UitvaartPlan. Volledige winstdeling is mogelijk omdat de dekkings-graad over de afgelopen 12 maanden voldoende is. DELA gebruikt de winstdeling om premieverhoging door de stijging van de uitvaartkosten zoveel mogelijk te beperken. De premieverhoging over de verstreken polisjaren wordt uit de winst betaald. Zo zorgt DELA ervoor dat de premie die tijdens de looptijd van een verzekering wordt betaald zo laag mogelijk is.

Algemene Vergadering

DELA is een coöperatie met ruim drie miljoen leden. De leden van de coöperatie zijn vertegenwoordigd in de AV. Dit is het hoogste beslisorgaan van de coöperatie. De AV denkt mee over de toekomst en heeft de laatste stem over het algemene beleid van DELA. Lees hier meer over de Algemene Vergadering.

Laatste nieuws

 • dec
  29
  2017

  Ridderorde voor Evert de Niet

  Als erkenning voor zijn verdiensten in de uitvaartbranche, werd Evert de Niet (63) op 14 december benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

 • dec
  11
  2017

  DELA zet volgende stap in verduurzamen van uitvaarten

  Coöperatie treedt definitief toe tot GreenLeave

  Voor ieder product uit het assortiment van coöperatie DELA, is minimaal één duurzaam alternatief beschikbaar. Mede daarom is DELA toegetreden tot GreenLeave.

 • nov
  23
  2017

  Uitvaartcentrum Rhijnhof in Leiden klaar voor de toekomst

  Eerste crematies in nieuwe setting vanaf 27 november

  Na een ingrijpende verbouwing is het nieuwe crematorium en uitvaartcentrum Rhijnhof in Leiden klaar. Coöperatie DELA waarborgt met het moderne, ruime gebouw de hoge kwaliteit van haar dienstverlening weer voor jaren. Ook families die kiezen voor een andere uitvaartverzorger zijn er welkom. Vanaf maandag 27 november zullen de eerste crematies in de nieuwe setting plaatshebben.

 • nov
  21
  2017

  ‘Mortuariumbeheer zorginstellingen moet dringend op de schop’

  Het beheer van mortuaria in zorginstellingen zoals ziekenhuizen en verpleeghuizen moet dringend op de schop. Dat stelt coöperatie DELA. De marktleider in de uitvaartbranche reageert daarmee op recente publicaties over ziekenhuismortuaria, waarin meerdere problemen aan het licht kwamen.

 • 040 219 91 99 Consumenten kunnen bellen naar DELA Klantenservice: tel. 040 260 16 36
 • 040 219 91 99 Consumenten kunnen bellen naar DELA Klantenservice: tel. 040 260 16 36