Indexering en premiestijging

Let op! Deze informatie geldt alleen als u een verzekering heeft die indexeert.

Wat is indexering?

Bijna elk jaar stijgen de kosten van een uitvaart in Nederland. Indexering betekent dat het bedrag waarvoor u verzekerd bent (het verzekerd bedrag) automatisch meestijgt met de kosten van een uitvaart in Nederland. Op uw polis leest u of u een verzekering heeft met indexering.

Waarom stijgen de uitvaartkosten elk jaar?

Een uitvaart wordt duurder doordat de uitvaartkosten stijgen. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten van een graf of een uitvaartkist. Met de uitvaartkostenwijzer kunt u berekenen wat een uitvaart ongeveer kost. Wij raden u aan om regelmatig te controleren of uw verzekering nog past bij uw uitvaartwensen.

Uitleg over premiestijging

Let op! Deze informatie geldt alleen als u een DELA UitvaartPlan heeft met indexatie . De kosten van een uitvaart in Nederland stijgen. De waarde van uw verzekering stijgt automatisch mee met de stijgende uitvaartkosten. Hierdoor is uw verzekering waardevast. Het kost geld om uw verzekering waardevast te houden. Daarom betaalt u in 2019 meer premie. Met de winstdelingsregeling die bij uw verzekering hoort, zorgen wij ervoor dat uw premie minder stijgt. U zou anders vanaf 1 januari 2019 nog meer premie moeten betalen. Op uw polis staat uw nieuwe premie voor 2019.