Coöperatie DELA
  • Overlijden melden 0800 955 66 55 (gratis) 24 uur per dag
  • Inloggen

Schenken op papier

Als u schenkt op papier legt u vast dat u de ontvanger een bedrag schuldig bent. Het geld wordt niet overgemaakt naar de ontvanger, het blijft bij de schenker. De ontvanger kan het geld opeisen als u (of uw echtgenoot/geregistreerd partner) komt te overlijden. Door te schenken op papier bespaart u erfbelasting.

Chat met onze medewerkers

Belastingvoordelen van schenken op papier

Schenkt u? Dan kunt u gebruik maken van belastingvrijstellingen. U schenkt dan een bedrag belastingvrij. Dit geldt ook voor een schenking op papier. Alleen krijgt de ontvanger het geldbedrag pas na uw overlijden. Met een schenking op papier zorgt u ervoor dat een gedeelte van uw erfenis later belastingvrij wordt doorgegeven. Het geld wat u op papier heeft geschonken, wordt als u overlijdt afgetrokken van uw erfenis. Omdat u het al heeft geschonken met een belastingvrijstelling, hoeft er geen erfbelasting meer over betaald te worden. Het bedrag wat de erfgenamen erven wordt hierdoor ook kleiner en ze betalen dus minder belasting. Houd er wel rekening mee dat u als schenker jaarlijks 6% rente betaalt aan de ontvanger. De Belastingdienst ziet een schenking op papier namelijk als een lening.

Wilt u dat de schenking op papier na uw overlijden vrij komt? Dan moet de schenking op papier vastgelegd worden bij de notaris. Als u dit niet doet is de schenking nietig.  Hierdoor moeten de ontvangers toch gewoon erfbelasting betalen over het bedrag dat u eigenlijk belastingvrij wilde schenken.

Overwaarde op het huis

Een schenking op papier wordt vaak gedaan door mensen die overwaarde hebben op het huis. De waarde van het huis is dan hoger dan de hypotheek die ervoor is afgesloten. Dit geld staat nog niet op de bankrekening, het zit nog in het huis. Zolang u nog in uw huis woont, kunt u het geld nog niet direct schenken. Maar u kunt nu wel al zorgen dat uw kinderen minder belasting hoeven te betalen over het bedrag wat later vrijkomt. Dit doet u door het op papier te schenken en daarbij gebruik te maken van belastingvrijstellingen.

Wilt u meer weten over een schenking op papier? Bel met DELA:
040 219 91 00. Wij helpen u graag verder.

  • 040 219 91 00 Lid van DELA? Neem gerust contact op met de VoorelkaarDesk voor meer informatie. Bereikbaar op ma t/m vrij van 8.30 tot 17.00 uur. Op di van 8.30 - 20.00 uur.
  • 040 219 91 00 Lid van DELA? Neem gerust contact op met de VoorelkaarDesk voor meer informatie. Bereikbaar op ma t/m vrij van 8.30 tot 17.00 uur. Op di van 8.30 - 20.00 uur.