In deze gebruiksvoorwaarden beschrijven we wat u van ons mag en kan verwachten met betrekking tot "Mijn uitvaartwensen" op www.dela.nl. Ook beschrijven we in deze voorwaarden uw rechten en plichten. Door Mijn uitvaartwensen te gebruiken, accepteert u (de gebruiker) deze gebruiksvoorwaarden.

Wat kunt u met "Mijn uitvaartwensen" van DELA?

 • Persoonlijke uitvaartwensen vastleggen
 • Persoonlijke uitvaartwensen inzien
 • Persoonlijke uitvaartwensen opslaan
 • Persoonlijke uitvaartwensen uitprinten

Let op: "Mijn uitvaartwensen" heeft niet dezelfde rechtskracht als een codicil of testament. Het dient slechts als leidraad voor de invulling van uw uitvaart. Mochten uw nabestaanden af willen wijken van uw wensen zoals vermeld in "Mijn uitvaartwensen" dan aanvaarden wij hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

Uw persoonlijke gegevens

 • Alle gegevens die u opslaat in "Mijn uitvaartwensen" zijn beschermd volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Kijk voor meer informatie, ook over cookies, in ons privacy statement.
 • Door invulling van "Mijn uitvaartwensen" geeft u ondubbelzinnig toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 • Door invulling van "Mijn uitvaartwensen" geeft u DELA ondubbelzinnig toestemming om de door u ingevulde gegevens na uw overlijden ter beschikking te stellen aan uw nabestaanden.
 • Door opslaan van “Mijn uitvaartwensen” geeft u DELA ondubbelzinnig toestemming om uw e-mailadres te gebruiken voor het toesturen van informatie over producten en diensten van DELA. U kunt uzelf altijd weer eenvoudig afmelden door onderaan de e-mail op de link afmelden te klikken.
 • U heeft een accountnaam en wachtwoord nodig om toegang te krijgen tot "Mijn uitvaartwensen". Deze accountnaam geeft toegang tot het besloten gedeelte van www.dela.nl: Mijn DELA. Op Mijn DELA kunt u uw uitvaartwensen vastleggen, inzien, aanpassen en uitprinten.
 • Anderen kunnen uw gegevens niet inzien, tenzij u uw inloggegevens aan derden hebt verstrekt of derden anderszins toegang tot uw account hebben verkregen. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw inloggegevens niet aan derden worden verstrekt en om uw apparatuur en software te beschermen tegen virussen en hackers.

Interneteisen

 • "Mijn uitvaartwensen" is een onderdeel van de website www.dela.nl (ook wel: www.dela.org) en is te bereiken via het internetadres http://www.dela.nl/wensenboek/inleiding.
 • "Mijn uitvaartwensen" is 24 uur per dag, zeven dagen in de week beschikbaar, behalve tijdens onderhoud of bij een storing.
 • Om "Mijn uitvaartwensen" te gebruiken, heeft u internet nodig en een geldig e-mailadres. U bent hiervoor zelf verantwoordelijk.
 • "Mijn uitvaartwensen" werkt het beste met de volgende internetbrowsers: Internet Explorer 7 en hoger, Firefox 3 en hoger, Chrome 7 en hoger en Safari. Als u een oudere browser gebruikt, kan het zijn dat u niet alle informatie ziet.
 • Om "Mijn uitvaartwensen" te gebruiken moet u het gebruik van cookies toestaan.

Rechten en plichten

 • Wij kunnen zonder waarschuwing vooraf foto's of teksten in "Mijn uitvaartwensen" wijzigen of verwijderen. Dit betreft alleen de foto's en teksten van DELA. Alles wat u zelf heeft ingevuld, blijft uiteraard staan.
 • Wij zijn niet verplicht de gegevens die u opgeeft in "Mijn uitvaartwensen" te controleren. U bent zelf verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van uw gegevens. Wij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor onjuiste/onvolledige gegevens in "Mijn uitvaartwensen".
 • Wij mogen uw toegang tot "Mijn uitvaartwensen" zonder waarschuwing blokkeren in de volgende gevallen:
  • Als u driemaal achter elkaar het verkeerde wachtwoord gebruikt om in te loggen bij Mijn DELA, waar u "Mijn uitvaartwensen" kunt beheren. U kunt online een nieuw wachtwoord aanvragen.
  • Als wij fraude, bedrog of oplichting vermoeden. Bovendien lichten wij dan de betreffende autoriteiten in. Dit geldt ook voor activiteiten zoals hacken, spamming en dergelijke.
  • Als er in strijd met deze gebruiksvoorwaarden wordt gehandeld.
 • Wij heffen de blokkering op zodra de redenen hiervoor niet langer bestaan.

Onderhoud

 • Wij kunnen "Mijn uitvaartwensen" of bepaalde onderdelen hiervan zonder waarschuwing vooraf buiten gebruik stellen voor het plegen van onderhoud of het opheffen van storingen.
 • Werkzaamheden aan "Mijn uitvaartwensen" gebeuren zoveel mogelijk ’s nachts en in het weekend.
 • Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade vanwege het niet bereikbaar zijn van het uitvaartwensenboek dan wel voor het verlies van gegevens.

Intellectuele eigendomsrechten

 • Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder ook de auteursrechten en merkrechten, op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, software en andere materialen op deze website en in "Mijn uitvaartwensen" zijn eigendom van DELA of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar. Het ongeoorloofd gebruik van enig merk op deze website is ten strengste verboden.
 • U mag een gedeelte van de website printen of downloaden naar een harde schijf en aan andere personen geven onder de voorwaarde dat u dit alleen doet voor persoonlijke doeleinden, dus niet voor commerciële doeleinden.

Klachten

Heeft u een klacht? Dan horen we dat graag, zodat we deze samen met u kunnen oplossen. Geef uw klacht door aan onze afdeling Klachten en Complimenten. Dit kan op vier manieren:

 • Met ons online klachten & complimentenformulier
 • Door een e-mail te sturen aan de afdeling Klachten & complimenten
 • Door ons te bellen op telefoonnummer 040 260 13 33
 • Door een brief te sturen naar Coöperatie DELA, Afdeling Klachten & Complimenten, Antwoordnummer 77100, 5600 TW Eindhoven. Een postzegel is niet nodig.

Informatie over onze klachtenprocedure vindt u op onze de informatiepagina op www.dela.nl.

Tot slot

 • U kunt deze gebruiksvoorwaarden uitprinten en bewaren bij "Mijn uitvaartwensen". De meest actuele versie van deze gebruiksvoorwaarden is altijd te vinden op www.dela.nl/wensenboek/overzicht/gebruiksvoorwaarden-uitvaartwensen.
 • Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Den Bosch.

Onze gegevens

 • Coöperatie DELA, Postbus 522, 5600 AM Eindhoven, website: www.dela.nl, e-mail: info@dela.org.
 • Onder coöperatie DELA wordt verstaan de rechtspersoon DELA Coöperatie U.A. en hieraan verbonden vennootschappen binnen dezelfde groep.
 • Wij staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als DELA Natura- en levensverzekeringen N.V. onder nummer 17078393 en als DELA Verzekeringen N.V. onder nummer 17032311. DELA Natura- en levensverzekeringen N.V. heeft BTW-nummer NL800893355B01 en AFM-vergunning 12000437. DELA Verzekeringen N.V. heeft BTW-nummer NL800893335B01 en AFM-vergunning 1200404.

Copyright 04-2016, DELA