• Overlijden melden - 0800 955 66 55 -gratis- 24 uur per dag

Meer toestroom uitvaartcentra en crematoria merkbaar

Locaties maken zichtbaarder wat richtlijnen voor bezoekers zijn

24 maart 2020

Coöperatie DELA bemerkt een toestroom naar verschillende uitvaartcentra en crematoria. Mede daarom maken locaties zichtbaarder wat de maatregelen zijn om de verspreiding van het coronavirus in te dammen en sluit daarbij aan bij de herhaalde oproep van de Rijksoverheid maandagavond 23 maart.

Tegelijkertijd doet DELA er alles aan om ook nu de kwaliteit van de dienstverlening zo hoog mogelijk te houden en een waardig en persoonlijk afscheid te organiseren in deze omstandigheden. Dat streven is zonder problemen haalbaar, zegt Chris Beaulen, directeur Uitvaartdiensten bij DELA.

Verpleeghuizen weren bezoek

Uit voorzorg wordt sinds enkele weken iedere overledene, ongeacht of de oorzaak het coronavirus is, in een uitvaartcentrum verzorgd. In een uitvaartcentrum zijn alle voorzorgsmaatregelen aanwezig voor DELA-medewerkers om volgens de aangescherpte hygiëneprotocollen hun werk te kunnen doen. Daarnaast dringen verpleeghuizen en hospices begrijpelijkerwijs de opbaringen aldaar terug, om te voorkomen dat bezoekers in de buurt komen van de meest kwetsbaren. Dit zijn de belangrijkste redenen van de toestroom naar uitvaartcentra.

Chris Beaulen: “Wij verwachten dat de toegenomen drukte die lokaal merkbaar is, de komende tijd op meer DELA-locaties in Nederland te merken is. Lokaal daalt bijvoorbeeld ook het aantal thuisopbaringen. We kijken altijd naar de meest waardige oplossing, dat staat buiten kijf en dat is zonder problemen haalbaar. Soms kan een andere locatie van DELA de oplossing bieden, soms is er tijdelijke uitbreiding op locatie, soms is de locatie van een collega in de uitvaartbranche de oplossing.”

Dit soort oplossingen maken onderdeel uit van de voorbereidingen die DELA treft op het aanhouden van de coronacrisis. Die voorbereidingen zijn opgesteld op basis van eerdere ervaringen. Uitgangspunt is en blijft de waardigheid en kwaliteit van de dienstverlening bij DELA.

Zichtbare richtlijnen

DELA informeert nabestaanden als vanuit het RIVM of een andere overheidsinstantie nadere richtlijnen komen die gevolgen hebben voor het organiseren van uitvaarten. DELA bekijkt momenteel hoe het beste invulling kan worden gegeven aan het deurbeleid, zoals de Rijksoverheid dat nu verwacht van organisaties waar mensen samenkomen.

De RIVM-richtlijn om 1,5 meter afstand tot elkaar te bewaren, wordt zichtbaarder doorgevoerd in de uitvaartcentra. Beaulen: “Beïnvloed door de begrijpelijke emoties na het overlijden van een dierbare, bleken veel nabestaanden zich onvoldoende bewust hiervan. Tegelijkertijd willen we zo goed mogelijk zorgen voor de gezondheid en het welzijn van onze medewerkers.” Per locatie zijn de zichtbare aanduidingen anders, omdat locaties qua omvang, toestroom en bezoekersstromen verschillen.

Zoals supermarkten een scherm plaatsen bij kassa’s als bescherming, kunnen op locaties ook de werkplekken van DELA-medewerkers worden gemarkeerd om de afstand te waarborgen. Bij meerdere rouwbezoeken tegelijk op een locatie, kunnen bezoekers buiten moeten wachten. Op deze manier is een balans gevonden tussen een zo waardig mogelijk afscheid én de persoonlijke veiligheid van onze medewerkers en gasten.

Waardig afscheid

DELA doet er alles aan om ook nu de kwaliteit van de dienstverlening op het hoge niveau te houden en te laten voldoen aan de verwachtingen. We ontkomen er niet aan dat we op andere manieren moeten werken dan we gewend zijn. DELA staat voor een waardig en persoonlijk afscheid voor iedereen. Dat is en blijft ons uitgangspunt, ook nu de bestrijding van het coronavirus om vergaande aanpassingen vraagt in ons beleid. We blijven nabestaanden met raad en daad bijstaan vanuit onze zorgzame en praktische dienstverlening.

Zorg goed voor elkaar. Op afstand, toch dichtbij.

U kunt de afbeeldingen ook downloaden: 

Download afbeelding afstand oma kleinzoon
Download afbeelding graag 1,5 meter afstand houden
Download afbeelding condoleren zonder handen schudden

Laatste nieuws

 • jan
  15
  2021

  Extra koelcapaciteit op diverse plaatsen in Nederland

  Tijdelijke voorzieningen om waardig afscheid te kunnen waarborgen

  Deze week is bij het DELA-uitvaartcentrum aan de Schipleidelaan in Oldenzaal een extra koelunit geplaatst. Het uitvaartcentrum heeft behoefte aan extra koelcapaciteit mede als gevolg van de coronacrisis. Vanwege deze grote toename is er tijdelijk extra koelcapaciteit toegevoegd, waardoor DELA een waardig afscheid kan blijven realiseren.

 • dec
  21
  2020

  Uitvaarten tijdens de coronatijd: aanpassingen en extra diensten

  Een overzicht van wat er anders gaat bij uitvaarten in coronatijd

  Afscheid nemen van een overleden dierbare kan maar één keer. Wij realiseren ons dat de dienstverlening nu soms anders verloopt dan nabestaanden voor ogen hebben. Ook krijgen we soms vragen over de kosten van een uitvaart in coronatijd. Op deze pagina geven we een overzicht.

 • dec
  21
  2020

  Informatie over uitvaarten en het coronavirus

 • dec
  9
  2020

  Verbetering weerstand en sneller herstel door hulp bij keuze voeding

  Coöperatie DELA investeert in startup The Right Meal

  Startup The Right Meal adviseert zieke mensen online en telefonisch bij de keuze voor voeding die past bij hun persoonlijke situatie. Juiste voeding draagt bij aan het verbeteren van weerstand en sneller herstel. The Right Meal biedt passende recepten en adviezen voor makkelijke en gezonde maaltijden. Zowel patiënten als hun naasten zijn blij met deze begeleiding. DELA is nauw betrokken bij de ontwikkeling van de digitale zorgverlening en ondersteunt het project financieel.