Vragen over uw nieuwe polis

De meestgestelde vragen op dit moment

Waar ben ik voor verzekerd?

Uw DELA UitvaartPlan is een Geldverzekering. Bij overlijden betalen wij de kosten van de uitvaart tot en met het bedrag waarvoor u bent verzekerd. Verzorgt DELA de uitvaart niet? Dan keren wij het bedrag uit aan degene(n) die daar recht op heeft: de begunstigde(n) van de verzekering. Met dat bedrag kunnen zij (een deel van) de uitvaart betalen.   

Waarom stijgen de uitvaartkosten?

Een uitvaart wordt duurder. Dat komt door inflatie. In 2024 stijgen onder andere de vervoerskosten, graf -en crematiekosten en personeelskosten. Met de uitvaartkostenwijzer in Mijn DELA kunt u berekenen wat een uitvaart ongeveer kost.

Wat verandert er in de voorwaarden?
Op 1 januari 2024 verandert er iets in de polisvoorwaarden van uw DELA UitvaartPlan:
- De gedragslijn premiemaatregel wordt aangepast. Goed om te weten: op dit moment heeft dit geen invloed op uw premie. U leest hier meer over de gedragslijn premiemaatregel. 
- De mogelijkheid om een vooruitkering aan te vragen vervalt. U leest hier wat dit voor u betekent.

Waarom stijgt de premie zo hard dit jaar?
Uw DELA UitvaartPlan is waardevast. Dat betekent dat uw verzekerd bedrag jaarlijks meestijgt met de stijging van de uitvaartkosten. De uitvaartkosten zijn in het afgelopen jaar flink gestegen. Hierdoor stijgt ook de premie meer dan in andere jaren.
 

 

Ik vind mijn premie te hoog, wat kan ik doen?

Wilt u geen hogere premie betalen voor uw DELA UitvaartPlan? Dan kunt u het volgende doen: 

  • U kunt uw verzekering in sommige gevallen aanpassen. Bijvoorbeeld door het geldbedrag te verlagen als deze hoger is dan het minimale bedrag van € 720. Daarmee verlaagt u ook uw premie. Houdt u er wel rekening mee dat uw verzekerde bedrag dan misschien niet meer voldoende past bij uw uitvaartwensen. 
    Uw verzekerde bedrag past u makkelijk aan via Mijn DELA
  • In sommige gevallen kunt u (een deel van) uw verzekering premievrij maken. Zo blijft u toch verzekerd, maar voor een lager bedrag dan wanneer u premie blijft betalen. Wilt u uw verzekering premievrij maken? Neem dan contact op met onze klantenservice voor de mogelijkheden.  
 
Waarom krijg ik een nieuwe polis?

Met de nieuwe polis informeren wij u over uw uitvaartverzekering. Er staat op waarvoor u verzekerd bent, wie er verzekerd zijn en wat uw nieuwe premie is
vanaf 1 januari 2024.

Waarom staan er twee verschillende datums in mijn polis en brief?

Het kan zijn dat u op de polis een andere ingangsdatum ziet staan dan in de brief. Bijvoorbeeld: in de brief ziet u de nieuwe premie vanaf 1 januari 2023 en op de polis ziet u een andere ingangsdatum. De twee datums verschillen van elkaar, omdat uw distributiekosten gaan vervallen (bijvoorbeeld vanaf 1 juli 2023). Uw distributiekosten zijn afbetaald en uw premie is daarom aangepast.

Waar kan ik aangeven hoe ik mijn polis wil ontvangen?

Heeft u een Mijn DELA-account? Dan kunt u na het inloggen via 'Mijn gegevens' bij 'Mijn contactvoorkeuren' aangeven hoe u uw nieuwe polis voortaan wilt ontvangen: digitaal via Mijn DELA of per post. Heeft u nog geen Mijn DELA-account? Maak dan makkelijk een Mijn DELA-account aan.

Let op! U kunt uw nieuwe polis niet digitaal ontvangen als u uw verzekering heeft afgesloten via een financieel adviseur. U kunt uw polis dan ook niet bekijken of aanpassen in Mijn DELA. Wilt u uw verzekering of gegevens aanpassen? Dat kan via uw adviseur. U vindt zijn of haar contactgegevens op uw nieuwe polis. 

Over uw verzekering

Waarom is de premie aangepast?
De premie stijgt op 1 januari 2024 met 7,57%. Dat komt door de inflatie. De kosten die wij moeten maken voor een uitvaart zijn afgelopen jaar veel hoger geworden. Uw verzekerd bedrag stijgt mee met deze kosten, zodat de het verzekerd bedrag hoog genoeg blijft om de uitvaart mee te betalen. Eigenlijk zou uw premie met 12,18% stijgen. Met de winstdelingsregeling die bij uw verzekering hoort, zorgen wij ervoor dat uw nieuwe premie minder stijgt.
 
Hoe werkt winstdeling?
Uw verzekering heeft een winstdelingsregeling. Onze dekkingsgraad bepaalt of het verantwoord is om winst met u te kunnen delen. U leest hier meer over winstdeling.
Waarom is het verzekerd bedrag (vrij te besteden bedrag) aangepast?
Wij verhogen het bedrag waarvoor u verzekerd bent op 1 januari 2024. Dit doen wij omdat de kosten van een uitvaart stijgen. Het bedrag waarvoor u bent verzekerd stijgt automatisch mee. Uw uitvaartverzekering is hierdoor waardevast.
 

Over uw verzekering aanpassen

Wie mag de verzekering aanpassen?
Alleen de verzekeringnemer mag de verzekering aanpassen. Dat is degene die de verzekering heeft afgesloten.

U past uw verzekering makkelijk en snel aan via Mijn DELA. Heeft u geen Mijn DELA? Maak dan eerst een account aan. U ontvangt een e-mailbevestiging met daarin een link om uw account te starten. Daarna past u eenvoudig uw verzekering aan.

Let op! Heeft u uw verzekering afgesloten via een financieel adviseur? Dan kunt u uw verzekering via uw adviseur laten aanpassen. U vindt zijn of haar contactgegevens op uw nieuwe polis.
 
Hoe kan ik mijn partner meeverzekeren?
U kunt uw partner meeverzekeren door hem of haar op uw polis bij te schrijven via Mijn DELA. Bijschrijven op de polis kan tot een leeftijd van 75 jaar. Wij stellen daarbij een paar gezondheidsvragen. 

Heeft u geen Mijn DELA? Maak dan eerst een account aan. U ontvangt een e-mailbevestiging met daarin een link om uw account te starten. Daarna schrijft u uw partner makkelijk bij op uw polis.

Let op! Heeft u uw verzekering afgesloten via een financieel adviseur? Dan kunt u het meeverzekeren van uw partner via uw adviseur regelen. U vindt zijn of haar contactgegevens op uw nieuwe polis.
Kan ik mijn DELA UitvaartPlan premievrij maken?
U kunt de verzekering premievrij maken. Dat kan alleen als de waarde van de verzekering voldoende is om een nieuw bedrag van minimaal € 720 te verzekeren. Voor het premievrij maken, betaalt u € 90. Deze kosten verrekenen we met de waarde van de verzekering.

Maakt u uw verzekering premievrij? Dan betaalt u geen premie meer. U blijft wel verzekerd, maar voor een lager bedrag. Bij een overlijden keren wij het bedrag van de Geldverzekering uit aan degene(n) die daar recht op heeft: de begunstigde(n). Let op! Dit bedrag is mogelijk niet genoeg voor uw uitvaartwensen. 
 
Kan ik mijn DELA UitvaartPlan stopzetten (afkopen)?

De einddatum van de verzekering is de datum van overlijden van een verzekerde. U kunt de verzekering eerder stopzetten. We noemen dit afkopen. U bent dan niet meer verzekerd voor de uitvaartkosten. De eventuele afkoopwaarde maken we over naar uw rekening. De afkoopwaarde is de waarde van uw verzekering min de afkoopkosten van € 150. Koopt u alleen uw Diensten- óf Geldverzekering af, dan betaalt u hiervoor € 90. 

U kunt opzeggen per premievervaldatum. Dit is de datum waarop de premie moet worden betaald. Het verzoek om de verzekering op te zeggen moeten wij een maand voor de premievervaldatum hebben binnengekregen. Bijvoorbeeld: u betaalt elk jaar de premie op 1 juli, dan hebben wij het verzoek tot opzegging uiterlijk 1 juni nodig. 

Let op: zet u de hele verzekering stop? Dan bent u niet langer verzekerd voor een uitvaart. Dit betekent dat u de kosten van een uitvaart zelf moet betalen.

 

Over Mijn DELA

Hoe vraag ik een Mijn DELA-account aan?

Alleen de verzekeringnemer kan een Mijn DELA-account aanmaken. Dat is degene die de verzekering heeft afgesloten.

U maakt een Mijn DELA-account aan via www.dela.nl/registratie. Vult u daar uw gegevens in en klik op 'account aanmaken'. U ontvangt een e-mail met een link om uw account te activeren. Kies een wachtwoord en vul uw mobiele nummer in. Daarna vult u de persoonlijke code in, die u ontvangt per sms. Uw account is aangemaakt. 

Let op! Heeft u uw verzekering(en) afgesloten via een financieel adviseur? Dan kunt u geen Mijn DELA-account aanmaken. U kunt uw verzekering(en) bekijken en/of aanpassen via uw adviseur. U vindt zijn of haar contactgegevens op uw nieuwe polis. 

Ik ben mijn inloggegevens vergeten. Waar kan ik die opvragen?
Had u voor 26 maart 2015 al een Mijn DELA-account? Dan is uw e-mailadres uw gebruikersnaam.
Bent u uw inloggegevens vergeten? Dan kunt u hier de inloggegevens opvragen
Waar staat mijn nieuwe polis in Mijn DELA?
Zodra u in Mijn DELA bent ingelogd, vindt u de nieuwe polis van uw uitvaartverzekering bij 'Belangrijke documenten'.
Hoe werkt inloggen in Mijn DELA?

Mijn DELA is beveiligd met inloggen in twee stappen:

1. U logt eerst in met uw e-mailadres en wachtwoord. Het nieuwe wachtwoord bestaat uit minimaal 12 karakters. Zo is uw wachtwoord veilig en sterk.
2. Als extra beveiliging vult u een persoonlijke code in die u via sms ontvangt. Hiervoor hebben we uw mobiele nummer nodig.

Lees hier meer informatie over inloggen in twee stappen

 

Andere vragen

Ik ben zwanger. Is mijn baby meeverzekerd?

Ja, tijdens de zwangerschap is uw baby automatisch meeverzekerd. Uw baby is dan verzekerd voor het basispakket aan uitvaartdiensten (Dienstenverzekering), als DELA de uitvaart regelt en verzorgt. Dat geldt ook bij een zwangerschap van minder dan 24 weken. 

Na de geboorte heeft u 60 dagen de tijd om uw kindje op uw polis bij te schrijven. Dit regelt u makkelijk en snel via Mijn DELA. Heeft u geen Mijn DELA? Maak dan eerst een account aan. U ontvangt een e-mailbevestiging met daarin een link om uw account te starten. Daarna schrijft u uw kind makkelijk bij op uw polis.

Let op! Heeft u uw verzekering afgesloten via een financieel adviseur? Dan kunt u het meeverzekeren van uw kindje via uw adviseur regelen. U vindt zijn/haar contactgegevens op uw nieuwe polis.

Zijn kinderen automatisch meeverzekerd?
Kinderen zijn tot en met twee maanden na de geboorte automatisch meeverzekerd voor het basispakket aan uitvaartdiensten (Dienstenverzekering). Het is dus belangrijk dat u uw kind(eren) op tijd op uw polis bijschrijft. Wij stellen daarbij soms een paar gezondheidsvragen. 

Het bijschrijven van uw kind(eren) regelt u makkelijk en snel via Mijn DELA. Heeft u geen Mijn DELA? Maak dan eerst een account aan. U ontvangt een e-mailbevestiging met daarin een link om uw account te starten. Daarna schrijft u uw kind(eren) makkelijk bij op uw polis.

Let op! Heeft u uw verzekering afgesloten via een financieel adviseur? Dan kunt u het meeverzekeren van uw kind(eren) via uw adviseur regelen. U vindt zijn/haar contactgegevens op uw nieuwe polis.
Waar kan ik de wensen voor een uitvaart invullen?

U kunt uw uitvaartwensen invullen in Mijn uitvaartwensen. Dit is een praktisch hulpmiddel voor uw nabestaanden. U kunt uw wensen bewaren in Mijn DELA. Of printen of opslaan op uw computer.

Hoe kan ik mijn uitvaartwensen veranderen?

Voor het aanpassen van uw uitvaartwensen gaat u naar Mijn DELA. Daar gaat u naar 'Mijn uitvaartwensen' en geeft u door wat u wilt aanpassen.

'Mijn uitvaartwensen' is een praktisch hulpmiddel voor uw nabestaanden. U kunt uw wensen printen of opslaan op uw computer.

Staat uw vraag er niet bij?

Stel uw vraag aan ons. Wij helpen u graag!