Uw nabestaanden ontvangen dit geldbedrag om zelf de uitvaart te regelen. Deze verzekering is erg geschikt voor een uitvaart in het buitenland of als aanvulling op uw huidige uitvaartverzekering. U betaalt een periodieke premie voor deze verzekering.

  • Uw nabestaanden regelen zelf een uitvaartverzorger.
  • Het DELA UitvaartPlan is een waardevaste verzekering. De waarde van uw DELA UitvaartPlan stijgt automatisch mee als de uitvaartkosten stijgen. De premie passen we hier jaarlijks op aan.
  • De diensten zijn niet verzekerd. Houd hier rekening mee bij het bepalen van uw geldbedrag.

Wanneer is dit product niet geschikt voor u?

Een DELA UitvaartPlan Geld is niet geschikt als u uw uitvaart wilt laten regelen en verzorgen door DELA. In dat geval past een UitvaartPlan in diensten beter.