• Overlijden melden - 0800 955 66 55 -gratis- 24 uur per dag

Meer toestroom uitvaartcentra en crematoria merkbaar

Locaties maken zichtbaarder wat richtlijnen voor bezoekers zijn

24 maart 2020

Coöperatie DELA bemerkt een toestroom naar verschillende uitvaartcentra en crematoria. Mede daarom maken locaties zichtbaarder wat de maatregelen zijn om de verspreiding van het coronavirus in te dammen en sluit daarbij aan bij de herhaalde oproep van de Rijksoverheid maandagavond 23 maart.

Tegelijkertijd doet DELA er alles aan om ook nu de kwaliteit van de dienstverlening zo hoog mogelijk te houden en een waardig en persoonlijk afscheid te organiseren in deze omstandigheden. Dat streven is zonder problemen haalbaar, zegt Chris Beaulen, directeur Uitvaartdiensten bij DELA.

Verpleeghuizen weren bezoek

Uit voorzorg wordt sinds enkele weken iedere overledene, ongeacht of de oorzaak het coronavirus is, in een uitvaartcentrum verzorgd. In een uitvaartcentrum zijn alle voorzorgsmaatregelen aanwezig voor DELA-medewerkers om volgens de aangescherpte hygiëneprotocollen hun werk te kunnen doen. Daarnaast dringen verpleeghuizen en hospices begrijpelijkerwijs de opbaringen aldaar terug, om te voorkomen dat bezoekers in de buurt komen van de meest kwetsbaren. Dit zijn de belangrijkste redenen van de toestroom naar uitvaartcentra.

Chris Beaulen: “Wij verwachten dat de toegenomen drukte die lokaal merkbaar is, de komende tijd op meer DELA-locaties in Nederland te merken is. Lokaal daalt bijvoorbeeld ook het aantal thuisopbaringen. We kijken altijd naar de meest waardige oplossing, dat staat buiten kijf en dat is zonder problemen haalbaar. Soms kan een andere locatie van DELA de oplossing bieden, soms is er tijdelijke uitbreiding op locatie, soms is de locatie van een collega in de uitvaartbranche de oplossing.”

Dit soort oplossingen maken onderdeel uit van de voorbereidingen die DELA treft op het aanhouden van de coronacrisis. Die voorbereidingen zijn opgesteld op basis van eerdere ervaringen. Uitgangspunt is en blijft de waardigheid en kwaliteit van de dienstverlening bij DELA.

Zichtbare richtlijnen

DELA informeert nabestaanden als vanuit het RIVM of een andere overheidsinstantie nadere richtlijnen komen die gevolgen hebben voor het organiseren van uitvaarten. DELA bekijkt momenteel hoe het beste invulling kan worden gegeven aan het deurbeleid, zoals de Rijksoverheid dat nu verwacht van organisaties waar mensen samenkomen.

De RIVM-richtlijn om 1,5 meter afstand tot elkaar te bewaren, wordt zichtbaarder doorgevoerd in de uitvaartcentra. Beaulen: “Beïnvloed door de begrijpelijke emoties na het overlijden van een dierbare, bleken veel nabestaanden zich onvoldoende bewust hiervan. Tegelijkertijd willen we zo goed mogelijk zorgen voor de gezondheid en het welzijn van onze medewerkers.” Per locatie zijn de zichtbare aanduidingen anders, omdat locaties qua omvang, toestroom en bezoekersstromen verschillen.

Zoals supermarkten een scherm plaatsen bij kassa’s als bescherming, kunnen op locaties ook de werkplekken van DELA-medewerkers worden gemarkeerd om de afstand te waarborgen. Bij meerdere rouwbezoeken tegelijk op een locatie, kunnen bezoekers buiten moeten wachten. Op deze manier is een balans gevonden tussen een zo waardig mogelijk afscheid én de persoonlijke veiligheid van onze medewerkers en gasten.

Waardig afscheid

DELA doet er alles aan om ook nu de kwaliteit van de dienstverlening op het hoge niveau te houden en te laten voldoen aan de verwachtingen. We ontkomen er niet aan dat we op andere manieren moeten werken dan we gewend zijn. DELA staat voor een waardig en persoonlijk afscheid voor iedereen. Dat is en blijft ons uitgangspunt, ook nu de bestrijding van het coronavirus om vergaande aanpassingen vraagt in ons beleid. We blijven nabestaanden met raad en daad bijstaan vanuit onze zorgzame en praktische dienstverlening.

Zorg goed voor elkaar. Op afstand, toch dichtbij.

U kunt de afbeeldingen ook downloaden: 

Download afbeelding afstand oma kleinzoon
Download afbeelding graag 1,5 meter afstand houden
Download afbeelding condoleren zonder handen schudden

Laatste nieuws

 • jun
  2
  2020

  Cooperatie DELA nieuwe hoofdsponsor Roparun

  Vandaag maakt coöperatie DELA bekend dat zij de nieuwe hoofdsponsor wordt van de Roparun. De Roparun is de langste non-stop estafetteloop van de wereld. Deelnemers zamelen met deze teamprestatie geld in voor de palliatieve zorg. DELA gaat de Roparun in elk geval de komende drie jaar helpen om het populaire sponsorevenement verder uit te bouwen in Nederland.

 • mei
  26
  2020

  DELA positief over beoordelingskader gezondheidsraad om alternatieven voor begraven en cremeren toe te staan

  Deze week publiceerde de Gezondheidsraad haar advies over de toelaatbaarheid van nieuwe vormen van lijkbezorging. Het advies is geschreven op verzoek van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en zal binnenkort in de Tweede Kamer worden behandeld.

 • mei
  22
  2020

  Meer mogelijk bij uitvaart door versoepeling coronamaatregelen

  Nu de overheid de coronamaatregelen stap voor stap versoepelt, wordt er weer meer mogelijk bij uitvaarten. Inmiddels ligt ook de piek in uitvaarten achter ons, waardoor coöperatie DELA de crisismaatregelen stapsgewijs afbouwt.

 • apr
  24
  2020

  Duizendste elektrische crematie in Geleen

  Energieverbruik lager dan gedacht

  In DELA-crematorium Nedermaas in Geleen vond afgelopen zondag de duizendste crematie plaats in de elektrische oven.