• Overlijden melden - 088 335 35 35 (24 uur per dag) 

DELA stapt naar rechter om toegang te krijgen tot crematoria van regionale speler GUV

Coöperatie verdedigt belangen van haar leden in de Achterhoek

2 mei 2023

In het belang van haar leden stapt DELA naar de rechter om weer toegang te krijgen tot de GUV uitvaartlocaties in Aalten, Etten en Lichtenvoorde. Geheel onverwachts sloot de Achterhoekse uitvaartondernemer de deuren, zonder duidelijk te maken wat de reden is om de samenwerking eenzijdig op te zeggen. Een gesprek hierover gaat GUV uit de weg.

Verzekering in diensten

Over de motieven waarom DELA geen toegang meer krijgt tot de locaties van GUV, tast DELA in het duister. Wel is bekend dat GUV moeite heeft met verzekeringen in diensten, zoals het DELA UitvaartPlan. Bij het aangaan van een dergelijke verzekering kiest de consument voor de diensten van de verzekeraar. GUV gaat er aan voorbij dat miljoenen Nederlanders voor een uitvaartverzekering in diensten kiezen en dat partijen zoals coöperatie DELA een waardig afscheid voor iedereen mogelijk maakten ongeacht rang of stand. 

Maatschappelijk belang

DELA stelt zich op het standpunt dat crematoria een maatschappelijke functie vervullen in de regio waar zij werkzaam zijn. GUV heeft in het grootste deel van de Achterhoek een dominante positie en dat maakt het weigeren van de toegang, onacceptabel. Het is dus ook van maatschappelijk belang dat crematoria niet zonder zwaarwegende en objectieve gronden andere uitvaartondernemers de toegang kan weigeren. 

Het kort geding dient op 22 mei voor de rechtbank van Arnhem.