• Overlijden melden - 0800 955 66 55 -gratis- 24 uur per dag

DELA passeert grens van vier miljoen verzekerden

Coöperatie presenteert jaarcijfers 2018

29 mei 2019

“Gezonde groei, maar niet zonder slag of stoot”, zo karakteriseert bestuursvoorzitter Edzo Doeve de resultaten van coöperatie DELA over 2018. De premie-inkomsten stegen naar ruim € 450 miljoen. In alle landen waar de uitvaartverzekeraar en -verzorger actief is, steeg het aantal verzekerden. DELA passeerde zo de grens van vier miljoen verzekerden.

Digitalisering en service excellence

Bedrijfsmatig is DELA volop in ontwikkeling. Om verder te kunnen groeien, wendbaar te blijven en mensen, systemen en processen voor te bereiden op de toekomst besteedde DELA € 11 miljoen extra aan haar IT-systemen. “Deze forse investering gaat niet zonder slag of stoot en raakt de bedrijfsvoering in al haar facetten”, aldus Edzo Doeve in het jaarverslag 2018. “Uitgangspunt hierbij is dat DELA géén digitale verzekeraar of uitvaartverzorger wil worden, maar dat de digitale technologische ontwikkelingen ten dienste staan van leden, klanten en medewerkers.” Ondanks de grote uitgaven aan de IT-systemen kwam het operationeel resultaat uit op ruim € 35 miljoen positief.

Solvabiliteit zeer sterk

De solvabiliteitsratio – een Europees geldende norm die aangeeft in hoeverre een verzekeraar voldoende kapitaal achter de hand heeft om aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen – steeg naar 373 procent. DELA heeft daarmee één van de hoogste ratio’s van de grote Nederlandse verzekeraars. Edzo Doeve: “Onze financiële positie blijft onverminderd sterk. Ook wanneer de beurs minder presteert. Door de slechte beleggingsresultaten eindigde het jaar voor DELA in het rood. Wisselende bedrijfsresultaten horen bij ons businessmodel. We beleggen met oog op de lange termijn. Zo genereren we meer waarde voor onze verzekerden.”

Hogere winstdeling voor waardevastheid

Het beleggingsverlies kwam uit op € 139 miljoen, terwijl 2017 een plus van € 423 miljoen liet zien. Het beleggingsresultaat van DELA kwam overeen met de trend in de markt. Zo daalde beursindex AEX in 2018 met ongeveer tien procent. Hierdoor kwam het bedrijfsresultaat van DELA uit op een verlies van € 203 miljoen. De buffers van DELA bleven desondanks intact, ook na uitkering van een “winstdeling”. Voor de waardevastheid van de uitkeringen wordt € 42 miljoen (2017: € 18 miljoen) toegevoegd aan de technische voorzieningen.

Laatste nieuws

 • jan
  8
  2022

  DELA pleit voor tijdelijke versoepeling wettelijke termijn uitvaart

  meer tijd zorgt voor rust bij nabestaanden en vermindert de druk op de zorg en uitvaartbranche

  Doordat er meer mensen overleden dan andere jaren, wordt het steeds lastiger om de uitvaart te laten plaatsvinden binnen de wettelijke termijn van 6 werkdagen. Steeds vaker wordt er een verzoek om uitstel ingediend bij de gemeente. Daarom pleit DELA tijdens de pandemie voor een tijdelijke ontheffing van deze termijn. Meer tijd voor het regelen van de uitvaart zorgt voor rust bij nabestaanden en vermindert de druk op de zorg en de uitvaartondernemers.