• Overlijden melden - 0800 955 66 55 -gratis- 24 uur per dag

Download ‘Hoe ondersteun ik mijn dierbare die het moeilijk heeft?’

Heeft een dierbare van je een moeilijke tijd, omdat hij of zij ziek is of een levensbedreigende gebeurtenis heeft meegemaakt? Voor jou als naaste kan het lastig zijn om hier mee om te gaan. Dit praatstuk helpt je moeilijke zaken bespreekbaar te maken en je dierbare troost en hulp te bieden.

Mijn gegevens

Aanhef
Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
E-mailadres