• Overlijden melden - 088 335 35 35 (24 uur per dag) 

‘Mortuariumbeheer zorginstellingen moet dringend op de schop’

21 november 2017

Het beheer van mortuaria in zorginstellingen zoals ziekenhuizen en verpleeghuizen moet dringend op de schop. Dat stelt coöperatie DELA. De marktleider in de uitvaartbranche reageert daarmee op recente publicaties over ziekenhuismortuaria, waarin meerdere problemen aan het licht kwamen.

Meerdere problemen

Er is veel onduidelijkheid over wie opdracht geeft voor de door het mortuarium geleverde diensten en de kosten ervan. Bovendien is er vaak sprake van belangenverstrengeling tussen mortuariumbeheerder en uitvaartverzorger, waarbij privacyregels worden overtreden en de keuzevrijheid van consumenten wordt geschaad.

Uitbreiding noodzakelijke zorg naar 12 uur

DELA realiseert zich dat ziekenhuizen en verpleeghuizen zich primair willen richten op de medische verzorging van mensen. De Hoge Raad heeft echter in 1999 bepaald dat de zorginstelling ook verantwoordelijk is voor de eerste noodzakelijke zorg na het overlijden.

 

“Bovendien hebben zorginstellingen de morele plicht om te zorgen voor een goed functionerend mortuariumbeheer, inclusief duidelijkheid over de te leveren zorg en kosten”, stelt Edzo Doeve, algemeen directeur van DELA.

 

In de praktijk is de eerste, noodzakelijke zorg beperkt tot 3 uur. Daarna mag er gefactureerd worden. Doeve: “Iedereen weet dat die termijn te kort is en nabestaanden daardoor met de rug tegen de muur worden gezet. Als deze termijn verlengd zou worden naar 12 uur zou dat veel ellende en misverstanden voorkomen. Binnen die tijd is de zorginstelling verantwoordelijk en hebben nabestaanden meer gelegenheid om keuzes te maken.”

Geen factuur zonder opdracht

Iedereen – inclusief zorginstellingen en mortuariumbeheerders – weet dat het beheer van mortuaria alleen winstgevend is, als na de noodzakelijke zorg tegen betaling extra diensten worden verricht.

 

“Het grote probleem is dat met die extra diensten in de vorm van ’wenselijke zorg’ al wordt begonnen, zónder dat nabestaanden daar een expliciete toestemming voor hebben gegeven. Dat moet anders. Alle kosten die niet door de zorgverzekering worden gedekt, kunnen alleen worden gemaakt ná schriftelijke toestemming van de nabestaanden.”

Waarborgen voor  privacy en keuzevrijheid

De gegevens van de overledene en diens nabestaanden worden door zorginstellingen overgedragen aan de beheerder. Die heeft daarmee een ongewenst grote invloed op de keuze voor de uitvaartverzorger. Zorginstellingen zouden zelf moeten informeren wat nabestaanden willen, of dat uitbesteden aan een partij die zelf geen enkel belang heeft bij die keuze.

 

Brancheorganisaties

 Behalve de zorginstellingen, heeft ook de uitvaartbranche hierin een verantwoordelijkheid. “Deze situaties schaden het aanzien van de hele branche. Terwijl in de uitvaartbranche het respectvol omgaan met overledenen en nabestaanden voorop moet staan”, aldus Doeve. Met de brancheorganisaties neemt DELA het initiatief om de problemen rondom het mortuariabeheer in zorginstellingen aan te pakken.