Indexering

U heeft een DELA UitvaartPlan waarbij u premie heeft betaald tot een afgesproken einddatum. U betaalt nu geen premie meer. Wij passen de waarde van uw verzekering jaarlijks aan. Dat doen wij omdat de kosten van een uitvaart elk jaar stijgen. Dat heet indexering.

Wat is indexering?

U heeft een waardevaste uitvaartverzekering. Dit betekent dat het bedrag waarvoor u verzekerd bent automatisch meestijgt met de kosten van een uitvaart in Nederland. Zo zorgen wij ervoor dat u altijd de uitvaart krijgt waarvoor u verzekerd bent. De verwachte stijging van de uitvaartkosten in 2019 bij DELA is 1,90%.

Hoe betalen we de indexering?

Een deel van de indexering betalen wij uit de premie die u al voor deze verzekering heeft betaald. Een ander deel betalen wij uit onze winstdeling.

Waarom stijgen de uitvaartkosten elk jaar?

Een uitvaart wordt duurder doordat de uitvaartkosten stijgen. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten van een graf of een uitvaartkist. Met de uitvaartkostenwijzer kunt u berekenen wat een uitvaart ongeveer kost.