Indexering en premiestijging

U had een uitvaartverzekering bij Algemeen Belang Verzekeringen N.V. Op 1 januari 2018 is uw verzekering omgezet in een DELA UitvaartPlan. Dit is een Geldverzekering.

Let op! De informatie op deze pagina gaat over de Geldverzekering mét indexering. Op uw polis staat welke verzekering u heeft.

Wat is indexering?

Wij verhogen het bedrag waarvoor u bent verzekerd op 1 januari 2022. Dit doen wij, omdat de kosten van een uitvaart stijgen. Het bedrag waarvoor u bent verzekerd stijgt automatisch mee met de uitvaartkosten. Dit heet indexering. Hierdoor is uw uitvaartverzekering waardevast. Het kost geld om de verzekering waardevast te houden. Daarom betaalt u in 2022 meer premie.

Met de winstdelingsregeling
 die bij uw verzekering hoort, zorgen wij ervoor dat uw premie minder stijgt. Zonder deze regeling zou uw premie vanaf 1 januari 2022 meer stijgen. 

Op uw polis leest u wat uw nieuwe premie is voor 2022.

Waarom stijgen de uitvaartkosten elk jaar?

Een uitvaart wordt duurder. Dat komt doordat bijvoorbeeld de grafkosten, rouwvervoer, personeelskosten en de portokosten stijgen. Met de uitvaartkostenwijzer kunt u berekenen wat een uitvaart ongeveer kost. Het is goed om regelmatig te controleren of uw verzekering nog past bij uw uitvaartwensen.