Een eigen polis voor uw kind of ex-partner

U heeft via een medewerker van onze Klantenservice of via Mijn DELA laten weten dat u uw kind of ex-partner op een eigen polis wil zetten. Of u wilt voor uzelf een eigen polis. Lees de veelgestelde vragen en antwoorden over de e-mail of brief en het aanvraagformulier die u heeft gekregen.

Chat met onze medewerkers

Waarom moet ik het aanvraagformulier samen met mijn ex-partner invullen en ondertekenen?
U wilt uw ex-partner van uw polis halen en op een eigen polis zetten. Voor het regelen van een nieuwe polis hebben we van u en uw ex-partner toestemming nodig.
Verandert de premie als ik een eigen polis regel?
Tot 25 jaar betaalt u kinderpremie voor uw kind. Vanaf 25 jaar wordt de premie omgezet naar een hogere volwassenenpremie. Wilt u een eigen polis voor uw kind? Bekijk de mogelijkheden. Vanaf 25 jaar en ouder verandert de premie niet als iemand een eigen polis krijgt. De premie blijft gelijk aan de premie die nu wordt betaald.
Waar kan ik het ingevulde aanvraagformulier naartoe sturen?
Scan het ingevulde aanvraagformulier in en mail het naar wijzigen@dela.org. Of stuur het binnen 30 dagen nadat u het kreeg naar coöperatie DELA, antwoordnummer 77100, 5600 TW Eindhoven.
Wat gebeurt er als ik stop met mijn uitvaartverzekering?
De verzekering loopt door tot aan uw overlijden. Wilt u de verzekering eerder stoppen? Dan zijn er twee situaties mogelijk:
  • Als u verzekeringnemer bent op de polis dan berekent DELA de waarde die u heeft opgebouwd met uw verzekering. Het stopzetten van uw verzekering kost € 250 en wordt van de waarde afgehaald. Als er een bedrag overblijft, maken we dat over naar uw rekening.
  • Als u verzekerde bent op de polisdan bent u na het stopzetten niet meer verzekerd voor uw uitvaart. U krijgt geen waarde uitbetaald. .
Wat gebeurt er als ik het aanvraagformulier niet terugstuur?
Hierbij zijn er twee situaties mogelijk:
  • U bent verzekeringnemer op de bestaande polis en u heeft aangegeven dat u een eigen polis voor uw ex-partner of kind wilt regelen: als u het formulier niet terugstuurt dan is uw ex-partner of kind niet meer verzekerd voor de uitvaart.
  • U bent verzekerde op de bestaande polis en u heeft aangegeven dat u een eigen polis wilt: als u het formulier niet terugstuurt dan blijft u als verzekerde op de bestaande polis staan en bent u verzekerd voor uw uitvaart.
Waar kan ik informatie vinden over mijn uitvaartverzekering?
We begrijpen dat u wilt weten waarvoor u verzekerd bent, zodat u deze informatie kunt overnemen op het aanvraagformulier. Deze informatie vindt u op uw polisblad.

Heb ik wel een uitvaartverzekering nodig?
Wij kunnen niet voor u bepalen of u de verzekering nodig heeft. Met een uitvaartverzekering regelt u nu dat later bij overlijden alles goed geregeld is. Daarnaast krijgen uw nabestaanden voor, tijdens en na de uitvaart persoonlijke hulp. Bekijk hier de feiten over een uitvaartverzekering. Of bekijk wat er allemaal mogelijk is.