Aanpassing gedragslijn premiemaatregel

Op 1 januari 2024 verandert er iets in de polisvoorwaarden van het DELA UitvaartPlan. De gedragslijn premiemaatregel wordt dan aangepast. Onze Algemene Vergadering van leden heeft hiervoor op 13 mei 2023 akkoord gegeven. Graag leggen we aan je uit waarom dit is besloten en wat dit voor jou betekent. Goed om te weten: op dit moment heeft dit geen invloed op je premie.

Wat is de premiemaatregel?

DELA kan, naast de jaarlijkse indexering, je premie verhogen als de rentestand in Nederland onder de 1% duikt én de dekkingsgraad van DELA lager is dan 120%. Dat noemen we de premiemaatregel. Wij zetten deze maatregel liever niet in; we doen dat alleen als het nodig is om voldoende financiële reserves te behouden voor de lange termijn. Op deze manier kunnen we uitvaarten blijven verzorgen en betalen, ook in de toekomst.

Aanpassing in de gedragslijn premiemaatregel: wat en waarom?

Wel passen wij de gedragslijn premiemaatregel aan. Deze gedragslijn helpt ons voorspellen wat de invloed is van een eventuele negatieve rente en bepaalt of het nodig is om de premiemaatregel wel of niet uit te voeren.

Op dit moment gaat de gedragslijn premiemaatregel uit van een premieverhoging bij een dekkingsgraad lager dan 120% én een rente onder de 1%. Tot nu toe gingen wij ervan uit dat zo’n extra premieverhoging niet hoger zal zijn dan 1,5%. Maar bij een eventuele langdurige negatieve rente moet er meer ruimte voor extra premieverhoging worden gecreëerd. Daarom wordt de gedragslijn premiemaatregel aangepast. De maximale premieverhoging wordt dan 2,5% en wordt bereikt bij een rentestand van -1%. Zo blijven wij een financieel gezonde coöperatie met genoeg reserves. 

Hoe werkt de premiemaatregel nu?

Op dit moment is de premiemaatregel zo ingericht dat bij een rente onder 1%, de premie wordt verhoogd met 75% van het verschil tussen rente en de norm van 1%.

Bijvoorbeeld: bij een rente van 0% is de premieverhoging 0,75% en bij een rente van -1% is dat 1,5%. Bij rentes lager dan -1% verhogen we de premie niet verder. De maximale premieverhoging is nu dus 1,5%.

Hoe werkt de premiemaatregel vanaf 1 januari 2024?

De premiemaatregel wordt veranderd van 75% naar 125% van het verschil rente en de norm van 1%. De maximale premieverhoging (bij een rente van -1%) wordt dan 2,5%.

Wat betekent dit voor jou?

De lage rentestand in Nederland heeft tot nu toe geen gevolgen gehad voor jouw premie. En de landelijke rentestand is weer voorzichtig aan het stijgen. Op dit moment verandert er voor jou daarom niets. Maar in de toekomst, als de rente misschien ooit weer negatief wordt, kan het wel gebeuren dat we hierdoor de premie moeten aanpassen.

Omdat het aanpassen van de gedragslijn premiemaatregel een aanpassing in de voorwaarden betekent, heb je het recht om de verzekering zonder afkoopkosten stop te zetten. Dat kun je doen tot één maand nadat je van ons de brief hebt ontvangen waarin we je hierover vertellen. Klik hier om naar de opzegpagina te gaan. De nieuwe voorwaarden voor het DELA UitvaartPlan, model 4.1, kun je hier downloaden.