Wat is een overlijdensrisicoverzekering?

Een overlijdensrisicoverzekering (ORV) keert een geldbedrag uit als u overlijdt voor het einde van de looptijd van de verzekering. Met dit bedrag kunnen uw nabestaanden dan hun inkomen aanvullen of schulden afbetalen.

Wanneer heb ik een overlijdensrisicoverzekering nodig?

Als u een huis koopt en daarvoor een hypotheek afsluit, hebben u en uw partner vaak een overlijdensrisicoverzekering nodig. Overlijdt u tijdens de looptijd van de verzekering, dan keert de overlijdensrisicoverzekering een vooraf vastgelegd bedrag uit. Dit geldbedrag is een garantie voor de hypotheekverstrekker dat na uw overlijden de hypotheek afgelost kan worden.

Ook als u geld leent kan een overlijdensrisicoverzekering verstandig zijn. Dan blijven uw nabestaanden niet met de schuld van uw lening achter. Daarom wordt een overlijdensrisicoverzekering soms ook wel een betalingsbeschermer genoemd. Bij het afsluiten van de verzekering legt u vast welk bedrag wordt uitgekeerd als u overlijdt.

Begunstigde(n)

Meestal is de partner die achterblijft de begunstigde van een overlijdensrisicoverzekering. Maar dit kunnen natuurlijk ook uw kinderen zijn. U kunt de verzekering ook verpanden aan de hypotheekverstrekker. Dan gebruikt de bank het uitgekeerde geldbedrag om de hypotheek geheel of gedeeltelijk af te lossen.

Aandachtspunten overlijdensrisicoverzekering

Over een aantal zaken moet u goed nadenken:

Zorg ook dat de overlijdensrisicoverzekering past bij de hypotheek die u neemt. Als u bijvoorbeeld kiest voor een annuïteitenhypotheek, dan neemt u ook een annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering. Lees meer informatie over de varianten overlijdensrisicoverzekering.

Het verschil met een uitvaartverzekering

Een uitvaartverzekering dekt de kosten van een uitvaart. Dat kan een crematie of begrafenis zijn en eventuele speciale wensen. Een overlijdensrisicoverzekering dekt de andere kosten waar uw nabestaanden mee te maken krijgen. Denk aan de kosten van uw hypotheek, kinderopvang en studie. Een uitvaartverzekering is levenslang en keert bij overlijden altijd uit. Een overlijdensrisicoverzekering is tijdelijk en keert alleen uit tijdens de looptijd van de verzekering.

Premie betalen

Premie betaalt u per maand, kwartaal, half jaar of jaar zolang de verzekering loopt. De hoogte van de premie is afhankelijk van:

  • de hoogte van de uitkering;
  • hoe lang de verzekering nog loopt;
  • uw leeftijd en gezondheid. Meestal betaalt u meer premie naarmate u ouder wordt;
  • of u rookt.

De verzekeraar gebruikt de premie voor:

  • de uitkering van de verzekering;
  • uw risicodekking;
  • beheer- en administratiekosten.
Premie berekenen

Wilt u weten hoeveel premie u betaalt als u een bepaald bedrag verzekert? Het DELA LeefdoorPlan is een overlijdensrisicoverzekering met een scherp tarief. De premie die u per maand betaalt, kunt u heel eenvoudig berekenen.

Chat met onze medewerkers