• Klantenservice 040 260 15 00 Ma t/m vrij van 8.00 tot 20.00 uur.
Het risico van de DELA spaarverzekering is zeer klein

Spaarverzekering voor mijn kleinkind

We geven onze kleinkinderen een goede basis mee in het leven. Een helpende hand in tijden van nood, of ondersteunen ze met een appeltje voor de dorst. Want als grootouder wilt u dat ze het goed hebben en alle kansen krijgen die ze verdienen. Of het nu gaat om een opleiding, rijbewijs of uitzet voor de nieuwe woning. Met de spaarverzekering van coöperatie DELA helpt u om de toekomstplannen van uw kleinkinderen uit te laten komen. Want wat u nu meegeeft, is wat u straks achterlaat.

Chat met onze medewerkers

Bereken uw resultaat

Hoe wilt u geld opzijzetten?
Hoeveel wilt u periodiek inleggen?
Vul zelf in.
?
Hoe vaak wilt u het opzij zetten?
Hoeveel wilt u eenmalig inleggen?
Vul zelf in.
?
Hoeveel jaar wilt u het bedrag vastzetten?
minimaal 10 jaar
?
Voor wie?
Inleg na jaar
Resultaat incl. 2,75% vaste rente
Mogelijk resultaat incl. winstdeling*
*Hoe hebben we dit berekend?
?
×

*Hier gaan we uit van het gemiddelde historische rendement over de afgelopen 20 jaar. Dit is 5,90% per jaar. Als het werkelijke rendement anders uitpakt of als de Algemene Vergadering van DELA anders beslist, dan wijzigt ook het extra bedrag door winstdeling en dus het totale bedrag.

DELA is wettelijk verplicht distributiekosten apart in rekening te brengen. Bij het online afsluiten van de spaarverzekering wordt er € 9,50 in rekening gebracht voor de distributiekosten. U kunt binnen 30 dagen de verzekering kosteloos beëindigen.

Voor mijn kleinkind
Rekenvoorbeeld
Kosten en risico's
Feiten op een rij

Hoe werkt de spaarverzekering voor mijn kleinkind?

 • U legt zelf of samen met uw partner geld in voor uw kleinkind(eren). Dit doet u eenmalig of met een vaste regelmaat.
 • U bepaalt zelf hoe vaak en hoeveel geld u inlegt. Daarbij kunt u altijd bijstorten, als het totale bedrag dat u in een jaar inlegt maar niet hoger is dan € 12.000.
 • Het geld in het DELA CoöperatiespaarPlan staat op naam van uw kleinkind. Tot de achttiende verjaardag van uw kleinkind(eren) beheren de ouders/verzorgers de spaarverzekering. Uw kleinkind kan er zonder hun toestemming niets mee doen.
 • Zodra uw kleinkind 18 jaar wordt, beschikt het zelfstandig over de spaarverzekering. Vanaf dat moment bepaalt uw kleinkind wat er met het geld gebeurt.

Als u als grootouder een spaarverzekering afsluit voor een minderjarig kleinkind kan dat ook financiële gevolgen hebben voor de ouder(s) van het kleinkind. Misschien wilt u liever zelf het geld beheren? Dat kan ook. Neemt u hiervoor contact op met onze klantenservice. Lees meer over wie de verzekeringnemer en wie de verzekerde is en wat de mogelijkheden zijn. Lees meer over wie de verzekeringnemer en wie de verzekerde is en wat de mogelijkheden zijn. 

Wat is het DELA CoöperatiespaarPlan?

Het DELA CoöperatiespaarPlan is een spaarverzekering voor de langere termijn met een vaste rente van 2,75%. Hierdoor weet u zeker wat u minimaal aan het einde ontvangt. En omdat DELA een coöperatie is, deelt u ook mee in de winst die wij maken. Deze winstdeling ontvangt u bovenop de vaste rente. Na aftrek van de door ons gemaakte kosten krijgt u de winstdeling bovenop uw vaste rente. Het totale verwachte rendement komt hiermee op 3,65%* per jaar. Lees meer details over de winstdeling.

*Hier gaan we uit van het gemiddelde historische rendement over de afgelopen 20 jaar. Dit is 5,90% per jaar. Als het werkelijke rendement anders uitpakt of als de Algemene Vergadering van DELA anders beslist, dan wijzigt ook het extra bedrag door winstdeling en dus het totale bedrag.

Kenmerken DELA CoöperatiespaarPlan

 • Vaste rente van 2,75% voor iedereen
 • Voor de lange termijn, minimaal 10 jaar
 • Geen minimuminleg (max € 12.000 per jaar)
 • Extra uitkering van 10% bij overlijden voor het einde van de looptijd

Voorwaarden: Tussentijds geld opnemen is niet mogelijk. Beëindigen binnen 10 jaar kost kost € 150. Valt niet onder depositogarantiestelsel.

Advies nodig?

Op onze website kunt u deze verzekering direct online afsluiten. U ontvangt op deze website geen advies. Dit betekent dat u zelf beoordeelt of het product bij u past en wat de gevolgen zijn van uw keuze voor uw financiën. Vindt u het fijner om advies te krijgen? Dan kunt u een afspraak maken met een adviseur van DELA. Wij zijn wettelijk verplicht om hiervoor advieskosten in rekening te brengen. Hoeveel deze kosten zijn, leest u in het kostenoverzicht. Klik hier om een afspraak te maken met één van onze adviseurs.

Geld opzijzetten bij DELA? Vreemd? Nee hoor

Al meer dan 75 jaar beheren wij als coöperatie geld voor ruim 3 miljoen leden. Onze leden betalen iedere maand een klein bedrag aan premie. Alle bedragen samen laten we groeien. En we delen onze winst met onze leden. Dat kunnen wij natuurlijk ook voor andere doelen dan een uitvaart. Precies wat we dus doen met het DELA CoöperatiespaarPlan.

 • Coöperatie DELA valt niet onder het depositogarantiestelsel.
 • DELA valt als verzekeraar onder de nationale opvangregeling van De Nederlandsche Bank en het Verbond van Verzekeraars. Deze regeling biedt niet dezelfde zekerheid als het depositogarantiestelsel.

Lees ook welke kosten en risico's er verbonden zijn aan de spaarverzekering.

 

Irene wil haar kleindochter Lieke een bijdrage geven voor haar eerste huis

Inleg
Irene legt 18 jaar lang elke maand € 12,50 in
Resultaat
euro
Totale inleg   2.700,00
Vaste rente na 18 jaar
   784,11
Gegarandeerd eindbedrag   3.484,11
Mogelijke winstdeling*
   327,86Verwacht eindbedrag (inleg + rente + winstdeling)   

3.812,27

     
Verwacht rendement  (rente + winstdeling)   €1.111,97

* Hierbij gaan we uit van ons historisch rendement over de afgelopen twintig jaar.
In de toekomst kan deze winstdeling hoger, maar ook lager uitpakken. Het historisch rendement voor het CoöperatiespaarPlan is nu 5,90%.
Als DELA dit rendement voor winstdeling ook weet te realiseren dan blijft na aftrek van kosten hiervan een netto winstdeling van 0,93% over voor u.

Lees ook welke kosten en risico's er verbonden zijn aan de spaarverzekering. 

Wij leggen de kosten en risico’s van het DELA CoöperatiespaarPlan zo eenvoudig en beknopt mogelijk uit, zodat u weet waar u aan toe bent. In de algemene voorwaarden en de productleeswijzer vindt u alle details over de spaarverzekering.

  Risico’s

 • Het risico dat u uw inleg niet terugkrijgt zoals opgenomen in de financiële bijsluiter is zeer klein. Meer informatie hierover leest u in de Financiële Bijsluiter.
 • Coöperatie DELA en het CoöperatiespaarPlan vallen niet onder het depositogarantiestelsel.
 • DELA valt als verzekeraar onder de nationale opvangregeling van De Nederlandsche Bank en het Verbond van Verzekeraars. Deze regeling biedt niet dezelfde zekerheid als het depositogarantiestelsel dat geldt voor spaartegoeden bij een bank. Bij het depositogarantiestelsel krijgt u tot een waarde van € 100.000 per persoon uw geld terug, mocht de bank failliet gaan. Bij de nationale opvangregeling kunnen onder regie van de Nederlandsche Bank de verplichtingen van een verzekeraar tijdelijk worden overgenomen of kunnen de verzekeringen zelfs helemaal worden overgedragen aan een andere verzekeraar. DELA is één van de meest solvabele verzekeraars van Nederland. Eind 2015 hadden wij 5 keer zoveel eigen vermogen als vereist, om aan onze verplichtingen te kunnen voldoen. Een meer dan stevig fundament.
 • Heeft u het DELA CoöperatiespaarPlan afgesloten en bent u niet tevreden? Dan kunt u de verzekering binnen 30 dagen kosteloos opzeggen.
 • Als een grootouder een spaarverzekering afsluit voor een minderjarig kleinkind kan dat ook financiële gevolgen hebben voor de ouder(s) van het kleinkind. De waarde van de spaarverzekering telt namelijk mee bij het vermogen van de ouder(s). Dit is niet zo als een grootouder op eigen naam geld opzij zet voor zijn kleinkind. Misschien wilt u liever zelf het geld beheren? Dat kan ook. Neemt u hiervoor contact op met onze klantenservice.

Kosten

 • Distributiekosten: DELA is wettelijk verplicht om de advies- en distributiekosten apart in rekening te brengen. Wat betekent dit voor u? Wanneer u de spaarverzekering direct bij ons afsluit gelden de advies- en/of distributiekosten uit ons Dienstverleningsdocument Vermogen opbouwen. Distributiekosten zijn kosten voor het informeren over de verzekering en het verwerken van een verzekeringsaanvraag. Sluit u de verzekering online af? Dan zijn de distributiekosten € 9,50. Deze worden in rekening gebracht bij de verzekeringsnemer. De ouder of voogd van uw kleinkind betaalt deze kosten.
 • Overige kosten: De overige kosten (zoals voor het beheer van de polis) bedragen 2,16% en houden wij in op het percentage dat voor winstdeling beschikbaar is. Deze kosten halen wij dus nooit van uw inleg of de vaste rente van 2,75% af. Is er een jaar geen of onvoldoende rendement voor winstdeling? Dan neemt DELA de kosten die niet verrekend kunnen worden voor haar rekening.
 • Extra uitkering bij overlijden: overlijdt de verzekerde voor het einde van de looptijd? Dan ontvangt degene voor wie u geld opzijzet het opgebouwde saldo plus 10%. Voor het afdekken van dit risico van overlijden betaalt u een risicopremie. Deze is 0,06% per jaar over uw saldo. Daarom krijgt u van coöperatie DELA een bruto rente van 2,81%, zodat u een vaste rente van 2,75% overhoudt.
 • Afkoopkosten: Met het DELA CoöperatiespaarPlan zet u geld opzij voor minimaal tien jaar. Het kan gebeuren dat u uw spaarverzekering toch wilt beëindigen binnen de eerste tien jaar. Dan betaalt u € 150 afkoopkosten. Na tien jaar kunt u stoppen zonder afkoopkosten.

Lees voor meer informatie ook de bijlage Inleg & kosten.

Kenmerken van het DELA CoöperatiespaarPlan

Wat is het DELA CoöperatiespaarPlan? 

Met het DELA CoöperatiespaarPlan zet u al geld opzij vanaf een klein bedrag per maand voor een doel op langere termijn. Stortingen bij aanvang of tussentijds zijn ook mogelijk. U bepaalt zelf hoe vaak en hoeveel u geld opzijzet.

Voor wie?
 • U kunt een spaarverzekering afsluiten voor uzelf, voor uw kind of voor uw kleinkind.
 • De persoon die als verzekerde op de polis staat, moet op de einddatum van de spaarverzekering jonger dan 75 jaar zijn. Bij een minimale looptijd van de spaarverzekering van 10 jaar kunt u dus tot uiterlijk 1 dag vóór uw 65ste verjaardag als verzekerde op de polis worden aangemeld. Omdat we rekening houden met een verwerkingstijd adviseren we u de spaarverzekering aan te vragen minimaal 2 weken voordat u 65 jaar wordt.
 • Er zijn verschillende rollen bij een spaarverzekering. Lees meer informatie over wie de verzekerde en verzekeringsnemer is en wat de mogelijkheden zijn.
Voorwaarden Algemene Voorwaarden DELA CoöperatiespaarPlan.pdfWanneer kan DELA de voorwaarden veranderen?

DELA mag de voorwaarden veranderen. Klik hier voor meer informatie.
Brochure

Brochure DELA CoöperatiespaarPlan.pdf

Vaste rente van 2,75%

Het gaat om geld dat u minimaal de komende 10 jaar niet nodig heeft. Doordat u uw geld zolang wegzet, kunnen wij u de vaste rente bieden van 2,75%.

Winstdeling voor u

Geeft coöperatie DELA u winstdeling? Na aftrek van door ons gemaakte kosten krijgt u de winstdeling bovenop uw gegarandeerde eindbedrag. Het totale verwachte rendement is 3,65% *. Lees meer details over de winstdeling.

*Hier gaan we uit van het gemiddelde historische rendement over de afgelopen 20 jaar. Dit is 5,90 % per jaar. Als het werkelijke rendement anders uitpakt of als de Algemene Vergadering van DELA anders beslist, dan wijzigt ook het extra bedrag door winstdeling en dus het totale bedrag.

Wat is het verzekeringsdeel?

Een spaarverzekering is een combinatie van geld opzijzetten en verzekeren. Het verzekeringsdeel dekt een overlijdensrisico. Dit houdt in dat als de verzekerde overlijdt vóór het einde van de looptijd van de verzekering, degene voor wie u geld opzijzet het tot dan toe opgebouwde bedrag plus 10% extra ontvangt.

Om deze 10% extra uit te keren, berekenen we per jaar een risicopremie van 0,06% over uw saldo. U hoeft deze risicopremie niet apart te betalen. Om ervoor te zorgen dat u 2,75% netto rente per jaar overhoudt, krijgt u van DELA namelijk een bruto rente van 2,81 %.

Minimuminleg Er is geen minimuminleg. U kunt al geld opzijzetten vanaf € 0,01
Maximuminleg Per kalenderjaar kunt u maximaal € 12.000 inleggen. Heeft u meerdere polissen? Dan mag het totaal van de polissen samen niet boven dit bedrag uitkomen. 
Inleg wijzigen  U kunt altijd uw inleg wijzigen. U bepaalt zelf hoeveel en hoe vaak u wilt inleggen. U kunt zelfs even stoppen met inleggen. 
Looptijd  U kiest zelf de looptijd van de spaarverzekering. De minimale looptijd is 10 jaar. 
Geld opnemen  Tussentijds geld opnemen kan niet. U kunt wel uw verzekering beëindigen. Dan ontvangt u het saldo in uw verzekering minus afkoopkosten van € 150. Bij een beëindiging na 10 jaar, keren wij uw volledige saldo uit zonder afkoopkosten. 
Verzekering beëindigen 

Wilt u uw spaarverzekering beëindigen binnen tien jaar na de begindatum? Dan betaalt u € 150 aan kosten. Deze houden wij in op uw saldo. Na tien jaar kunt u beëindigen zonder kosten. Wij maken het saldo aan u over.

Om uw spaarverzekering te beëindigen gaat u naar Mijn DELA. Hier kiest u de optie: wijzig mijn spaarverzekering. En vervolgens kiest u: polis beëindigen. U geeft dan zelf aan per welke datum u de polis wilt beëindigen. U kunt ook bellen naar onze Klantenservice op telefoonnummer 040 260 15 00. De Klantenservice is bereikbaar op werkdagen tussen 08.00 en 20.00 uur.

Afhandeling van de verzekering na overlijden Lees meer informatie over wat er gebeurt met de spaarverzekering in geval van overlijden voordat het einde van de looptijd is bereikt.
Financieel risico 

Het risico dat u uw inleg niet terugkrijgt zoals opgenomen in de financiële bijsluiter is zeer klein.

Lees hier de financiële bijsluiters en overige documenten.

Download het dienstverleningsdocument

Wanneer niet geschikt voor u? 
 • De spaarverzekering van DELA is niet geschikt voor u als u denkt het geld binnen 10 jaar nodig te hebben.
 • Het DELA CoöperatiespaarPlan is niet geschikt als buffer voor onvoorziene uitgaven. Het is een spaarverzekering voor de lange termijn.
 • Het DELA CoöperatiespaarPlan is ook niet geschikt als u een groot bedrag in één keer voor langere tijd vast kunt zetten. Er is een maximumbedrag van € 12.000.
Inhouden van kosten

Wij zijn wettelijk verplicht de advies-en distributiekosten rechtstreeks bij u in rekening te brengen. Bijna alle andere kosten halen wij af van de winstdeling die u krijgt. Is er een jaar geen of onvoldoende winstdeling vanuit de coöperatie? Dan betaalt u dat jaar die kosten niet of maar gedeeltelijk. Dat risico neemt DELA op zich. Deze kosten worden dus niet op een later moment alsnog ingehouden.

Rendement vanaf dag 1

De kosten voor andere spaarverzekeringen worden vaak ingehouden in de eerste jaren van de looptijd. Het duurt soms wel 10 jaar voordat hij geld oplevert. Eerder stoppen betekent verlies. Omdat wij de kosten inhouden op de winstdeling levert het DELA CoöperatiespaarPlan vanaf dag één rendement op.

Wilt u precies weten wat de kosten zijn? Lees dan de Bijlage inleg en kosten.
Advies- en distributiekosten

DELA is wettelijk verplicht om de advies- en distributiekosten apart in rekening te brengen. Wat betekent dit voor u? Wanneer u de spaarverzekering direct bij ons afsluit gelden de advies- en/of distributiekosten uit ons Dienstverleningsdocument Vermogen opbouwen. Distributiekosten zijn kosten voor het informeren over de verzekering en het verwerken van een verzekeringsaanvraag. Sluit u de verzekering online af? Dan zijn de distributiekosten € 9,50. Deze worden in rekening gebracht bij de verzekeringsnemer. De ouder of voogd van uw kleinkind betaalt deze kosten.

Aanvullende informatie Alle documenten rondom het DELA CoöperatiespaarPlan voor u verzameld.

Lees ook welke kosten en risico's er verbonden zijn aan de spaarverzekering.

Nationale opvangregeling

Coöperatie DELA valt niet onder het depositogarantiestelsel.

DELA valt als verzekeraar onder de nationale opvangregeling van De Nederlandsche Bank en het Verbond van Verzekeraars. Deze regeling biedt niet dezelfde zekerheid als het depositogarantiestelsel.

   

Ervaring van een klant: Marian zet geld opzij voor haar kleindochter Kaileigh. Waarom? Lees verder en bekijk het filmpje

Marian zet geld opzij voor haar kleindochter Kaileigh. "We hebben het niet kunnen doen voor onze dochters, maar wel voor onze kleindochters."

Lees meer

Ervaring van een klant: Corry zet geld opzij voor haar kleinkinderen. Waarom? Lees verder en bekijk het filmpje

Corry heeft een CoöperatiespaarPlan voor haar kleinkinderen Marijke en Maarten. “Iets van opa en oma voor als ze straks op eigen benen staan” 

Lees meer

Ook goed om te weten

Welke rollen zijn er bij een spaarverzekering?

Een spaarverzekering heeft een groot voordeel: u bepaalt zelf wie welke bevoegdheden heeft. Er zijn vier partijen die een rol spelen:

Verzekeringnemer

De eigenaar van de spaarverzekering. De verzekeringnemer mag de verzekering wijzigen of opzeggen. Hij of zij is ook degene bij wie het bedrag op de spaarverzekering (min afkoopkosten) als vermogen meetelt voor de belastingen.

Verzekerde

De persoon op wiens leven de spaarverzekering is afgesloten. De verzekerde mag als de verzekering wordt afgesloten niet ouder zijn dan 65 jaar min 1 dag. Voor de andere rollen geldt geen leeftijdsgrens.

Begunstigde

De begunstigde krijgt het geld van de verzekering als de verzekering afloopt. Als de verzekerde overlijdt voordat de verzekering afgelopen is, ontvangt de begunstigde het tot dan opgebouwde saldo van de verzekering + 10%.
Vaak is de begunstigde de verzekeringnemer. Is iemand anders de begunstigde? Bijvoorbeeld kind of kleinkind? Hou dan rekening met schenkbelasting. Hiervoor gelden wel vrijstellingen. Kijk op belastingdienst.nl. Verzekeringnemer kan ook meer dan één begunstigde aanwijzen.

Premiebetaler

De persoon die geld in de verzekering inlegt of een aanvullende storting doet. Meestal is dit de verzekeringnemer. Legt iemand anders de premie in? Dan noemen we dit de Afwijkende premiebetaler.

Meer informatie?

Om het u makkelijk te maken hebben we een aantal standaardkeuzes voor u gemaakt als u een DELA CoöperatiespaarPlan online aanvraagt. U kunt deze eenvoudig en op elk moment wijzigen via Mijn DELA of de afdeling Klantenservice. Lees meer over de rollen en bevoegdheden en de standaardkeuzes.

Schenken aan uw kleinkind en de belastingen

Wanneer u uw belastingaangifte invult, moet u aangeven wat de waarde is van uw bezittingen. De waarde van het CoöperatiespaarPlan hoort hier ook bij. Dit geldt voor de persoon op wiens naam de verzekering staat. Zet u samen geld opzij dan geldt dit ieder voor de helft.

Vrijgesteld bedrag

Een volwassene heeft in 2017 een vrijstelling van € 25.000. Fiscale partners mogen elkaars vrijstelling gebruiken. Dus samen € 50.000.  Als uw vermogen hoger is dan dit bedrag, dan betaalt u daar jaarlijks vermogensrendementsheffing over.
Hoeveel belasting u betaalt, hangt af van de waarde boven de vrijstelling:
-              0,861% over de eerste € 75.000
-              1,38% over de waarde vanaf € 75.000 tot en met € 975.000
-              1,617% over de waarde vanaf € 975.000

Schenkbelasting

Zet u voor iemand anders geld opzij met het DELA CoöperatiespaarPlan? Dan moet u rekening houden met de regels over schenkbelasting:

 • Grootouders mogen hun kleinkind in 2017 € 2.129 schenken zonder dat dit gevolgen heeft voor de schenkbelasting.

Kijk voor meer informatie op de website van de belastingdienst of bel de BelastingTelefoon via 0800 0543. U kunt ook contact opnemen met de DELA VoorelkaarDesk. Onze medewerkers geven u graag begrijpelijke informatie over schenken en belasting.

 • 040 260 15 00 Bereikbaar van ma t/m vrij van 8.00 tot 20.00 uur.
 • 040 260 15 00 Bereikbaar van ma t/m vrij van 8.00 tot 20.00 uur.

Chat met onze medewerkers