• Recruiters 040 260 14 73 ma t/m vrij van 8.30 tot 17.00 uur

Ontvlechten van complexe IT is enorme uitdaging: Het vergt veel gepuzzel om oplossingen te bedenken

IT-landschappen bestaan vaak uit een mix van oudere en nieuwere systemen die sterk met elkaar zijn vervlochten. Voor IT’ers is het een ware uitdaging om die te ontvlechten en er een nieuwe architectuur voor ontwerpen. Coöperatie DELA zit midden in dat proces van vernieuwing.

Bij bedrijven die al wat langer meegaan, is vaak een complex landschap aanwezig van oude en nieuwere systemen die sterk met elkaar zijn verweven. Zo was dat ook bij DELA, vertelt lead solution engineer Johan Stevens. In de loop van tientallen jaren is er steeds meer aangekocht en bijgebouwd, om aan de stijgende en veranderende informatiebehoefte te voldoen. Daardoor is er bijvoorbeeld nog steeds veel software die is geschreven in talen die niet meer gangbaar zijn en waarvan kennis schaars is. Ook is documentatie vaak onvolledig of zelfs helemaal niet aanwezig.

Dit staat de groei van functionaliteit in de weg, en dat terwijl je als bedrijf tegenwoordig heel andere dingen wilt aanbieden dan zo’n dertig jaar geleden. Daarom is DELA een heel andere weg ingeslagen, stelt Stevens. Het einddoel is één centraal systeem voor medewerkers en klanten.

Self service

Eén van de grote verschillen met vroeger, is dat klanten tegenwoordig dingen graag zelf regelen. Vandaar dat bedrijven steeds meer self service mogelijkheden aanbieden. Alleen is dat lastig te realiseren als de functionaliteit die ontsloten moet worden in verouderde systemen zit. “Systemen zoals onze polisadministratie en het incassosysteem zijn erg oud en daar helemaal niet op gebouwd,” vertelt Stevens. “Enkele jaren geleden zijn wij daarom een traject gestart om ons beter op de klant te richten en is een nieuwe IT-architectuur ontworpen op basis van SOA.”

“Bijna elk product zit bij ons in een ander systeem, dus er zijn veel silo’s. Dat is zo gegroeid en we willen daar graag vanaf, door over te gaan naar een gelaagde structuur en functionaliteit te ontsluiten via services.” Dus is er begonnen met het samenvoegen van relatiegegevens. “Deze gegevens zaten verspreid over een groot aantal systemen, zodat we geen integraal klantbeeld hadden. Nu alles is samengevoegd, hebben we dat beeld wel en kunnen we beginnen met het aanbieden van functionaliteit aan klanten. Een eerste aanzet is dat je bijvoorbeeld zelf je polis kunt onderhouden.”

Centraal loket

Voor afdelingen binnen DELA wordt een medewerkersportaal gebouwd. Zo kunnen ze alles vanuit één centraal systeem doen en hoeven ze niet meer allerlei gegevens op te zoeken of te wijzigen in meerdere onderliggende systemen. Zowel de portalen als de workflows die ervanuit starten, worden ontwikkeld in Morphis Proces Runner. Een workflow logt onder andere klantcontacten, voert processen uit en roept bedrijfsfuncties aan via Microsoft Biztalk.

Voor klanten is het voordeel van het medewerkersportaal dat een centraal loket ontstaat, aanvullend op het grote portaal met self service mogelijkheden. Stevens: “Klanten en medewerkers zien zo exact dezelfde informatie. Om dit voor elkaar te krijgen, moet functionaliteit uit oude achterliggende systemen geïsoleerd worden en naar het portaal gebracht worden. De grote uitdaging is hoe je dat doet. Het is enorm veel gepuzzel om dat voor elkaar te krijgen, maar dat maakt het extra leuk om te doen.”

Soms lijkt het niet te lukken. Dan is de verleiding groot om een oud systeem te vervangen door iets nieuws. “Die transitie loopt ook wel, maar dat is een paralleltraject. Ondertussen moet de winkel altijd gewoon openblijven. Daarom is het de uitdaging om per geval te kijken hoe je iets het beste oplost. Zodat je de klant de functionaliteit biedt die ze graag willen hebben en tegelijkertijd langzaam in de richting gaat die wij voor ogen hebben. Onze omgeving is werkelijk continu in beweging.”

Betrokkenheid

Om agile te werken is het bedrijf overgeschakeld van competence centers naar multidisciplinaire teams. De teams zitten dicht bij elkaar en de lijnen zijn kort, waardoor de samenwerking soepel verloopt. “Business, architectuur en realisatie zit bij ons samen in één team,” vertelt Stevens. “Zo krijg je een grotere betrokkenheid. Collega’s uit de business nemen hun rol als product owner bijvoorbeeld zeer serieus.”

Voor teamleden is het voor deze werkwijze wel nodig om zich breder te oriënteren. “Want anders blijft je te veel in de watervalmethode hangen. Je moet elkaars werk minimaal begrijpen om elkaar te kunnen helpen.”

Toegevoegde waarde

SOA vraagt om een andere manier van werken, waar medewerkers best even aan moeten wennen. “Het is voor ons een radicale ommekeer,” benadrukt Stevens. “Iedereen heeft wat tijd nodig om zich het gedachtegoed goed eigen maken. Vroeger knoopten we graag systemen aan elkaar. Dat doen we nu niet meer. We willen af van de spaghetti door te ontvlechten. Pas dan kun je systemen inzetten waarvoor ze bedoeld zijn.”

“Meestal weet je niet meteen wat de oplossing is. Daarom moet je veel puzzelen en overleggen met de business,” vertelt Stevens. “We kijken altijd hoe we kunnen bouwen zodat het waarde oplevert voor de business en tegelijkertijd binnen de architectuur past.” Het kan hierbij best een keer gebeuren dat een kleine concessie nodig is. “Dan trekken we dat later wel weer recht. Ook dat maakt het leuk en zorgt af en toe voor goede discussies binnen het team.” Essentieel is dat je elkaars belang begrijpt. “De mensen uit de business kunnen behoorlijk goed uitleggen waar de toegevoegde waarde zit. Dat maakt het ook voor IT-ers die er wat verder vanaf staan duidelijk waarom je iets doet.”

Benieuwd naar onze IT-vacatures?

Werken bij DELA is werken voor elkaar. Wil jij ook werken bij een betrokken, integer, ondernemend bedrijf?

Lees meer

Sollicitatietips

Tips van onze recruiters om je sollicitatie bij ons optimaal voor te bereiden.

Lees meer

Chat met onze medewerkers