Indexering

Uw DELA UitvaartPlan bestaat uit een Dienstenverzekering en een Geldverzekering. U heeft hiervoor premie betaald tot uw 65e of 80e jaar. U betaalt nu geen premie meer. De waarde van uw verzekering passen wij ieder jaar aan. Op deze pagina leest u meer hierover.

Wat is indexering?

Wij verhogen de waarde van uw verzekering op 1 januari 2020 met 2,09 %. Dit doen wij, omdat de kosten van een uitvaart bij DELA stijgen. De waarde van uw verzekering stijgt automatisch mee met de uitvaartkosten. Dit heet indexering. Hierdoor is uw uitvaartverzekering waardevast.

Hoe betalen we de indexering?

Een deel van de indexering betalen wij uit de premie die u al voor uw verzekering heeft betaald. Een ander deel betalen wij uit onze winstdeling.

Waarom stijgen de uitvaartkosten elk jaar?

In het DELA UitvaartPlan zit een Dienstenverzekering. Daarmee bent u verzekerd voor een basispakket aan uitvaartdiensten. Deze staan op uw polis. De prijzen van de onderdelen van dit pakket veranderen elk jaar. De gemiddelde uitvaartkosten voor 2020 stijgen doordat de kosten van een uitvaartkist en de graf-, personeels- en portokosten zijn gestegen.