• Overlijden melden - 0800 955 66 55 -gratis- 24 uur per dag

Informatie over uitvaarten en het coronavirus

2 april 2020

Coöperatie DELA volgt de ontwikkelingen rond het coronavirus op de voet en geeft hier eventuele updates. DELA volgt de instructies van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de GGD op. Daarnaast is er afstemming met relevante organisaties in de uitvaartbranche. Maar wat betekent dat als een dierbare overlijdt aan het coronavirus? En gaat het rouwbezoek en de uitvaart wel door? Hieronder vindt u de belangrijkste en meest gestelde vragen.

Laatste update: 2 april, 17.00 uur

Staat uw vraag er niet bij? Stel deze dan aan onze Nabestaandendesk via nabestaandendesk@dela.org of bel 040 260 14 50
Bent u een uitvaartondernemer en wilt u specifieke informatie over DELA-locaties? Bekijk dan het informatieblad

DELA houdt je zo veel mogelijk op de hoogte over nieuwe ontwikkelingen over corona en haar dienstverlening. Op deze pagina staat de laatste informatie en antwoord op de veelgestelde vragen.

Veelgestelde vragen over corona en uitvaart voor nabestaanden
Veelgestelde vragen over afscheid nemen op afstand
Aanvullende informatie voor uitvaartondernemers
Veelgestelde vragen over corona en de uitvaartverzekering
Andere nieuwsberichten over dit onderwerp
Tips om afscheid te nemen op afstand

Veelgestelde vragen over corona en uitvaart voor nabestaanden

Krijg ik als nabestaande altijd de locatie van mijn keuze?

Daar doen we ons uiterste best voor, maar helaas kunnen we dat vooraf niet met zekerheid zeggen. Er is op dit moment veel toestroom naar onze locaties voor zowel crematies, afscheidsdiensten als opbaringen (lees meer). DELA kan voor haar dienstverlening daarom uitwijken naar een andere DELA-locatie of een locatie van een collega in de uitvaartbranche. Als nabestaande wordt u hierover altijd geïnformeerd. DELA staat voor een waardig en persoonlijk afscheid voor iedereen. Dat is en blijft ons uitgangspunt, ook nu de bestrijding van het coronavirus om vergaande aanpassingen vraagt in ons beleid. 

Hoeveel personen mogen er bij een uitvaart zijn?

Sinds 16 maart geldt voor de hele uitvaartbranche dat er bij elke afscheidsdienst maximaal 30 gasten aanwezig mogen zijn. Wie die 30 gasten zijn, beslissen de nabestaanden. Alle afscheidsdiensten vinden plaats in de aula. Gezinskamers en huiskamers zijn tot nader order gesloten.

Hoeveel personen mogen er bij een rouwbezoek/condoleance zijn?

Rouwbezoeken zijn alleen mogelijk in besloten kring. Er worden maximaal 6 personen tegelijk in de ruimte toegestaan, op uitnodiging van de nabestaanden. Gebruik van 24-uurskamers is helaas niet mogelijk.

Zijn er mogelijkheden om meer dan 30 gasten bij de uitvaart te betrekken?

Het aantal gasten dat aanwezig mag zijn, is echt maximaal 30. Wel kunnen wij, als de nabestaanden hiervoor toestemming geven, de afscheidsdienst opnemen. De nabestaanden ontvangen de opname op usb-stick en kunnen zo de opname delen met anderen.
Wij onderzoeken de mogelijk om via een live-stream een uitvaart te volgen. Zodra wij dit daadwerkelijk kunnen aanbieden, communiceren we hierover, onder andere via deze website.

Hoe wordt de uitvaart geregeld?

Per 15 maart vindt het regelgesprek plaats op afstand. Dat is even wennen, want normaal gesproken zit de uitvaartverzorger met de familie aan tafel om het afscheid te regelen. Deze maatregel betekent dat de uitvaartverzorger via Microsoft Teams (download hier de instructie) met de nabestaanden de afscheidsdienst bespreekt. Als hier geen mogelijkheid toe is, kunnen alternatieven worden aangeboden. Wij doen er alles aan om ook nu de kwaliteit van onze dienstverlening op het hoge niveau te houden die voldoet aan de verwachtingen. Lees meer

Een dierbare overlijdt en is (vermoedelijk) besmet met het coronavirus. Wat moet ik doen?

U meldt het overlijden op de gebruikelijke manier. U kunt 24 uur per dag bellen naar het telefoonnummer 0800 955 66 55. Vermeld daarbij dat uw dierbare (vermoedelijk) besmet is met het coronavirus. De DELA-medewerker aan de telefoon zal ook vragen of u als nabestaande gezondheidsklachten heeft als verkoudheid, hoesten, niezen en koorts. Deze klachten ziet het RIVM als mogelijke signalen voor een besmetting met het coronavirus. U krijgt telefonisch uitleg over hoe de uitvaart wordt geregeld.

Een dierbare overlijdt en is (vermoedelijk) besmet met het coronavirus. Kan de uitvaart doorgaan?

Uitvaarten kunnen doorgaan. Uw dierbare krijgt vrijwel dezelfde dienstverlening als iemand die niet is besmet. Rouwbezoeken kunnen ook doorgaan. Wij volgen een hygiëneprotocol waarin ook de zorg voor overledenen met verhoogd besmettingsrisico is beschreven. Zo dragen onze medewerkers bijvoorbeeld extra beschermende kleding. Nabestaanden krijgen hierover uitleg. De kans op verspreiden via een overleden persoon is klein.

Kan iemand met het coronavirus thuis opgebaard worden?

Vanuit het oogpunt van het besmettingsrisico is er geen bezwaar om de overledene thuis op te baren, zelfs met de kist open. Handcontact met de overledene door de nabestaanden kan ook, mits daarna de handen goed gewassen worden of gebruik gemaakt wordt van handalcohol.

Is iemand die is overleden aan het coronavirus nog besmettelijk?

Het RIVM heeft op deze vraag laten weten, dat het huidige coronavirus (Covid-19) een nieuw en onbekend virus is. Maar uit onderzoek bij coronavirussen in het algemeen, blijkt dat de overleving van het virus na overlijden van de patiënt, kort is. Bij lage temperaturen (door koeling) en bij hoge luchtvochtigheid kan het virus nog tot 3 dagen na overlijden aanwezig zijn. Belangrijker is echter de manier waarop besmetting plaatsvindt: door druppels via hoesten en niezen. De laatste zucht, voor zover dit plaatsvindt, is te zwak om een besmetting te veroorzaken. Na overlijden kan besmetting dus alleen plaatsvinden door het niet uitvoeren van handhygiëne en het niet dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Kan ik mijn dierbare op een later moment nog herdenken?

We vullen elke uitvaart samen met de nabestaanden zoveel mogelijk naar wens in. Helaas gaat door corona alles anders dan anders. Ook uitvaarten. Het afscheid moet in kleine kring en even een arm om iemand heen slaan kan nu niet. Toch zien wij dat nabestaanden het afscheid ook als intiem en bijzonder ervaren. Bijvoorbeeld omdat je met elkaar, in klein gezelschap, persoonlijkere woorden deelt. Of bij foto’s samen herinneringen ophaalt. Wij luisteren naar de wensen en blijven onderzoeken wat belangrijk is bij een afscheid in deze tijden van corona. Wij beloven op een later moment (gezamenlijke) herinneringsbijeenkomsten te organiseren. Ook onderzoeken wij op dit moment welke wensen nabestaanden hebben om hun dierbare op een later moment, zonder coronamaatregelen, nog te gedenken. In kleine kring of juist met de mensen die er de eerste keer niet bij konden zijn.

 

Veelgestelde vragen over condoleren op afstand

Hoe kan ik iemand condoleren nu handen schudden niet is toegestaan?

Wij hebben hiervoor drie andere manieren van condoleren bedacht: door de eigen hand op het hart te leggen, de handen ineen te vouwen voor de borst of met beide handen een handkus te geven. Bij het regelen van de uitvaart zal de DELA-medewerker dit onderwerp met de nabestaanden bespreken. Zij kunnen ervoor kiezen dat aan het eind van een afscheidsdienst de DELA-medewerker deze manieren van condoleren onder de aandacht brengt.

Condoleren zonder handen schudden | DELA 

U kunt de afbeelding ook downloaden.

Mag iemand met gezondheidsklachten naar een rouwcentrum of uitvaart komen?

Gezondheidsklachten (hoesten, kortademigheid, verkoudheid of koorts) kunnen voortekenen zijn dat iemand besmet is met het coronavirus. In lijn met de richtlijnen van de overheid vragen wij deze mensen met klem om thuis te blijven en op een andere manier medeleven te tonen met de nabestaanden.

Aanvullende informatie voor ondernemers

Naast de regels voor het aantal personen, zijn er nog andere regels opgesteld voor uitvaartondernemers:

 • Er worden geen condoleancemappen neergelegd/gebruikt
 • Wij bieden tot nader order geen thanatopraxie (lichte balseming) aan. Nabestaanden die dit echt willen, mogen wel zelf afspraken maken met een derde partij.
 • Sluiten van de kist mogen de nabestaanden zelf doen, zonder aanwezigheid van DELA-medewerkers.
  OF Sluiten van de kist doen DELA-medewerkers, zonder aanwezigheid van de nabestaanden.
 • Verzorging van een overledene vindt uitsluitend plaats op een uitvaartcentrum en zonder aanwezigheid van familie.
 • Familie mag na de plechtigheid niet meer mee naar de ovenruimte.
 • Wij bieden tot nader order geen horeca bij afscheidsdiensten en rouwbezoeken. Ook geen koffie, thee of water.
  Lees meer over deze maatregel

Veelgestelde vragen over corona en de uitvaartverzekering

Heeft een overlijden als gevolg van het coronavirus gevolgen voor mijn verzekering?

Met een DELA UitvaartPlan bent u verzekerd van een uitvaart. Dit geldt ook bij een overlijden als gevolg van het coronavirus. Bij het regelen van de uitvaart volgen we de instructies van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), zoals hierboven is uitgelegd.
Als de verzekerde met een DELA LeefdoorPlan overlijdt als gevolg van het coronavirus, gelden de normale voorwaarden. Er gelden geen speciale regels of uitzonderingen bij overlijden als gevolg van dit virus.

Overlijden in het buitenland

Ik heb een DELA UitvaartPlan. Ben ik verzekerd als ik naar een land ga waarvoor door het coronavirus een negatief reisadvies geldt?
Als een verzekerde overlijdt als gevolg van het coronavirus, dan is die verzekerd van een uitvaart in Nederland, of van een geldbedrag. Het maakt hierbij niet uit waar ter wereld het overlijden plaatsvindt. Het vervoer van de overledene vanuit het buitenland is niet altijd mee verzekerd.

Hiervoor geldt:
* Is het negatieve reisadvies bij het begin van de reis bekend? Dan is het vervoer van de overledene terug naar Nederland niet verzekerd.
* Kwam er een negatief reisadvies tijdens het verblijf in het buitenland? Dan is het vervoer naar Nederland wél verzekerd.

Veelgestelde vragen van de Rijksoverheid

Richtlijnen RIVM voor de Uitvaartbranche

Tips om afscheid te nemen op afstand

Laatste nieuws

 • apr
  2
  2020

  Informatie over uitvaarten en het coronavirus

  Coöperatie DELA volgt de ontwikkelingen rond het coronavirus op de voet en geeft hier eventuele updates. DELA volgt de instructies van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de GGD op. Daarnaast is er afstemming met relevante organisaties in de uitvaartbranche. Maar wat betekent dat als een dierbare overlijdt aan het coronavirus? En gaat het rouwbezoek en de uitvaart wel door? Hieronder vindt u de belangrijkste en meest gestelde vragen.

 • apr
  2
  2020

  Vier weken na de invoering van de eerste overheidsmaatregelen: grootste veranderingen op een rij

  DELA doet er alles aan om de dienstverlening voor nabestaanden zo waardig mogelijk te maken

  Sinds de overheidsmaatregelen van kracht zijn, veranderde onze dienstverlening aan nabestaanden. We zetten de grootste veranderingen voor u op een rij.

 • mrt
  30
  2020

  DELA kan drukte zonder problemen aan

  Samen met nabestaanden invulling geven aan het afscheid met herinneringen voor later

  Coöperatie DELA ziet momenteel een forse toename van het aantal uitvaarten. Op haar locaties in Zuid-Nederland is sprake van een verdubbeling. Edzo Doeve, algemeen directeur DELA: “Met inachtneming van de beperkende overheidsrichtlijnen rondom het coronavirus én de genomen voorbereiding op de verwachte drukte op uitvaartlocaties, is DELA in staat om met raad en daad nabestaanden te helpen in het vormgeven van een waardig en persoonlijk afscheid.”

 • mrt
  27
  2020

  DELA kan financiële gevolgen coronacrisis aan

  Uitvaartdienstverlening en welzijn medewerkers blijft prioriteit

  DELA doet er alles aan om ook tijdens de coronacrisis de kwaliteit van haar dienstverlening zo hoog mogelijk te houden en te laten voldoen aan de verwachtingen. De financiële gezondheid van DELA is gezien de robuuste financiële positie die de coöperatie heeft, van groot maar wel ondergeschikt belang.