• Overlijden melden - 088 335 35 35 (24 uur per dag) 

Ex-kankerpatiënten kunnen makkelijker levensverzekering of uitvaartverzekering afsluiten

2 december 2020

De mogelijkheden voor ex-kankerpatiënten om een levensverzekering of uitvaartverzekering af te sluiten zijn bij DELA met ingang van 2 december 2020 verruimd. Ex-kankerpatiënten die tien jaar geleden genezen zijn verklaard, hoeven bij de aanvraag van een overlijdensrisicoverzekering of uitvaartverzekering niet meer te vermelden dat zij deze aandoening hebben gehad. Bij ex-patiënten die jonger dan 21 jaar waren toen ze kanker kregen, is dat vijf jaar.

Ook uitvaartverzekeringen

De algemene maatregel van bestuur (AMvB) die toeziet op het schone lei-beleid voor ex-kankerpatiënten is twee weken geleden officieel in de Staatscourant gepubliceerd. Ook andere verzekeraars voeren de verbetering in hun acceptatiebeleid door. Coöperatie DELA is blij dat de verzekerbaarheid van ex-kankerpatiënten verbetert. DELA maakt zich hier al jaren sterk voor en was intensief betrokken bij de initiatieven binnen het Verbond van Verzekeraars die uiteindelijk tot de verbetering leidde. Aanvankelijk betrof het alleen overlijdensrisicoverzekeringen. Op verzoek van DELA is de regeling uitgebreid naar uitvaartverzekeringen. Directeur Coöperatie en Verzekeren Martin de Jong: "Het is positief dat steeds meer mensen een ernstige ziekte overwinnen. Als coöperatie willen we dat zoveel mogelijk mensen zich bij ons kunnen verzekeren. Tegelijkertijd is het bevorderen van de verzekerbaarheid een opgave van alle verzekeraars samen. We zijn blij dat de kwestie binnen het Verbond van Verzekeraars is opgepakt en dat dit nu resulteert in de door de ministerraad genomen maatregel.”

Solidariteit

De verbetering betreft nu alleen ex-kankerpatiënten. De volgende stap in het bevorderen van verzekerbaarheid is dat DELA samen met de andere verzekeraars onderzoekt hoe dit beleid kan worden uitgebreid naar andere chronische aandoeningen. Martin de Jong: “DELA vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen zich kunnen verzekeren en heeft de verantwoordelijkheid om te zorgen dat de premies voor haar leden zo laag mogelijk blijven en dat deze premie voor iedereen eerlijk is. Er zal dus altijd een zeker spanningsveld blijven bestaan tussen de verzekerbaarheid en de wederkerige solidariteit waar vanuit coöperatie DELA is ontstaan en werkt. Dat neemt niet weg dat we ons blijven inzetten voor het bereikbaar houden van onze verzekeringen voor iedereen.”