Wanneer kan DELA de voorwaarden veranderen?

Chat met onze medewerkers

De voorwaarden kunnen bijvoorbeeld veranderen om het uitvaartdienstenpakket bij de tijd te houden. Zo ging een uitvaart vroeger bijvoorbeeld altijd met een koets. Nu gebruiken we een rouwauto. Dat kan doordat in de voorwaarden een en bloc bepaling staat. Het aanpassen van de voorwaarden doen we niet zomaar. Dat vindt alleen plaats met instemming van de Algemene Vergadering (hierin zijn de leden van coöperatie DELA vertegenwoordigd). Uiteraard ontvangt u bij een verandering een brief en leest u hierover meer in het ledenmagazine Kroniek.

De reden voor verandering van premie en voorwaarden is altijd: samen ervoor zorgen dat nabestaanden te allen tijde kunnen rekenen op een goed verzekerde uitvaart.