• Overlijden melden 0800 955 66 55 -gratis- 24 uur per dag

Uw DELA Uitvaartplan stopzetten of afkopen

Op deze pagina leest meer over de mogelijkheden van het stoppen of afkopen van uw uitvaartverzekering.

Chat met onze medewerkers

Uw uitvaartverzekering stopzetten

De verzekering loopt tot aan uw overlijden. Wilt u de verzekering eerder stoppen? Hierbij geldt een termijn van tenminste een maand om dit te regelen. U krijgt niet altijd geld uitgekeerd

DELA bepaalt de waarde van de verzekering. Deze waarde bestaat uit de poliswaarde min € 250 afkoopkosten (€ 125 al u de polis gedeeltelijk stopzet). Is de waarde hoger dan de afkoopkosten? Dan maken we dit bedrag over naar uw rekening. U bent dan niet meer verzekerd voor de uitvaart.

Opzeggen van uw verzekering kan:

  • via ons opzegformulier
  • schriftelijk via een ondertekende brief naar coöperatie DELA, Postbus 522, 5600 AM Eindhoven

Uw uitvaartverzekering premievrij maken

Premievrij maken betekent dat u stopt met premie betalen. Uw verzekering loopt dan vanuit de opgebouwde waarde door voor een lager verzekerd bedrag. Dit kan alleen als de opgebouwde waarde van de verzekering voldoende is voor een premievrij verzekerd bedrag van ten minste € 609. Bij premievrij maken zetten wij een Dienstenverzekering om in een Geldverzekering.