Als je samen een overlijdensrisicoverzekering afsluit, kun je kiezen voor kruislings verzekeren of voor premiesplitsing. Daarmee kun je in sommige gevallen voorkomen dat de begunstigde erfbelasting moet betalen over de uiteindelijke uitkering. 

Wat is kruislings verzekeren?

Bij kruislings verzekeren is er sprake van twee aparte dekkingen, allebei op één leven. Jij en je partner sluiten elk apart een ¬≠overlijdensrisicoverzekering op het leven van de ander af. Jullie hebben dus beiden je eigen polis. Met het kruislings sluiten van een ¬≠overlijdensrisicoverzekering kan soms erfbelasting worden voorkomen. Stel dat jij als eerste overlijdt, dan ontvangt jouw partner een uitkering. Als jouw partner daarna overlijdt, dan keert ook die verzekering uit, bijvoorbeeld aan je kinderen. De tweede verzekering loopt dus door na het eerste overlijden. 

Wanneer is kruislings verzekeren nuttig?

Kruislings verzekeren is nuttig als jij en je partner gescheiden vermogens hebben. Bijvoorbeeld:

  • Jullie zijn getrouwd onder huwelijkse voorwaarden.
  • Jullie hebben een geregistreerd partnerschap onder voorwaarden.
  • Jullie wonen ongehuwd samen en hebben nog geen afspraken gemaakt.

Je hebt dus twee verzekeringen. Bij overlijden van één van beiden, loopt de andere verzekering door.