• Overlijden melden - 0800 955 66 55 -gratis- 24 uur per dag

Meer toestroom uitvaartcentra en crematoria merkbaar

Locaties maken zichtbaarder wat richtlijnen voor bezoekers zijn

24 maart 2020

Coöperatie DELA bemerkt een toestroom naar verschillende uitvaartcentra en crematoria. Mede daarom maken locaties zichtbaarder wat de maatregelen zijn om de verspreiding van het coronavirus in te dammen en sluit daarbij aan bij de herhaalde oproep van de Rijksoverheid maandagavond 23 maart.

Tegelijkertijd doet DELA er alles aan om ook nu de kwaliteit van de dienstverlening zo hoog mogelijk te houden en een waardig en persoonlijk afscheid te organiseren in deze omstandigheden. Dat streven is zonder problemen haalbaar, zegt Chris Beaulen, directeur Uitvaartdiensten bij DELA.

Verpleeghuizen weren bezoek

Uit voorzorg wordt sinds enkele weken iedere overledene, ongeacht of de oorzaak het coronavirus is, in een uitvaartcentrum verzorgd. In een uitvaartcentrum zijn alle voorzorgsmaatregelen aanwezig voor DELA-medewerkers om volgens de aangescherpte hygiëneprotocollen hun werk te kunnen doen. Daarnaast dringen verpleeghuizen en hospices begrijpelijkerwijs de opbaringen aldaar terug, om te voorkomen dat bezoekers in de buurt komen van de meest kwetsbaren. Dit zijn de belangrijkste redenen van de toestroom naar uitvaartcentra.

Chris Beaulen: “Wij verwachten dat de toegenomen drukte die lokaal merkbaar is, de komende tijd op meer DELA-locaties in Nederland te merken is. Lokaal daalt bijvoorbeeld ook het aantal thuisopbaringen. We kijken altijd naar de meest waardige oplossing, dat staat buiten kijf en dat is zonder problemen haalbaar. Soms kan een andere locatie van DELA de oplossing bieden, soms is er tijdelijke uitbreiding op locatie, soms is de locatie van een collega in de uitvaartbranche de oplossing.”

Dit soort oplossingen maken onderdeel uit van de voorbereidingen die DELA treft op het aanhouden van de coronacrisis. Die voorbereidingen zijn opgesteld op basis van eerdere ervaringen. Uitgangspunt is en blijft de waardigheid en kwaliteit van de dienstverlening bij DELA.

Zichtbare richtlijnen

DELA informeert nabestaanden als vanuit het RIVM of een andere overheidsinstantie nadere richtlijnen komen die gevolgen hebben voor het organiseren van uitvaarten. DELA bekijkt momenteel hoe het beste invulling kan worden gegeven aan het deurbeleid, zoals de Rijksoverheid dat nu verwacht van organisaties waar mensen samenkomen.

De RIVM-richtlijn om 1,5 meter afstand tot elkaar te bewaren, wordt zichtbaarder doorgevoerd in de uitvaartcentra. Beaulen: “Beïnvloed door de begrijpelijke emoties na het overlijden van een dierbare, bleken veel nabestaanden zich onvoldoende bewust hiervan. Tegelijkertijd willen we zo goed mogelijk zorgen voor de gezondheid en het welzijn van onze medewerkers.” Per locatie zijn de zichtbare aanduidingen anders, omdat locaties qua omvang, toestroom en bezoekersstromen verschillen.

Zoals supermarkten een scherm plaatsen bij kassa’s als bescherming, kunnen op locaties ook de werkplekken van DELA-medewerkers worden gemarkeerd om de afstand te waarborgen. Bij meerdere rouwbezoeken tegelijk op een locatie, kunnen bezoekers buiten moeten wachten. Op deze manier is een balans gevonden tussen een zo waardig mogelijk afscheid én de persoonlijke veiligheid van onze medewerkers en gasten.

Waardig afscheid

DELA doet er alles aan om ook nu de kwaliteit van de dienstverlening op het hoge niveau te houden en te laten voldoen aan de verwachtingen. We ontkomen er niet aan dat we op andere manieren moeten werken dan we gewend zijn. DELA staat voor een waardig en persoonlijk afscheid voor iedereen. Dat is en blijft ons uitgangspunt, ook nu de bestrijding van het coronavirus om vergaande aanpassingen vraagt in ons beleid. We blijven nabestaanden met raad en daad bijstaan vanuit onze zorgzame en praktische dienstverlening.

Zorg goed voor elkaar. Op afstand, toch dichtbij.

U kunt de afbeeldingen ook downloaden: 

Download afbeelding afstand oma kleinzoon
Download afbeelding graag 1,5 meter afstand houden
Download afbeelding condoleren zonder handen schudden

Laatste nieuws

 • apr
  2
  2021

  Fontys-studenten onderzoeken met DELA tweede leven mondkapjes

  Drie studenten van Fontys Hogescholen onderzoeken in opdracht van uitvaartverzorger coöperatie DELA hoe mondkapjes een tweede leven kunnen krijgen. Eind juni worden de resultaten gepresenteerd.

 • mrt
  25
  2021

  ‘Zelfs de laatste asresten gaan terug naar de natuur’

  Duurzaam tot in het kleinste detail

  Duurzaamheid is de standaard in onze dienstverlening. Tot in het kleinste detail kijken we hoe we onze werkwijzen, producten én dienstverlening kunnen verduurzamen, zodat we de wereld beter achter kunnen laten voor de generaties na ons. Zo reiken we nabestaanden een recyclebare asbox uit na een crematie. Dat doen we op al onze locaties.

 • mrt
  22
  2021

  DELA stopt tijdelijk met het aanbieden van lichte balseming (thanatopraxie)

  Kort geleden heeft DELA onderzoek laten doen naar de vraag of de gezondheid en veiligheid van haar medewerkers in het geding is bij lichte balseming. DELA biedt lichte balseming inmiddels ruim tien jaar aan en heeft altijd veel gedaan om de gezondheid en veiligheid te waarborgen. Denk daarbij aan persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals gelaatsmaskers en extra ventilatie.

 • mrt
  11
  2021

  Corona: Van oversterfte naar ondersterfte

  Na een lange periode van oversterfte, laten onze cijfers inmiddels gelukkig een duidelijke daling van het aantal overlijdens zien.