• Overlijden melden - 0800 955 66 55 -gratis- 24 uur per dag

De belangrijkste regelingen en vergoedingen

WMO (Wet Maatschappelijke ondersteuning)

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is er om mensen die hulp nodig hebben zo veel mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen. Wie hierbij zorg en ondersteuning nodig heeft kan contact op nemen met de gemeente. Maar ook mantelzorgers kunnen een beroep doen op de Wmo. De Wmo wordt uitgevoerd door de gemeente.

Je kunt bij de gemeente terecht voor:

 • Huishoudelijke hulp en woningaanpassingen
 • Het regelen van praktische zaken
 • Hulp met voldoende sociale contacten
 • Hulp bij het reizen binnen de woonplaats/regio
 • Informatie en invulling over een nuttige dagbesteding
 • Meer hulp met structuur in de dag of week
 • Ondersteuning van mantelzorgers

WLZ (Wet langdurige zorg)

De Wet langdurige zorg (Wlz) is bedoeld voor mensen die permanent intensieve zorg en/of toezicht dichtbij nodig hebben. Denk bijvoorbeeld mensen met een ernstige beperking of psychische stoornis. Ook zorg voor kinderen die een intensieve zorgvraag hebben en altijd afhankelijk zullen zijn van zorg valt onder de Wlz.

De Wlz regelt bijvoorbeeld:

 • Verblijf in een zorginstelling. Bijvoorbeeld in een verpleeghuis of verzorgingshuis. Het verblijf is inclusief maaltijden, huishoudelijk hulp en uitstapjes.
 • Thuis wonen met zorg uit de Wlz, bijvoorbeeld als er intensieve zorg nodig is en je naaste veilig en gezond thuis wil blijven wonen.

Jeugdhulp

Jeugdhulp zorgt voor begeleiding van kinderen met een beperking of een gedragsprobleem. Jeugdhulp kan ook helpen bij het oplossen van problemen in een gezin. Je kunt terecht voor jeugdhulp bij de gemeente.

 • Jeugdhulp is voor kinderen tot 18 jaar.
 • De gemeente geeft advies. Samen met het kind bekijkt de gemeente welke hulp het beste past.
 • Je regelt samen met de gemeente de juiste jeugdhulp.
 • De gemeente bekijkt wat jij als ouder kunt doen. En hoe de gemeente jou kan ondersteunen.

De gemeente hoeft niet alle zorg zelf te geven, soms schakelen ze deskundige organisaties in.

ZvW (ZorgverzekeringsWet)

Verpleging en verzorging aan huis valt onder de Zorgverzekeringswet. De wijkverpleegkundige vervult daarbij een centrale rol. Deze verpleegkundige wordt net als je medische zorgkosten vergoedt door je zorgverzekering.

Aanvullende verzekering

Voor bepaalde zorg en ondersteuning is het nodig om een aanvullende zorgverzekering af te sluiten. Denk bijvoorbeeld aan fysiotherapie, alternatieve therapieën of tandartszorg. Elke zorgverzekeraar biedt verschillende aanvullende pakketten. Let daarom bij het uitkiezen van een zorgverzekeraar ook op de vergoedingen in de aanvullende verzekering.

PGB (Persoonsgebonden budget)

Wil je zelf bepalen wie jou of jouw naaste waar en wanneer verzorgt? Dat kan met een persoonsgebonden budget (pgb). Een pgb is een geldbedrag waarmee je zelf zorg of hulp inkoopt.

Er zijn verschillende pgb’s

 • pgb voor jeugdhulp
 • pgb vanuit de WMO voor ondersteuning bij het huishouden en begeleiding in het dagelijks leven (ook dagbesteding en logeeropvang)
 • pgb vanuit de Zorgverzekeringswet (ZvW) voor wijkverpleging en intensieve kindzorg
 • pgb uit de Wet Langdurige zorg (WLZ) voor langdurige en intensieve zorg thuis.

Persoonsgebonden budget aanvragen

Je kunt een pgb aanvragen als je een indicatie hebt voor zorg of ondersteuning. Waar je moet zijn, is afhankelijk van de zorg die je nodig hebt.

 • WMO of Jeugdhulp: bij de gemeente. Ook als je een WMO-ondersteuning of jeugdhulp in natura wilt omzetten in een pgb.
 • ZvW: bij de zorgverzekeraar. Als je een doorverwijzing hebt voor verpleging of verzorging van de wijkverpleegkundige.
 • WLZ-zorg: het CIZ bepaalt welke zorg je nodig hebt. Het CIZ geeft je voorkeur door aan het zorgkantoor bij jou in de buurt. Het zorgkantoor beoordeelt of een pgb bij jou past. Heb je al een WLZ-zorg in natura en wil je dat omzetten in een pgb? Dan kun je direct contact opnemen met het zorgkantoor.

Voor elk pgb gelden regels. Bijvoorbeeld welke zorg je kunt inkopen of hoe je dat moet regelen.

ZiN (Zorg in Natura)

Bij zorg in natura contracteert de gemeente, het zorgkantoor of de zorgverzekeraar de zorgaanbieders en ondersteuning. Ook regelt de gemeente of het zorgkantoor de administratie daaromheen. Je kunt met de zorgaanbieder afspraken maken over de manier waarop je zorg en ondersteuning krijgt. Het is soms ook mogelijk om te kiezen voor een combinatie van PGB en Zorg in Natura (ZIN)

Wij helpen je graag verder

Jouw situatie is uniek en er is (te) veel informatie die niet gemakkelijk is te vinden. De VoorelkaarDesk kijkt met je mee en helpt je verder. Jouw situatie, jouw mogelijkheden, jouw oplossing!

Chat met onze medewerkers

 • 040 219 91 00 Lid van DELA? Neem gerust contact op met de VoorelkaarDesk voor meer informatie. Bereikbaar op ma/vr van 8.30 tot 17.00 uur.
 • 040 219 91 00 Lid van DELA? Neem gerust contact op met de VoorelkaarDesk voor meer informatie. Bereikbaar op ma/vr van 8.30 tot 17.00 uur.