Uw DELA Uitvaartplan stopzetten of afkopen

Op deze pagina leest u meer over de mogelijkheden rondom het eerder stoppen of afkopen van uw uitvaartverzekering.

Chat met onze medewerkers

Uw uitvaartverzekering stopzetten

De uitvaartverzekering loopt tot aan uw overlijden. Wilt u de verzekering eerder stoppen? Dan geldt er een termijn van tenminste een maand om dit te regelen. U krijgt niet altijd een geldbedrag uitgekeerd. DELA bepaalt de waarde van de uitvaartverzekering. Deze waarde bestaat uit de poliswaarde min € 150 afkoopkosten (€ 90 als u de polis gedeeltelijk stopzet). Is de waarde van de verzekering hoger dan de afkoopkosten? Dan maken we dit geldbedrag over naar uw rekening. U bent dan niet meer verzekerd voor uw uitvaart.
Het opzeggen van uw uitvaartverzekering kan: 

  • via ons opzegformulier
  • schriftelijk via een ondertekende brief naar coöperatie DELA, Postbus 522, 5600 AM Eindhoven

Wat zijn de afkoopkosten?

DELA rekent € 150 aan afkoopkosten voor de natura uitvaartverzekering. Een gedeelte daarvan zijn administratiekosten, zo’n € 30. Het overige gedeelte is een vertrekbijdrage. Dat is om degenen die bij ons verzekerd blijven niet te benadelen. Want bij een verzekering bij onze coöperatie, deel je de kosten voor je uitvaart met anderen. Als je daar dan uitstapt, dan wordt de groep ook kleiner die het risico moet dragen. Dat verhoogde risico, betaalt de uitstapper. DELA heeft het afkoopbeleid met onze leden afgestemd.

Uw uitvaartverzekering premievrij maken

Het premievrij maken van uw verzekering betekent dat u stopt met premie betalen. Uw verzekering loopt dan vanuit de opgebouwde waarde door voor een lager verzekerd bedrag. Dit kan alleen als de opgebouwde waarde van de verzekering voldoende is voor een premievrij verzekerd bedrag van ten minste € 662. Bij het premievrij maken van uw verzekering zetten wij de Dienstenverzekering om in een Geldverzekering. De kosten van het premievrij maken zijn € 90.  

 
  • 040 260 16 36 Bereikbaar van ma t/m vrij van 8.00 tot 20.00 uur.
  • 040 260 16 36 Bereikbaar van ma t/m vrij van 8.00 tot 20.00 uur.