Winstdeling

U had een uitvaartverzekering bij Algemeen Belang Verzekeringen N.V. Sinds 1 januari 2018 is uw verzekering omgezet in een DELA UitvaartPlan en bent u lid van onze coöperatie. Eén van de voordelen van dit lidmaatschap is dat voor uw verzekering een winstdelingsregeling geldt.

Wat is winstdeling?

Bijna elk jaar stijgen de kosten van een uitvaart in Nederland. Heeft u een verzekering zonder indexering?  Dan stijgt het verzekerd bedrag niet automatisch mee met de stijgende uitvaartkosten. Wij gebruiken de winstdelingsregeling om winstdeling toe te voegen aan de waarde van uw verzekering. Vaak stijgt daardoor ook het bedrag waarvoor u bent verzekerd.

Heeft u een verzekering die indexeert?  Dan gebruiken wij onze winstdelingsregeling om de premie die u betaalt zo laag mogelijk te houden. Lees hierover meer bij de uitleg over premiestijging.

Hoeveel winst kunnen wij delen?

Hoeveel winst wij kunnen delen is afhankelijk van de verwachte stijging van de gemiddelde uitvaartkosten bij DELA. Er geldt een winstdelingsregeling van 22,1% van het percentage waarmee de uitvaartkosten komend jaar naar verwachting stijgen bij DELA. Daarnaast moet er winstdeling zijn voor het DELA UitvaartPlan. Soms is dat er niet.

Een voorbeeld. Er is winstdeling voor het DELA UitvaartPlan. De gemiddelde uitvaartkosten stijgen 1,90%. Dit betekent dat er een winstdeling is van 22,1% x 1,9% = 0,42%.