• Overlijden melden - 0800 955 66 55 -gratis- 24 uur per dag

Maat Notaris Bergen op Zoom

Caroline de Maat is de notaris die uw akte opmaakt als u kiest voor MAAT notaris in Bergen op Zoom. Op deze pagina stelt zij zich persoonlijk aan u voor.

Chat met onze medewerkers

Mijn naam is Caroline de Maat. Ik werd benoemd als notaris in Bergen op Zoom op 1 april 2011. Ik was hiermee de eerste vrouwelijke notaris van Bergen op Zoom.

Jong en enthousiast team

Samen met een aantal ervaren collega’s werk ik hard om onze ambities waar te maken.

Historie van ons kantoor

De historie van ons kantoor gaat terug tot 1935. In 1960 werd Th.B. Fikkers tot notaris benoemd. Nadat hij 25 jaar notaris was geweest, droeg hij het notariële stokje over aan zijn zoon Th.H.M. (Theo) Fikkers. Na 50 jaar notarissen Fikkers (vader en zoon), werd ik benoemd tot opvolger. 
Aanvankelijk was ik werkzaam onder de naam Fikkers notarissen, maar sinds 1 juli 2016 voer ik mijn kantoor onder de naam Maat Notaris.

Tarieven

De all-in prijzen voor een akte via de DELA NotarisService zijn:

  • samenlevingscontract € 255,
  • schenkingsakte € 255,
  • één testament € 315 of twee testamenten voor partners € 465,
  • één levenstestament € 260 of twee levenstestamenten voor partners € 370

Contact