Afhandeling van de verzekering

Hoe handelt DELA verzekeringen af na een overlijden? Bekijk hier per verzekering welke stappen er gemaakt worden om de verzekering af te handelen.

Chat met onze medewerkers

DELA UitvaartPlan

UitvaartPlan Diensten (basis, plus of flexibel) , een andere uitvaartondernemer verzorgt de uitvaart
 • Na de melding vragen wij u een aantal papieren toe te sturen:
  • Akte van overlijden
  • Een kopie van de uitvaartnota
  • Eventueel een akte van cessie
 • Omdat DELA de uitvaart niet verzorgt, ontvangt u een vergoeding in ruil voor het dienstenpakket. De hoogte van de vergoeding is opgebouwd uit € 2.953 voor de Dienstenverzekering en minimaal € 720 voor de aanvullende Geldverzekering. Is een hoger bedrag dan € 720 op de Geldverzekering verzekerd? Dan ontvangen zij dat bedrag plus de vergoeding voor de Dienstenverzekering van € 2.953.

 

UitvaartPlan Diensten (basis, plus of flexibel), coöperatie DELA verzorgt de uitvaart
 • Na de melding neemt een van onze uitvaartverzorgers contact met u op om de uitvaart te regelen.
 • De belangrijkste basisdiensten zijn verzekerd. Daarnaast is er een meeverzekerd vrij te besteden geldbedrag van minimaal € 720. Dit bedrag heeft de verzekerde zelf gekozen.
 • Wij verrekenen de kosten van de uitvaart direct met de verzekering.
 • Na de uitvaart ontvangt u een overzicht van de gemaakte en verzekerde kosten. Het kan zijn dat u moet bijbetalen, maar het kan ook zijn dat er geld overblijft. Dat maken we over.
UitvaartPlan Geld, coöperatie DELA verzorgt de uitvaart
 • Na de melding neemt een van onze uitvaartverzorgers contact met u op om de uitvaart te regelen.
 • Wij verrekenen de kosten van de uitvaart direct met de verzekering.
 • Na de uitvaart ontvangt u een overzicht van de gemaakte en verzekerde kosten. Het kan zijn dat u moet bijbetalen, maar het kan ook zijn dat er geld overblijft. Dat maken we over.
UitvaartPlan Geld, een andere uitvaartondernemer verzorgt de uitvaart
 • Na de melding vragen wij u een aantal papieren toe te sturen:
  • Akte van overlijden
  • Een kopie van de uitvaartnota
  • Eventueel een akte van cessie
 • Zodra we de papieren hebben ontvangen, maken we het bedrag van de verzekering over aan de begunstigde of (bij een akte van cessie) aan de uitvaartondernemer.
 • De verdere verzorging van de uitvaart en de afhandeling van de eindrekening regelt u zelf met de uitvaartondernemer.

DELA Depositofonds

Depositofonds, coöperatie DELA verzorgt de uitvaart
 • Na de melding neemt een van onze uitvaartverzorgers contact met u op om de uitvaart te regelen.
 • Wij verrekenen de kosten van de uitvaart direct met het deposito.
 • Na de uitvaart ontvangt u een overzicht van de gemaakte kosten. Het kan zijn dat u moet bijbetalen, maar het kan ook zijn dat er geld overblijft. Bedragen tot € 500 maken we over. Blijft er meer geld over dan wijst u daarvoor een nieuwe deelnemer aan.
Depositofonds, een andere uitvaartverzorger regelt de uitvaart
Na de melding vragen wij u een aantal papieren toe te sturen:
 • Akte van overlijden.
 • Een kopie van de uitvaartnota.
 • Eventueel een akte van cessie. Een verklaring waarbij je ons machtigt om de uitkering aan een andere begunstigde over te maken.
Zodra we de papieren hebben ontvangen, maken we het bedrag uit uw deposito over. Het kan zijn dat u moet bijbetalen, maar het kan ook zijn dat er geld overblijft. Bedragen tot € 500 maken we over. Blijft er meer geld over dan wijst u daarvoor een nieuwe deelnemer aan.

DELA LeefdoorPlan

Na de melding vragen wij u een akte van overlijden toe te sturen. Wat er daarna gebeurt, verschilt per situatie:
 • Is de polis verpand? Dan keren we uit aan de pandhouder (dit is in de meeste gevallen de bank)
 • Is de polis niet verpand? Dan keren we de uitkering uit aan de begunstigde(n) van de polis.

DELA CoöperatiespaarPlan

De einddatum is bereikt
Op de einddatum betalen we het saldo aan de begunstigde(n). We betalen hen ook de winstdeling over de periode tussen het laatste jaarlijkse tijdstip van de winstdeling. Daarvoor geldt dan hetzelfde winstdelingspercentage dat voor het laatste moment van winstdeling per 1 juli is vastgesteld.
De einddatum is nog niet bereikt, de verzekerde is overleden
 • Wij keren 110% van de waarde van de verzekering uit aan de begunstigde(n). We betalen de begunstigde(n) ook de winstdeling over de periode tussen het laatste jaarlijkse tijdstip van de winstdeling en de einddatum. Daarvoor geldt hetzelfde winstdelingspercentage dat voor het laatste moment van winstdeling per 1 juli is vastgesteld.
 • Na de melding vragen wij u een aantal papieren toe te sturen:
  • Akte van overlijden
  • Enkele andere papieren, afhankelijk van wie de begunstigde is


 


De einddatum is nog niet bereikt, de verzekeringnemer is overleden
 • Als de overleden verzekeringnemer niet ook de verzekerde is, dan wordt naar keuze van de erven van verzekeringnemer:
  • de verzekering beëindigd. Wij keren dan het aanwezige saldo zonder afkoopkosten uit. Of
  • het CoöperatiespaarPlan blijft doorlopen met een wijziging in wie verzekeringnemer is.
 • Na de melding vragen wij u een aantal papieren toe te sturen:
  • Akte van overlijden
  • Enkele andere papieren, afhankelijk van of er nog een andere verzekeringnemer is