• Overlijden melden - 0800 955 66 55 -gratis- 24 uur per dag

De financiële kracht van coöperatie DELA

12 april 2019

“Kan DELA mijn uitvaart wel betalen? Ook als die pas over vijftig jaar plaatsvindt?” Afgelopen week belden enkele tientallen leden DELA met deze vraag. Zij hadden in de media berichten gelezen over financiële problemen bij uitvaartverzekeraar Yarden. De wettelijke buffer die een verzekeraar moet aanhouden, staat bij Yarden onder druk. De oorzaak is de lage rentestand. Hieronder geven we informatie over de financiële positie van coöperatie DELA.

Samen met de leden

Met meer dan vier miljoen verzekerden is DELA de grootste uitvaartverzekeraar in Nederland. Edzo Doeve, algemeen directeur: “DELA prijst zich gelukkig met een van de hoogste buffers onder verzekeraars. We hebben dit bewerkstelligd met onze leden. Samen met hen hebben wij door de jaren heen iedere keer weer op tijd de bakens verzet. Daarom hebben wij ook veel minder last van lage rentestanden, waar andere verzekeraars op dit moment onder gebukt gaan.”

Hoge solvabiliteit

Dat de financiële positie van DELA heel sterk is, blijkt uit de zogenaamde solvabiliteitsratio. Dit cijfer geeft aan hoe hoog de buffer is die de verzekeraar heeft opgebouwd. Dus hieruit is ook af te leiden of de verzekeraar op korte - en lange termijn aan zijn verplichtingen kan voldoen. Gangbaar is een solvabiliteitsratio van 150 tot 200. Coöperatie DELA had eind 2017 een ratio van 309. In 2018 is die ratio verder gestegen. Hoever wordt bekend na de publicatie van de jaarcijfers eind mei.

Lange termijnbeleggingen

Een hoge solvabiliteit vindt DELA belangrijk. Het geeft de verzekerden de zekerheid dat hun uitvaart zo kan worden uitgevoerd als bij aanvang is afgesproken. Ook als het nog heel lang duurt voordat die uitvaart plaatsvindt. Daarnaast biedt dit hoge cijfer DELA de mogelijkheid om het geld zo te beleggen dat op de lange termijn de opbrengst beter is. Edzo Doeve: “Van die winst profiteren de leden, want een deel daarvan gebruiken we om de stijging van de uitvaartkosten op te vangen zodat de verzekeringspremie zo laag mogelijk kan blijven en de polis waardevast is. Dit maakt DELA uniek.”

Jaarverslag

Meer over onze financiële positie is na te lezen in ons jaarverslag . Ook kunt u voor specifieke vragen bellen met klantenservice van DELA (040) 260 16 36

Laatste nieuws

 • okt
  14
  2019

  Beginselen kwaliteitsborging en consumentenbescherming voor de uitvaartbranche

  DELA en Monuta zijn geschokt over de recente publiciteit over misstanden bij een zelfstandig uitvaartondernemer uit Voorburg. Naar aanleiding hiervan heeft de brancheorganisatie voor gecertificeerde uitvaartondernemingen (BGNU) gepleit voor beroepsbescherming. Wij vinden deze reactie begrijpelijk en wij onderschrijven het pleidooi van de BGNU. Tegelijkertijd mag dat er niet toe leiden dat de niet gecertificeerde ondernemers in de branche zich nu aangetast voelen. Dat er nu geen beroepsbescherming is en een normatief toetsingskader grotendeels ontbreekt, betekent niet dat er geen kwalitatief goede dienstverlening is. Integendeel, vrijwel alle mensen die werkzaam zijn in de uitvaartbranche, werken met hart en ziel en laten zich leiden door een persoonlijk kwaliteitsstreven, gestoeld op een systeem van menselijke waarden en fatsoen. In de branche zijn misstanden dan ook echt uitzonderingen. Vrijwel alle ondernemers in de branche bieden uitstekende, integere dienstverlening.

 • sep
  27
  2019

  Symbolische eerste steen voor vernieuwd La Grande Suisse

  De allereerste steen in La Grande Suisse was het niet, maar wel een bijzondere markering voor alle werkzaamheden aan het markante Maastrichtse pand. Afgelopen donderdag vond de symbolische eerste steenlegging plaats op het monumentale landgoed, waar een crematorium wordt gerealiseerd.

 • sep
  10
  2019

  Levenloos geboren kindjes krijgen steeds vaker zichtbare plek in het leven

  Het verdriet over verlies van een levenloos geboren kindje krijgt steeds meer aandacht en een plek in de Nederlandse samenleving. Dat merkt uitvaartverzekeraar en -verzorger coöperatie DELA. Niet alleen het aantal uitvaarten van foetussen jonger dan 24 weken steeg, ook het aantal herdenkingsplekken stijgt.

 • sep
  4
  2019

  Gouden oor: DELA bekroond voor goed luisteren naar leden

  De verzekeringstak van Coöperatie DELA kreeg deze week de ‘Gouden Oor Erkenning, niveau 1’. Onafhankelijke onderzoekers van de Stichting toetsing verzekeraars concludeerden dat DELA goed luistert naar haar leden en écht wil weten wat er bij hen leeft.