Indexering

Uw DELA UitvaartPlan is een Geldverzekering. U heeft hiervoor premie betaald tot een afgesproken einddatum. U betaalt nu geen premie meer. Het bedrag waarvoor u verzekerd bent, passen wij ieder jaar aan. Op deze pagina leest u meer hierover.

Wat is indexering?

Wij verhogen het bedrag waarvoor u verzekerd bent op 1 januari 2022 met 1,73%. Dit doen wij omdat, de kosten van een uitvaart stijgen. Het bedrag waarvoor u verzekerd bent, stijgt automatisch mee met de uitvaartkosten. Dit heet indexering. Hierdoor is uw uitvaartverzekering waardevast. 

Hoe betalen we de indexering?

Een deel van de indexering betalen wij uit de premie die u al voor uw verzekering heeft betaald. Een ander deel betalen wij uit onze winstdeling.

Waarom stijgen de uitvaartkosten elk jaar?

Een uitvaart wordt duurder. Dat komt doordat bijvoorbeeld de grafkosten, rouwvervoer, personeelskosten en de portokosten stijgen. Met de uitvaartkostenwijzer kunt u berekenen wat een uitvaart ongeveer kost.