Indexering en premiestijging

Uw DELA UitvaartPlan bestaat uit een Geldverzekering. De premie die u hiervoor betaalt, verhogen wij ieder jaar. Op deze pagina leest u meer hierover.

Premiestijging door indexering?

U betaalt in 2020 meer premie, omdat de kosten van een uitvaart stijgen. Het bedrag waarvoor u verzekerd bent (vrij te besteden bedrag), stijgt automatisch mee met de uitvaartkosten. Dit heet indexering. Hierdoor is uw uitvaartverzekering waardevast.

Voor uw verzekering geldt een winstdelingsregeling. Hiermee zorgen we dat uw premie minder stijgt. Dat werkt als volgt:

De verwachte stijging van de uitvaartkosten is 2,09%. Uw premie stijgt in 2020 met 3,02%. Dat is meer dan de stijging van de uitvaartkosten. Dat komt doordat we in de jaren ervoor met een lager verzekerd bedrag hebben gerekend. De premie over deze jaren moet worden ingehaald. Dat noemen we de backservice. Wij proberen deze backservice zoveel mogelijk voor onze leden te betalen. Hiervoor gebruiken we onze winstdelingsregeling. Zonder deze regeling zou uw premie met 3,95% stijgen.

Waarom stijgen de uitvaartkosten elk jaar?

Een uitvaart wordt duurder, omdat de kosten van bijvoorbeeld een graf of een uitvaartkist stijgen. Met de uitvaartkostenwijzer kunt u berekenen wat een uitvaart ongeveer kost.

Extra premie door lage marktrente

Is de rente lager dan 1% én onze dekkingsgraad lager dan 125%? Dan verhogen we de premie extra met het verschil tussen 1% en de marktrente. Dit noemen we de premiemaatregel. Stel dat de dekkingsgraad 120% is en de marktrente is 0,6%. Dan stijgt de premie met (1% - 0,6%) 0,4% extra. Bij een dekkingsgraad onder de 110% is de extra premie die wij vragen nog wat hoger.

Wij verhogen de premie in 2020 niet extra. De marktrente over de periode 1 april 2018 t/m 31 maart 2019 is 1,41%. En onze dekkingsgraad is 175%.