• Overlijden melden - 088 335 35 35 (24 uur per dag) 

DELA passeert grens van vier miljoen verzekerden

Coöperatie presenteert jaarcijfers 2018

29 mei 2019

“Gezonde groei, maar niet zonder slag of stoot”, zo karakteriseert bestuursvoorzitter Edzo Doeve de resultaten van coöperatie DELA over 2018. De premie-inkomsten stegen naar ruim € 450 miljoen. In alle landen waar de uitvaartverzekeraar en -verzorger actief is, steeg het aantal verzekerden. DELA passeerde zo de grens van vier miljoen verzekerden.

Digitalisering en service excellence

Bedrijfsmatig is DELA volop in ontwikkeling. Om verder te kunnen groeien, wendbaar te blijven en mensen, systemen en processen voor te bereiden op de toekomst besteedde DELA € 11 miljoen extra aan haar IT-systemen. “Deze forse investering gaat niet zonder slag of stoot en raakt de bedrijfsvoering in al haar facetten”, aldus Edzo Doeve in het jaarverslag 2018. “Uitgangspunt hierbij is dat DELA géén digitale verzekeraar of uitvaartverzorger wil worden, maar dat de digitale technologische ontwikkelingen ten dienste staan van leden, klanten en medewerkers.” Ondanks de grote uitgaven aan de IT-systemen kwam het operationeel resultaat uit op ruim € 35 miljoen positief.

Solvabiliteit zeer sterk

De solvabiliteitsratio – een Europees geldende norm die aangeeft in hoeverre een verzekeraar voldoende kapitaal achter de hand heeft om aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen – steeg naar 373 procent. DELA heeft daarmee één van de hoogste ratio’s van de grote Nederlandse verzekeraars. Edzo Doeve: “Onze financiële positie blijft onverminderd sterk. Ook wanneer de beurs minder presteert. Door de slechte beleggingsresultaten eindigde het jaar voor DELA in het rood. Wisselende bedrijfsresultaten horen bij ons businessmodel. We beleggen met oog op de lange termijn. Zo genereren we meer waarde voor onze verzekerden.”

Hogere winstdeling voor waardevastheid

Het beleggingsverlies kwam uit op € 139 miljoen, terwijl 2017 een plus van € 423 miljoen liet zien. Het beleggingsresultaat van DELA kwam overeen met de trend in de markt. Zo daalde beursindex AEX in 2018 met ongeveer tien procent. Hierdoor kwam het bedrijfsresultaat van DELA uit op een verlies van € 203 miljoen. De buffers van DELA bleven desondanks intact, ook na uitkering van een “winstdeling”. Voor de waardevastheid van de uitkeringen wordt € 42 miljoen (2017: € 18 miljoen) toegevoegd aan de technische voorzieningen.

Laatste nieuws

 • nov
  24
  2022

  Typerend polderlandschap gaat verzorgingsruimte nieuwe crematorium sieren

  Een foto van de Gendtse Polder vormt de aankleding van de verzorgingsruimte in het nieuwe crematorium in Bemmel. Dat is de uitkomst van de fotowedstrijd die crematoriumeigenaar coöperatie DELA uitschreef. Inwoners uit de regio mochten op deze manier meedenken over de inrichting van de ruimte. DELA vindt het belangrijk dat het crematorium het lokale karakter benadrukt. Zo kan het bijdragen aan de persoonlijke invulling van een uitvaart.

 • nov
  18
  2022

  Duurzame crematieoven geplaatst in crematorium Baexem

  Maandag is de nieuwe, elektrische crematieoven geplaatst in crematorium Midden-Limburg in Baexem. Dit is momenteel de meest duurzame variant van cremeren in Nederland. De elektrische oven vervangt de gasoven. Per crematie wordt hiermee zo’n zestig m3 aan gas bespaard. In Baexem vinden zo’n zevenhonderd crematies op jaarbasis plaats. Op zaterdag 17 december is de oven tijdens een open middag in het crematorium te bekijken.

 • nov
  15
  2022

  Drukte in de uitvaartbranche dit najaar

  Veel media berichten vandaag over de drukte bij uitvaartondernemers dit najaar. Ook DELA merkt dat het de laatste maanden drukker is, zonder dat daar een duidelijke verklaring voor is. DELA kan de drukte zonder enige twijfel aan.

 • nov
  3
  2022

  DELA investeert in fonds voor duurzame landbouwgrond

  Investering vanuit overtuiging voor maatschappelijk verantwoord beleggen

  Coöperatie DELA investeert vanuit haar maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid in het beleggingsfonds ASR Dutch Farmland Fund, een Nederlands fonds dat investeert in Nederlandse landbouwgronden die een bijdrage leveren aan een duurzame voedselproductie.