• Overlijden melden - 0800 955 66 55 -gratis- 24 uur per dag

Informatie over uitvaarten en het coronavirus

16 juli 2020

Wij denken mee om elke uitvaart zo persoonlijk mogelijk te maken. Ook nu we anderhalve meter afstand moeten houden en er minder mensen bij de uitvaart aanwezig kunnen zijn dan vroeger. Gelukkig kunnen wij aan de meeste wensen van nabestaanden voldoen. Na afloop horen we vaak dat het afscheid weliswaar anders was, maar wel juist heel bijzonder.

Nu de overheid de coronamaatregelen stap voor stap versoepelt, wordt er bij uitvaarten ook weer meer mogelijk. Zo hebben wij bijvoorbeeld de deuren van onze koffiekamers heropend, zodat nabestaanden en de aanwezige gasten samen kunnen napraten, indien gewenst onder het genot van een hapje en een drankje. 

Uiteraard doen wij alles volgens de regels van het RIVM. Op deze pagina staat de laatste informatie over onze dienstverlening in coronatijd en vindt u antwoorden op de veelgestelde vragen. "
 

Afscheid nemen op afstand

Uitvaarten gaan op een andere manier dan we altijd gewend waren. In deze artikelen geven we tips om toch op een mooie manier afscheid te kunnen nemen.

Meer over een uitvaart in coronatijd

Hieronder vindt u antwoord op de vragen die wij het vaakst krijgen over uitvaarten in coronatijd. Daarnaast hebben we twee pagina's met specifieke informatie:

Op beide pagina's vindt u ook een overzicht van de alternatieven voor onderdelen van onze uitvaartverzekering, het DELA UitvaartPlan.

Veelgestelde vragen over corona en uitvaarten

Krijg ik als nabestaande altijd de locatie van mijn keuze?
De eerste maanden was het veel drukker dan normaal. Hierdoor moesten wij soms uitwijken naar andere DELA-locaties, bijvoorbeeld in een andere stad, of zelfs naar een collega in de uitvaartbranche. Gelukkig is dit niet meer aan de orde en kunnen vrijwel alle uitvaarten gehouden worden op de locatie die de nabestaanden zelf kiezen.  
Hoeveel personen mogen er bij een rouwbezoek/condoleance zijn?
Rouwbezoeken zijn alleen mogelijk in besloten kring. Er worden maximaal 6 personen tegelijk in de ruimte toegestaan, op uitnodiging van de nabestaanden. Vanaf 20 juli kan de 24-uurskamer weer geboekt worden. Bij de sleuteloverdracht tekent u een document waarin u akkoord gaat met de huisregels over o.a. anderhalve meter afstand houden.
Hoeveel personen mogen er bij een uitvaart zijn?
Het aantal personen stemt u af met de uitvaartverzorger, omdat dit bij elke locatie anders is. Alle afscheidsdiensten vinden plaats in de aula van de locatie. De belangrijkste regel is dat het altijd mogelijk moet zijn om volgens de overheidsrichtlijn 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Leden van hetzelfde huishouden mogen wel bij elkaar en  kinderen onder de 12 jaar hoeven geen afstand te houden. Wie de gasten bij de uitvaart zijn, beslissen de nabestaanden. 
Zijn er mogelijkheden om meer genodigden bij de uitvaart te betrekken?
Per 1 juli mogen er weer meer mensen worden uitgenodigd voor de afscheidsdienst. Het precieze aantal stemt u af met uw uitvaartverzorger, omdat dit op elke locatie anders is. Leden van hetzelfde huishouden mogen wel bij elkaar en kinderen onder de 12 jaar hoeven geen afstand te houden. Op een aantal locaties kunnen nabestaanden ook in een aangrenzende ruimte via een scherm meekijken.

Daarnaast is het in al onze crematoria en uitvaartcentra het mogelijk om de uitvaart tegen vergoeding van € 95 via een beveiligde livestream uit te zenden, zodat genodigden via een beveiligde link thuis kunnen meekijken. Bovendien ontvangt u dan na afloop de opname op usb-stick, zodat u de video-opname kunt delen met anderen.

Ook is het op 20 van onze locaties mogelijk om een rijdende laatste groet te brengen (drive-through condoleance). Genodigden kunnen dan in hun eigen auto langs de kist rijden om op die manier een laatste groet te brengen aan de overledene. Locaties die voldoende ruimte en doorstroommogelijkheden voor auto’s hebben, zijn hiervoor geschikt. Uw uitvaartverzorger kan hier meer over vertellen.
Vanaf 1 juli mogen er weer meer mensen bij een afscheid zijn, maar moet er ook 1,5 meter afstand worden gehouden. Hoe gaat dat in de praktijk?

Wij doen ons best om zoveel mogelijk mensen te kunnen toelaten en tegelijkertijd anderhalve meter afstand te houden. Leden van hetzelfde huishouden mogen bijvoorbeeld wel bij elkaar zitten. En kinderen onder de 12 jaar hoeven geen afstand te houden.

Bespreek alle mogelijkheden met uw uitvaartverzorger om samen het afscheid in te vullen en het aantal gasten te bepalen, of bel onze Corona Uitvaart Informatielijn: 040 – 260 14 50.

Mogen wij extra mensen uitnodigen om een erehaag te vormen?
Nabestaanden vragen soms of zij extra mensen mogen uitnodigen om een erehaag te vormen op het terrein van het crematorium of uitvaartcentrum. We kiezen ervoor om dit niet toe te staan. Om het voor iedereen mogelijk te maken om de anderhalve meter afstand te houden willen we het aantal personen dat tegelijkertijd op terrein is niet te groot wordt. Op deze manier voorkomen we ook dat nabestaanden een erehaag voor een andere overledene tegenkomen. We gunnen alle nabestaanden zoveel mogelijk privacy.
Hoe doen we het gesprek met de uitvaartverzorger?
 

U mag zelf kiezen hoe u het gesprek met de uitvaartverzorger wilt doen. Dit kan via een gesprek thuis of op een DELA-locatie, of via videobellen. Natuurlijk met alle aandacht die nodig is om een mooie uitvaart te regelen. Voor het videobellen gebruiken we Microsoft Teams (download hier de instructie).
Uitvaartverzorgers die zelf tot een risicogroep behoren, doen de regelgesprekken meestal via videobellen.

Kiest u voor een gesprek op een DELA-locatie of thuis, hou dan alstublieft rekening met de gezondheidsregels:

 • Wij doen vooraf een gezondheidscheck; iedereen moet klachtenvrij zijn
 • Maximaal drie personen (buiten de uitvaartverzorger). Meer personen kunnen meepraten via (video)bellen
 • U zorgt ervoor dat anderhalve meter afstand gehouden kan worden
 • De ruimte waarin het gesprek plaatsvindt is voldoende geventileerd
 • Iedereen houdt zich aan de basisregels van de rijksoverheid, dus niezen in de elleboog, handen wassen, etc
Een dierbare overlijdt en is (vermoedelijk) besmet met het coronavirus. Wat moet ik doen?
U meldt het overlijden op de gebruikelijke manier. U kunt 24 uur per dag bellen naar het telefoonnummer 0800 955 66 55. Vermeld daarbij dat uw dierbare (vermoedelijk) besmet is met het coronavirus. De DELA-medewerker aan de telefoon zal ook vragen of u als nabestaande gezondheidsklachten heeft als verkoudheid, hoesten, niezen en koorts. Deze klachten ziet het RIVM als mogelijke signalen voor een besmetting met het coronavirus. U krijgt telefonisch uitleg over hoe de uitvaart wordt geregeld.
Een dierbare overlijdt en is (vermoedelijk) besmet met het coronavirus. Kan de uitvaart doorgaan?
Uitvaarten kunnen doorgaan. Uw dierbare krijgt vrijwel dezelfde dienstverlening als iemand die niet is besmet. Rouwbezoeken kunnen ook doorgaan. Wij volgen een hygiëneprotocol waarin ook de zorg voor overledenen met verhoogd besmettingsrisico is beschreven. Zo dragen onze medewerkers bijvoorbeeld extra beschermende kleding. Nabestaanden krijgen hierover uitleg. De kans op verspreiden via een overleden persoon is klein.
Kan iemand met het coronavirus thuis opgebaard worden?
Vanuit het oogpunt van het besmettingsrisico is er geen bezwaar om de overledene thuis op te baren, zelfs met de kist open. Handcontact met de overledene door de nabestaanden kan ook, mits daarna de handen goed gewassen worden of gebruik gemaakt wordt van handalcohol.
Mag ik meehelpen bij de verzorging van mijn dierbare?

Ja, u kunt met 2 personen meehelpen met het verzorgen van uw dierbare. De verzorging vindt plaats op een locatie van DELA, volgens de richtlijnen van het RIVM. Overleg de mogelijkheden met uw uitvaartverzorger.

Mag ik bij een crematie mijn dierbare begeleiden tot aan de oven?
Ja, per 20 juli mag dit weer. Maximaal twee nabestaanden mogen hun dierbare tot op het allerlaatste moment begeleiden, zelfs -als zij dit willen- tot en met het moment van de invoer.
 
Mogen wij samen de as van onze dierbare verstrooien?

Kiest u voor het uitstrooien van de as van uw dierbare? U kunt de as verstrooien op het strooiveld bij het crematorium, uiteraard op anderhalve meter afstand van elkaar. 

Wilt u de as liever ergens anders verstrooien, bijvoorbeeld in zee of op een plek waar uw dierbare graag kwam? Vergeet dan niet om eerst toestemming te vragen aan de eigenaar van de grond.

Is iemand die is overleden aan het coronavirus nog besmettelijk?
Het RIVM heeft op deze vraag laten weten, dat het huidige coronavirus (Covid-19) een nieuw en onbekend virus is. Maar uit onderzoek bij coronavirussen in het algemeen, blijkt dat de overleving van het virus na overlijden van de patiënt, kort is. Bij lage temperaturen (door koeling) en bij hoge luchtvochtigheid kan het virus nog tot 3 dagen na overlijden aanwezig zijn. Belangrijker is echter de manier waarop besmetting plaatsvindt: door druppels via hoesten en niezen. De laatste zucht, voor zover dit plaatsvindt, is te zwak om een besmetting te veroorzaken. Na overlijden kan besmetting dus alleen plaatsvinden door het niet uitvoeren van handhygiëne en het niet dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen.
Organiseert DELA in een later stadium nog herinneringsbijeenkomsten voor mensen die tijdens de coronacrisis een uitvaart hadden?
Als de situatie het straks weer toelaat, willen wij extra herinneringsbijeenkomsten organiseren om zo meer voor de nabestaanden te kunnen doen. Wij denken dat het vooruitzicht dat er alsnog een samenzijn kan komen om je dierbare te herinneren, veel nabestaanden rust zal geven en troost bieden. We vragen nabestaanden of en hoe zij dat zouden willen, nu de situatie zo anders is dan gedacht. De exacte invulling komt later. Bij de leden van het online coöperatiepanel gaan we de behoeften om te herinneren breder inventariseren.
Hoe kan ik iemand condoleren nu handen schudden niet is toegestaan?

Wij hebben hiervoor drie andere manieren van condoleren bedacht: door de eigen hand op het hart te leggen, de handen ineen te vouwen voor de borst of met beide handen een handkus te geven. Bij het regelen van de uitvaart zal de DELA-medewerker dit onderwerp met de nabestaanden bespreken. Zij kunnen ervoor kiezen dat aan het eind van een afscheidsdienst de DELA-medewerker deze manieren van condoleren onder de aandacht brengt.

Condoleren zonder handen schudden | DELA

U kunt de afbeelding ook downloaden.

Mag iemand met gezondheidsklachten naar een rouwcentrum of uitvaart komen?

Gezondheidsklachten (hoesten, kortademigheid, verkoudheid of koorts) kunnen voortekenen zijn dat iemand besmet is met het coronavirus. Wij vragen deze mensen met klem om thuis te blijven en op een andere manier medeleven te tonen. Op deze wijze beschermt DELA haar eigen medewerkers tegen besmetting.

Staat uw vraag er niet bij? Stel deze dan aan onze Nabestaandendesk via nabestaandendesk@dela.org of bel onze Corona Uitvaart Informatielijn: 040 260 14 50
Bent u een uitvaartondernemer en wilt u specifieke informatie over DELA-locaties? Bekijk dan het informatieblad.

Veelgestelde vragen over corona en uw DELA-verzekering

Heeft een overlijden als gevolg van het coronavirus gevolgen voor mijn verzekering?

DELA UitvaartPlan

Met een DELA UitvaartPlan bent u verzekerd van een uitvaart. Dit geldt ook bij een overlijden als gevolg van het coronavirus. Bij het regelen van de uitvaart volgen we de instructies van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), zoals hierboven is uitgelegd.

DELA LeefdoorPlan

Als de verzekerde met een DELA LeefdoorPlan overlijdt als gevolg van het coronavirus, gelden de normale voorwaarden. Er gelden geen speciale regels of uitzonderingen bij overlijden als gevolg van dit virus.

Zijn er alternatieven voor zaken die wel in het verzekerd pakket zitten maar die nu vanwege corona niet kunnen doorgaan?

Hieronder ziet u een overzicht van de onderdelen in het DELA UitvaartPlan in tijden van corona. Zoals u ziet, zijn de meeste diensten ongewijzigd. Voor de zaken die nu niet kunnen of die anders gaan, bieden we waar mogelijk een alternatief.

Meer toelichting over wat er anders gaat bij uitvaarten in coronatijd vindt u hier

Overzicht onderdelen DELA UitvaartPlan in tijden van corona

Onderdelen DELA UitvaartPlan
in diensten

Hoe gaat dat nu?

Beschikbaar alternatief

Vervoer overledene naar uitvaartcentrum

Ongewijzigd

 

Regelen formaliteiten

Ongewijzigd

 

Regelgesprek met nabestaande(n)

Thuis, op een DELA-locatie of online via videobellen

 

Rouwkaarten

Ongewijzigd

 

Verzorging overledene

Ongewijzigd

 

Kist

Ongewijzigd

 

Opbaring

Thuisopbaring: ongewijzigd

Opbaring in zorginstelling: afhankelijk van de regels van de instelling.

 

 

 

Rouwbezoek

Minder gasten mogelijk door 1,5 meter afstand houden

 

Rouwvervoer

Ongewijzigd

 

Aula, dienst

Het aantal personen dat bij de dienst aanwezig kan zijn verschilt per locatie. Uw uitvaartverzorger kan hier meer over vertellen.

Rijdend de laatste groet brengen op 20 locaties (drive through-condoleance)

Herinneringsbijeenkomst op later moment voor alle nabestaanden

Extra: Livestream om op afstand mee te kijken + USB-stick met video-opname (€ 95)

Foto-/videopresentatie in aula

Ongewijzigd

 

Ondersteunende DELA-medewerkers

Ongewijzigd

 

Cremeren/begraven

Ongewijzigd

 

Vrij besteedbaar bedrag
(minimaal 634 euro)

Ongewijzigd

Asbus ophalen

Ongewijzigd

Asbus thuis laten bezorgen is mogelijk

Asverstrooiing

Ongewijzigd

 

 

Overzicht veranderingen die niet in het verzekerd pakket zitten

Onderdelen

Hoe gaat dat nu?

Beschikbaar alternatief

Informeel samenzijn met gasten na de uitvaart

Aantal personen in overleg

 

Horecavoorzieningen

Ongewijzigd

 

Grafsteen

Ongewijzigd

 

Rouwbloemen bij uitvaart

Ongewijzigd

 

Herinneringsproducten

Ongewijzigd

 

Zijn er gevolgen voor mijn DELA UitvaartPlan bij overlijden aan corona in het buitenland?

Als een verzekerde overlijdt als gevolg van het coronavirus, dan is die verzekerd van een uitvaart in Nederland, of van een geldbedrag. Het maakt hierbij niet uit waar ter wereld het overlijden plaatsvindt. Het vervoer van de overledene vanuit het buitenland is niet altijd mee verzekerd.

Hiervoor geldt:

 • Is het negatieve reisadvies bij het begin van de reis bekend? Dan is het vervoer van de overledene terug naar Nederland niet verzekerd.
 • Kwam er een negatief reisadvies tijdens het verblijf in het buitenland? Dan is het vervoer naar Nederland wél verzekerd.

Veelgestelde vragen van de Rijksoverheid

Richtlijnen RIVM voor de Uitvaartbranche

Veelgestelde vragen over de kosten van een uitvaart

Wat gebeurt er als ik niet alle verzekerde diensten gebruik?
Net als altijd kunt u ervoor kiezen om bepaalde diensten niet af te nemen. Hier staat dan een bepaalde vergoeding tegenover. Naast het verzekerde dienstenpakket is er ook altijd een vrij besteedbaar bedrag beschikbaar voor nabestaanden om te gebruiken voor wat zij zelf willen. Bijvoorbeeld bloemen: neemt u geen bloemen, dan kunt het vrij besteedbare bedrag ook gebruiken voor andere wensen of bijvoorbeeld voor een herinneringsproduct. Blijft (een deel) van het vrij besteedbare bedrag over dan keren wij dat uit aan de nabestaanden.
Het afscheid is nu klein. Is het mogelijk om later alsnog een grote afscheidsdienst te houden? En kan dat nog vanuit de verzekering geregeld worden?
Een groter afscheid op een later moment kan, iedereen mag daar zelf invulling aan geven. Naast het verzekerde dienstenpakket in de verzekering is er ook altijd een vrij besteedbaar bedrag beschikbaar. Het (restant van het) vrij besteedbaar bedrag kan, naar wens, op een later moment besteed worden aan een afscheid met meer aanwezigen. Onze uitvaartverzorgers helpen graag.
Ik heb geen verzekering bij DELA, hoe zit het dan met de kosten van een uitvaart?
Voor nabestaanden van iemand zonder verzekering of als er een geldverzekering is, geldt hetzelfde als altijd: u betaalt alleen de diensten die u afneemt. 

Zorg goed voor elkaar. Op afstand, toch dichtbij.

Laatste nieuws

 • jul
  16
  2020

  Informatie over uitvaarten en het coronavirus

 • jul
  16
  2020

  Uitvaarten tijdens de coronatijd: aanpassingen en extra diensten

  Een overzicht van wat er nu anders gaat bij uitvaarten in coronatijd

  Afscheid nemen van een overleden dierbare kan maar één keer. Wij realiseren ons dat de dienstverlening nu soms anders verloopt dan de nabestaanden voor ogen hebben. Ook krijgen we soms vragen over de kosten van een uitvaart in coronatijd. Op deze pagina geven we een overzicht.

 • jul
  10
  2020

  Verbetering verzekerbaarheid van ex-kankerpatiënten

  Vandaag is in de ministerraad een algemene maatregel van bestuur (AMvB) goedgekeurd die toeziet op het schone lei-beleid voor ex-kankerpatiënten. De minister, het Verbond van Verzekeraars en de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) hebben met elkaar afgesproken dat vanaf 1 januari 2021 mensen na het verstrijken van een bepaalde termijn bij een aanvraag voor een verzekering niet meer hoeven te melden dat zij kanker hebben gehad. De termijn bedraagt tien jaar bij ouderen en vijf jaar bij jongeren. Het is een belangrijke stap in het bevorderen van de verzekerbaarheid van ex-kankerpatiënten.

 • jun
  26
  2020

  'Het was zijn laatste rit'

  Nieuwe auto’s Overbrenging lichter en zuiniger: 650 bomen besparing

  Het zijn vaak de laatste kilometers in een mensenleven: onderweg naar een crematorium of laatste rustplaats. En Nederlanders zijn daarin nog altijd traditioneel, maar alternatieve vormen vinden we interessanter worden. De emotionele waarde van ‘de laatste rit’ lijkt daarmee steeds groter te worden.