Indexering en premiestijging

Uw DELA UitvaartPlan is een Geldverzekering. De premie die u hiervoor betaalt, verhogen wij ieder jaar. Op deze pagina leest u meer hierover.

Premiestijging door indexering

U betaalt in 2024 meer premie, omdat de kosten van een uitvaart stijgen. Het bedrag waarvoor u verzekerd bent, stijgt automatisch mee met de uitvaartkosten. Dit heet indexering. Hierdoor is uw uitvaartverzekering waardevast.

Voor uw verzekering geldt een winstdelingsregeling. Hiermee zorgen we dat uw premie minder stijgt. Dat werkt als volgt:

De verwachte stijging van de uitvaartkosten is 6,62%. Uw premie stijgt in 2024 met 7,57%. Dat is meer dan de stijging van de uitvaartkosten. Dat komt doordat we in de jaren ervoor met een lager verzekerd bedrag hebben gerekend. De premie over deze jaren moet worden ingehaald. Dat noemen we de backservice. Wij proberen deze backservice zoveel mogelijk voor onze leden te betalen. Hiervoor gebruiken we in 2024 onze winstdelingsregeling.

Waarom stijgen de uitvaartkosten elk jaar?

Dat komt door inflatie. In 2024 stijgen onder andere de vervoerskosten, graf -en crematiekosten en personeelskosten. Met de uitvaartkostenwijzer kunt u berekenen wat een uitvaart ongeveer kost.

Extra premie door lage rente

Is de twintig jaar vaste rente lager dan 1% én is onze dekkingsgraad lager dan 120%? Dan verhogen we de premie extra met 75% van het verschil tussen 1% en de twintig jaar vaste rente. Dit noemen we de premiemaatregel.

We geven een voorbeeld: Stel dat de dekkingsgraad 115% is en de twintig jaar vaste rente 0,6%. Dan stijgt de premie extra met 75% van (1% - 0,6%)=  0,3%. Bij een dekkingsgraad onder de 110% is de extra premie die wij vragen nog wat hoger.  Vanaf 1 januari 2024 geldt dat de premie in deze situatie met 125% van (1% - 0,6%) = 0,5% zou stijgen. 

Er is in 2024 geen reden om de premie extra te verhogen. De twintig jaar vaste rente over de periode 1 januari 2022 t/m december 2022 is 1,99%. Dat is meer dan 1%. Onze gemiddelde dekkingsgraad over 2022 is 195%. Dat is hoger dan 120%.