Winstdeling

U bent automatisch lid van onze coöperatie als u een DELA UitvaartPlan heeft. En dat heeft voordelen. Eén van die voordelen is dat uw verzekering een winstdelingsregeling heeft.

Waardevaste verzekering

Een uitvaartverzekering die doet wat we beloven. Niet alleen nu maar ook in de toekomst. Daarom is het belangrijk dat we rekening houden met stijgende uitvaartkosten. Zo blijft de verzekering waardevast. Waardevast houden van een verzekering kost geld. Daarom betaalt u elk jaar meer premie voor uw verzekering. Als coöperatie streven we ernaar om de premiestijging zo laag mogelijk te houden. Als het verantwoord is om winst te delen, dan gebruiken we de winst om uw premie minder hard te laten stijgen. Dit doen we volgens de gedragslijn winstdeling.

Hoe werkt winstdeling?

Onze dekkingsgraad bepaalt of het verantwoord is om winst met u te kunnen delen. Dit is de gedragslijn winstdeling. Is de dekkingsgraad lager dan 120%? Dan delen wij geen winst met u. Bij een dekkingsgraad tussen de 120% en 210% krijgt u een gedeeltelijke winstdeling. Is de dekkingsgraad hoger dan 210%? Dan krijgt u een volledige winstdeling. 

Wat is de winstdeling in 2024?

De gemiddelde dekkingsgraad over de periode 1 januari tot en met 31 december 2022 is 195%. Dat is een percentage tussen de 120% en 210%. Dit betekent dat er dit jaar een gedeeltelijke winstdeling is.
De winstdeling is bij een dekkingsgraad van 195% gelijk aan (195% -/- 120%) * 100/90 en dat komt uit op 83%. 

De winstdeling gebruiken wij om uw premie in 2024 minder te laten stijgen.