Winstdeling

U bent automatisch lid van onze coöperatie als u een DELA UitvaartPlan heeft. En dat heeft voordelen. Eén van die voordelen is dat er voor uw verzekering een winstdelingsregeling geldt.

Wat is winstdeling?

Een uitvaartverzekering die doet wat wij beloven; niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Daarom is het belangrijk dat een uitvaartverzekering waardevast is. Het kost geld om een verzekering waardevast te houden. U heeft ervoor gekozen om uw uitvaartverzekering niet automatisch mee te laten stijgen met de stijging van de kosten van een uitvaart. Uw verzekering deelt wel mee in de winstdelingsregeling van DELA. Hierdoor stijgt het verzekerde bedrag van uw verzekering zonder dat uw premie hoger wordt.

Onze dekkingsgraad bepaalt of wij winst met u kunnen delen.

Wat betekent dekkingsgraad?

Wij hebben verplichtingen naar onze verzekerden. Als verzekerde mag u er vanuit gaan dat u krijgt waarvoor u bent verzekerd. Nu en in de toekomst. De term dekkingsgraad laat zien in welke mate een verzekeraar kan doen wat zij belooft. In onze winstdelingsregeling delen wij winst met u bij een dekkingsgraad vanaf 125%.Is de dekkingsgraad lager dan 125% dan delen wij geen winst met u. 

Wat betekent dit voor de winstdeling in 2019?

De gemiddelde dekkingsgraad over de periode 1 april 2017 t/m 31 maart 2018 is 189%. Dit betekent dat er dit jaar winstdeling voor uw DELA UitvaartPlan is.