• Overlijden melden - 0800 955 66 55 -gratis- 24 uur per dag

Lint Notarissen Rhoon

Johan Verwoerd is de notaris die uw akte opmaakt als u kiest voor Lint Notarissen in Rhoon. Op deze pagina stelt hij zich persoonlijk aan u voor.

Chat met onze medewerkers

De notaris op het kantoor in Rhoon is Johan Verwoerd. Hij en zijn medewerkers zullen u graag bijstaan bij het opstellen van het levenstestament en natuurlijk ook bij alle andere vragen die bij u leven op het gebied van familierecht. De praktijk leert dat het een uitdaging is een balans te vinden tussen de wettelijke regels aan de ene kant en de wensen van u aan de andere kant. Familieverhoudingen zijn soms in de loop der jaren gewijzigd. Dit vraagt om een zorgvuldige benadering. Daar wil ik mijn best voor doen.

Tarieven

De all-in prijzen voor een akte via de DELA NotarisService zijn:

  • samenlevingscontract € 255,
  • schenkingsakte € 255,
  • één testament € 315 of twee testamenten voor partners € 465,
  • één levenstestament € 260 of twee levenstestamenten voor partners € 370

Contact