• Overlijden melden - 0800 955 66 55 -gratis- 24 uur per dag

Half miljoen wetenschapsgeld voor onderzoek naar games tegen eenzaamheid

Totaal van miljoen euro beschikbaar

5 augustus 2019

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft een half miljoen euro toegekend aan een onderzoek, waarbij games worden ingezet tegen eenzaamheid onder ouderen. In totaal is er nu één miljoen euro beschikbaar, omdat ook uitvaartverzorger- en verzekeraar coöperatie DELA en de Eindhovense stichting Games for Health Europe samen een half miljoen subsidiëren.

Meer dan de helft van de 75-plussers voelt zich weleens eenzaam. Omdat Nederlanders steeds ouder worden, is dit een groeiend probleem. DELA gelooft in een waardig afscheid voor iedereen. Ervoor zorgen dat de laatste levensjaren net zo waardig zijn als daarvoor, is een logische aanvulling hierop. In de samenwerking met Games for Health en de Radboud Universiteit Nijmegen wordt onderzocht of (verbindende) digitale spellen tussen ouderen en kinderen dit sociale probleem kunnen verminderen.

Wetenschappelijk onderzoek

Onder leiding van Prof. dr. M.G.M. (Marcel) Olde Rikkert van de Radboud Universiteit Nijmegen wordt een digitale speelomgeving ontwikkeld om de eenzaamheid te verminderen.

 

Het NWO-onderzoeksprogramma Complexity and Creative Industry subsidieert nu een half miljoen. Games for Health en DELA investeren nog ieder 250.000 euro, gedeeltelijk in natura.

Wie speelt blijft jong van geest

“Nieuwe technologieën om te verbinden en contact te leggen zijn er genoeg. Deze zijn echter vaak lastig toegankelijk voor ouderen door afnemende vaardigheden. Nieuwe technologieën houden hier niet in voldoende mate rekening mee. Door (te) spelen blijf je leren en ontdekken wat je nog kunt ontwikkelen. Hierdoor wordt aanpassen aan veranderingen, en nieuwe verbindingen leggen of bestaande versterken vaak makkelijker. Door het spelen vorm te geven met toegankelijke techniek én te combineren met contact leggen met bijvoorbeeld de kleinkinderen, wordt het laagdrempelig voor iedereen”, vertelt Olde Rikkert.

 

Olde Rikkert: “De sleutel tot goed oud(er) worden is het vermogen tot aanpassen. Aanpassen aan de veranderingen van jezelf en je (sociale) omgeving. Sociaal kapitaal wordt belangrijker naarmate je ouder wordt. Echter, een deel hiervan valt weg door het overlijden van naasten, maar ook doordat men minder goed in staat is contacten te onderhouden en nieuwe te maken.” 

 

DELA en Games for Health

Coöperatie DELA verbreedde in de afgelopen jaren haar dienstverlening om zo meer betekenis te kunnen geven aan het leven van haar leden. Vanuit het thema ‘DELA verbindt’ ontwikkelt het DELA Innovation Lab nieuwe producten en diensten. ‘DELA verbindt’ gaat over het verbinden van generaties en er voor elkaar zijn. Elkaar helpen geeft een fijn gevoel, het is leuk, gezellig en sociaal en zorgt voor verbinding. 

 

“Ouderen blijven steeds langer zelfstandig thuis wonen. Een deel daarvan kampt met eenzaamheid. Ook onze leden krijgen hiermee te maken. Door deze spellen te ontwikkelen creëren we een mogelijkheid waardig oud te worden. Het liefst zonder eenzaamheid”, vertelt innovatiemanager Sanne Geurtsen. Het is de bedoeling dat de digitale speelomgeving uiteindelijk ter beschikking wordt gesteld aan de ruim 2,9 miljoen leden van coöperatie DELA.

 

Jurriaan van Rijswijk, oprichter van Games for Health, heeft een duidelijke motivatie over de deelname van zijn stichting aan dit onderzoek. “Door te spelen ontwikkelen mensen het vermogen zich aan te passen. Games zijn manieren om op grote schaal mensen te laten spelen. Door de wetenschappelijke validatie van dit onderzoek, worden wij in staat gesteld om te duiden waar het aanpassingsvermogen van mensen betrekking op heeft. En het is bovendien een mooi vervolg van eerder onderzoek naar cognitieve gedragsontwikkeling met onze games.”

 

Laatste nieuws

 • mei
  5
  2021

  Coöperatie DELA neemt Yarden toch over

  DELA biedt een oplossing voor ruim één miljoen verzekerden

  Coöperatie DELA is alsnog van plan om Yarden Uitvaartorganisatie over te nemen. Het gaat om de verzekeraar, het uitvaartbedrijf en alle onderliggende organisaties en deelnemingen. Op 5 mei hebben de bestuurders van Yarden en DELA de overeenkomst voor de overname ondertekend. Yarden-verzekerden kunnen rekenen op financiële stabiliteit en er ontstaat ruimte voor meer inflatiebescherming voor leden. Dankzij deze overname krijgt coöperatie DELA er een groot aantal uitvaartcentra en crematoria bij die complementair zijn aan die van DELA.

 • mei
  3
  2021

  DELA haalt alle uitvaartkisten van spaanplaat uit het assortiment

  Coöperatie DELA haalt alle uitvaartkisten die gemaakt zijn van spaanplaat per 1 mei uit het assortiment. De Eindhovense uitvaartcooperatie doet dat vanuit het oogpunt van duurzaamheid.

 • apr
  30
  2021

  Martin de Jong vertrekt bij DELA

  Martin de Jong treedt per 1 mei 2021 terug als directeur coöperatie & verzekeren en vertrekt bij DELA. Zijn functie wordt overgenomen door Chris Beaulen, die hiervoor de functie van directeur uitvaartdiensten vervulde.

 • apr
  2
  2021

  Fontys-studenten onderzoeken met DELA tweede leven mondkapjes

  Drie studenten van Fontys Hogescholen onderzoeken in opdracht van uitvaartverzorger coöperatie DELA hoe mondkapjes een tweede leven kunnen krijgen. Eind juni worden de resultaten gepresenteerd.