Indexering en premiestijging

Uw DELA UitvaartPlan bestaat uit een Dienstenverzekering en een Geldverzekering. De premie die u hiervoor betaalt, verhogen wij ieder jaar. Op deze pagina leest u meer hierover.

Premiestijging door indexering

U betaalt in 2022 meer premie, omdat de kosten van een uitvaart stijgen. De waarde van uw verzekering stijgt automatisch mee met de uitvaartkosten. Dit heet indexering. Hierdoor is uw uitvaartverzekering waardevast. 

Voor uw verzekering geldt een winstdelingsregeling. Hiermee zorgen we dat uw premie minder stijgt. Dat werkt als volgt:

De verwachte stijging van de uitvaartkosten is 1,73%. Uw premie stijgt in 2022 met 3,46%. Dat is meer dan de stijging van de uitvaartkosten. Dat komt doordat we in de jaren ervoor met een lager verzekerd bedrag hebben gerekend. De premie over deze jaren moet worden ingehaald. Dat noemen we de backservice. Wij proberen deze backservice zoveel mogelijk voor onze leden te betalen. Hiervoor gebruiken we onze winstdelingsregeling. Zonder deze regeling zou uw premie met 3,49% stijgen.

Waarom stijgen de uitvaartkosten elk jaar?

In het DELA UitvaartPlan zit een Dienstenverzekering. Daarmee bent u verzekerd van een basispakket aan uitvaartdiensten. U leest hier meer over op uw polis.  De prijzen van de onderdelen van dit pakket veranderen elk jaar. De uitvaartkosten voor 2022 stijgen onder andere doordat de grafkosten, rouwvervoer, personeelskosten en portokosten zijn gestegen. 

Extra premie door lage rente

Is de twintig jaar vaste rente lager dan 1% én is onze dekkingsgraad lager dan 120%? Dan verhogen we de premie extra met 75% van het verschil tussen 1% en de twintig jaar vaste rente. Dit noemen we de premiemaatregel. We geven een voorbeeld: Stel dat de dekkingsgraad 115% is en de twintig jaar vaste rente 0,6%. Dan stijgt de premie extra met 75% van (1% - 0,6%)=  0,3%. Bij een dekkingsgraad onder de 110% is de extra premie die wij vragen nog wat hoger.

Er is in 2022 geen reden om de premie extra te verhogen. De twintig jaar vaste rente over de periode 1 januari 2020 t/m december 2020 is 0,08%. Dat is minder dan 1%. Maar onze gemiddelde dekkingsgraad is 122%, en dat is hoger dan 120%.