• Overlijden melden - 0800 955 66 55 -gratis- 24 uur per dag

Hoe combineer ik mantelzorg en werk?

4 Miljoen Nederlanders van 18 jaar of ouder verlenen mantelzorg. Daarvan combineert 1 op de 5 (20%) werknemers werk met mantelzorgtaken. Wellicht dat jij hier ook bij hoort. Mantelzorger zijn overkomt je. Intensieve zorgtaken in je privésituatie kunnen negatieve effecten hebben op je werk. En andersom natuurlijk ook.

Chat met onze medewerkers

Maak het bespreekbaar op je werk. Dit is belangrijk omdat je dan meer begrip krijgt. Samen kunnen jullie kijken of er oplossingen zijn of zelfs maatwerk om jouw situatie beter af stemmen op zowel je werkende als je privé leven. Dit schept rust en zorgt ervoor dat je niet overbelast raakt of uitvalt.

De situatie bespreekbaar maken op het werk

Je combineert werk en mantelzorg. Dat is iets om trots op te zijn. Mogelijk vindt je het lastig om over de zorgtaken te praten op het werk. Toch is het belangrijk om tot oplossingen te komen voor een betere balans tussen werk en privé. Door over de situatie te praten met jouw leidinggevende en jouw collega’s weten zij wat er speelt. Zo kun je samen oplossingen bedenken voor jouw situatie. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat de vakantiedagen opgaan aan zorgtaken. Vakantiedagen zijn er voor je rust. Je maakt hierdoor een grotere kans om overbelast te raken omdat je onvoldoende tijd voor ontspanning overhoudt.

Een verlofregeling aanvragen

Ga in gesprek met jouw werkgever of leidinggevende en vertel over de situatie. Bekijk samen welke mogelijkheden er zijn om werk en zorg op een prettige manier te combineren. Maak de situatie ook bespreekbaar bij je collega's. Als zij ervan weten, zullen zij meer begrip hebben.

Verlofregelingen (kort, lang, calamiteiten)

Er zijn verschillende manieren om werk en zorg te combineren. De verlofregelingen zijn:

 • Calamiteitenverlof: Dit verlof kun je opnemen als je onverwachts direct vrij moet zijn. Bijvoorbeeld als je kind plotseling ziek wordt of als een familielid overlijdt. Het verlof duurt zo lang als nodig is om de eerste zaken te regelen. Soms is dat een paar uur, soms enkele dagen. Je kunt het verlof opnemen na overleg met je werkgever. Je werkgever moet het verlof doorbetalen, tenzij dit in uw CAO anders is bepaald.

 • Kortdurend zorgverlof: Kortdurend zorgverlof kun je opnemen voor de zorg voor een ziek kind of een zieke partner of anderen in je sociale omgeving. Dit verlof mag in totaal maximaal twee keer het aantal uren duren dat je werkt, in één keer of in meerdere delen.

  Een voorbeeld: Binnen een periode van 12 maanden kun je maximaal twee maal het aantal uren dat je per week werkt opnemen. Werk je 40 uur per week? Dan heb je recht op 2 x 40 uur kortdurend zorgverlof (2 weken dus). Je kunt het verlof opnemen na overleg met je werkgever. Je werkgever kan het verlof alleen weigeren als de organisatie hierdoor in ernstige problemen zou komen. Je salaris wordt tijdens het verlof voor 70% doorbetaald.

 • Langdurend zorgverlof: Langdurend zorgverlof kun je opnemen als je voor langere tijd moet zorgen voor een ziek kind, partner, ouder of iemand anders in je sociale omgeving. Per jaar mag je twaalf weken lang zorgverlof opnemen voor maximaal de helft van het aantal uren dat je werkt.

  Een voorbeeld: je werkt 20 uur per week. Je kunt dan maximaal 10 uur per week verlof opnemen, gedurende een periode van 12 weken. Je blijft dus een aantal uren per week werken. In overleg met je werkgever kun je de verlofuren ook anders spreiden, maar je moet ze wel binnen achttien weken opnemen. Je ontvangt geen salaris voor de uren dat je langdurend zorgverlof opneemt, de uren dat je blijft werken, krijg je wel doorbetaald. Het kan zijn dat in je organisatie geregeld is, dat je je vakantiedagen kunt gebruiken om het zorgverlof te compenseren. In dat geval krijg je op die vakantiedagen je salaris wel doorbetaald.

Goed om te weten

 • In je CAO of via de OR of de personeelsvertegenwoordiging kunnen afwijkende afspraken zijn gemaakt over de verlofregelingen. In dat geval gelden die afspraken. Informeer hiernaar bij je werkgever.
 • Kortdurend en langdurend zorgverlof kunnen gevolgen hebben voor de hoogte van eventuele toeslagen die je van de belastingdienst ontvangt, zoals zorgtoeslag, huurtoeslag of kindertoeslag.
 • In de periode dat je zorgverlof hebt, bouw je vakantiedagen op.

Wet aanpassing arbeidsduur

Wanneer het lastig is om werk en zorg te combineren, kan het soms helpen om je werktijden aan te passen of minder uren te gaan werken. Er zijn wettelijk verschillende mogelijkheden om werktijden en arbeidsduur aan te passen:

Wet Flexibel Werken

De Wet Flexibel Werken regelt de mogelijkheid voor werknemers om thuis of op gunstige tijden te werken. Ook aanpassing van de arbeidsduur is geregeld in de wet. De wet geeft je niet het absolute recht op flexibel werken, maar biedt het recht om dit aan te vragen.
Let op: als je minder uren gaat werken, dan ga je ook minder verdienen en bouw je minder pensioen op.

Een paar aandachtspunten:

 • de wet is niet van toepassing op bedrijven met minder dan tien werknemers.
 • aanvragen voor zorgverlof en/of flexibel werken moeten altijd schriftelijk worden gedaan, voorafgaand aan de gewenste ingangsdatum.

Onbetaald verlof / minder contracturen

Op grond van de Wet Aanpassing Arbeidsduur kun je meer of minder gaan werken. Alleen als je organisatie ernstig in de problemen komt, mag je werkgever een verzoek afwijzen. Deze regeling geldt niet voor bedrijven met minder dan tien werknemers.

Onbetaald verlof is ook een mogelijkheid als je voor een langere periode voor iemand wil gaan zorgen.

Tijdelijke of permanente maatwerkoplossingen

Verlofregelingen alleen bieden vaak niet genoeg voor langdurige mantelzorgtaken. Je zou met je werkgever kunnen kijken naar tijdelijke of permanente maatwerkoplossingen:

 • Aangepaste werktijden; vroeger of later beginnen, een langere pauze en werken op andere tijden.
 • Langere of kortere diensten, zelfroostering, flexibele roosters of juist vaste roosters afspreken.
 • Meer werken in minder dagen waardoor je een dag(deel) in de week vrij hebt.
 • Jaarafspraken; in bepaalde periodes meer of minder uren maken dan contractueel is afgesproken.
 • Thuiswerken en telewerken; thuis of onderweg werken.
 • Overuren sparen en opnemen bij onverwachte zorgsituaties.

Wij helpen je graag verder

Jouw situatie is uniek en er is (te) veel informatie die niet gemakkelijk is te vinden. De VoorelkaarDesk kijkt met je mee en helpt je verder. Jouw situatie, jouw mogelijkheden, jouw oplossing!

 • 040 219 91 00 Lid van DELA? Neem gerust contact op met de VoorelkaarDesk voor meer informatie. Bereikbaar op ma/vr van 8.30 tot 17.00 uur.
 • 040 219 91 00 Lid van DELA? Neem gerust contact op met de VoorelkaarDesk voor meer informatie. Bereikbaar op ma/vr van 8.30 tot 17.00 uur.