• Overlijden melden - 0800 955 66 55 (24 uur per dag) 

DELA passeert grens van vier miljoen verzekerden

Coöperatie presenteert jaarcijfers 2018

29 mei 2019

“Gezonde groei, maar niet zonder slag of stoot”, zo karakteriseert bestuursvoorzitter Edzo Doeve de resultaten van coöperatie DELA over 2018. De premie-inkomsten stegen naar ruim € 450 miljoen. In alle landen waar de uitvaartverzekeraar en -verzorger actief is, steeg het aantal verzekerden. DELA passeerde zo de grens van vier miljoen verzekerden.

Digitalisering en service excellence

Bedrijfsmatig is DELA volop in ontwikkeling. Om verder te kunnen groeien, wendbaar te blijven en mensen, systemen en processen voor te bereiden op de toekomst besteedde DELA € 11 miljoen extra aan haar IT-systemen. “Deze forse investering gaat niet zonder slag of stoot en raakt de bedrijfsvoering in al haar facetten”, aldus Edzo Doeve in het jaarverslag 2018. “Uitgangspunt hierbij is dat DELA géén digitale verzekeraar of uitvaartverzorger wil worden, maar dat de digitale technologische ontwikkelingen ten dienste staan van leden, klanten en medewerkers.” Ondanks de grote uitgaven aan de IT-systemen kwam het operationeel resultaat uit op ruim € 35 miljoen positief.

Solvabiliteit zeer sterk

De solvabiliteitsratio – een Europees geldende norm die aangeeft in hoeverre een verzekeraar voldoende kapitaal achter de hand heeft om aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen – steeg naar 373 procent. DELA heeft daarmee één van de hoogste ratio’s van de grote Nederlandse verzekeraars. Edzo Doeve: “Onze financiële positie blijft onverminderd sterk. Ook wanneer de beurs minder presteert. Door de slechte beleggingsresultaten eindigde het jaar voor DELA in het rood. Wisselende bedrijfsresultaten horen bij ons businessmodel. We beleggen met oog op de lange termijn. Zo genereren we meer waarde voor onze verzekerden.”

Hogere winstdeling voor waardevastheid

Het beleggingsverlies kwam uit op € 139 miljoen, terwijl 2017 een plus van € 423 miljoen liet zien. Het beleggingsresultaat van DELA kwam overeen met de trend in de markt. Zo daalde beursindex AEX in 2018 met ongeveer tien procent. Hierdoor kwam het bedrijfsresultaat van DELA uit op een verlies van € 203 miljoen. De buffers van DELA bleven desondanks intact, ook na uitkering van een “winstdeling”. Voor de waardevastheid van de uitkeringen wordt € 42 miljoen (2017: € 18 miljoen) toegevoegd aan de technische voorzieningen.

Laatste nieuws

 • jun
  22
  2022

  Onderzoek: maak dood bespreekbaar voor kinderen

  Crematoria nemen voortouw in het gesprek over de dood

  Recent onderzoek toont aan dat een ruime meerderheid (60%) van de Nederlanders vindt dat er meer met kinderen over de dood gepraat moet worden. Ook zegt meer dan de helft (53%) dat het omgaan met de dood onderdeel moet zijn van het onderwijs aan kinderen. Coöperatie DELA wil mensen verbinden en helpen bij alle vraagstukken rondom overlijden en doorgeven. Een aantal crematoria, waaronder die in Uden en Venray, neemt het voortouw in het gesprek over de dood.

 • jun
  13
  2022

  DELA houdt focus op solidariteit en continuïteit

  Uitvaartverzekeraar en -verzorger presenteert jaarcijfers

 • jun
  7
  2022

  Letters IJsselhof tijdelijk voor onderhoud van monumentale muur

  Terugplaatsing binnen enkele weken

  Deze week worden tijdelijk de letters ‘IJsselhof’ van de monumentale muur bij de ingang van de gelijknamige begraafplaats gehaald. Dat gebeurt in het kader van noodzakelijk onderhoud aan de muur. De letters worden opgeslagen en over enkele weken weer teruggeplaatst.

 • jun
  7
  2022

  Onderzoek: bijna helft Nederlanders wil uitvaart verduurzamen

  Meer dan twee op de vijf Nederlanders (41%) vindt het belangrijk dat hun uitvaart het milieu zo min mogelijk belast. Dat blijkt uit het Nationale onderzoek naar de Dood, Afscheid en Verder leven in opdracht van coöperatie DELA. In consumentenaankopen is de afgelopen jaren een trend te zien dat mensen duurzamer consumeren. Ook bij een uitvaart vinden Nederlanders duurzame alternatieven dus belangrijk.