• Overlijden melden 0800 955 66 55 -gratis- 24 uur per dag

Bedankt voor uw informatieaanvraag

U heeft toestemming gegeven dat IAK u informatie mag sturen over de schadeverzekeringen in het pakket via IAK. U ontvangt deze informatie in de eerste week van juni.

Chat met onze medewerkers