• Overlijden melden 0800 955 66 55 -gratis- 24 uur per dag

Uitvaartverzekering afkopen

Als u uw uitvaartverzekering eerder wilt stopzetten, dan kunt u uw uitvaartverzekering afkopen of opzeggen. Dan stopt de uitvaartverzekering en betaalt u geen premie meer. U krijgt eventueel een bedrag uitgekeerd.

Heeft u de uitvaartverzekering vóór 1 maart 2015 afgesloten? Dan kunt u uw verzekering niet afkopen, wel opzeggen. Dat staat in artikel 13 van de Algemene voorwaarden. De verzekering wordt dan omgezet naar een DELA Depositofonds. Het fonds keert uit bij een overlijden. Denk daarom goed na over uw uitvaartverzekering bij het afsluiten.

Mijn UitvaartPlan afgesloten vóór 1 maart 2015 opzeggen

U stopt de verzekering door deze op te zeggen. Hiervoor geldt een opzegtermijn van een maand. DELA bepaalt vervolgens de waarde van de verzekering. Deze waarde bestaat uit de poliswaarde min € 250 kosten (€ 125 als u de polis gedeeltelijk stopzet).

Is de waarde € 100 of hoger? Dan maken we het geld over naar het DELA Depositofonds. Over dit bedrag ontvangt u rente en het geld komt vrij bij uw overlijden. Nabestaanden kunnen hier dan een deel van de uitvaart mee betalen. Is de waarde lager dan € 100? Dan maken we dit bedrag over naar uw bankrekening.

Opzeggen kan via:

  • E-mail
  • Ons opzegformulier
  • Schriftelijk via een ondertekende brief naar coöperatie DELA, Postbus 522, 5600 AM Eindhoven

Mijn UitvaartPlan afgesloten op of ná 1 maart 2015 afkopen

U kunt uw uitvaartverzekering afkopen. De opzegtermijn is een maand. DELA bepaalt daarna de waarde van de verzekering. De afkoopwaarde is de poliswaarde min € 310 kosten (€ 155 als u de polis gedeeltelijk stopzet). Is de afkoopwaarde positief? Dan maken we dit bedrag over naar uw rekening. U bent dan niet meer bij DELA verzekerd voor uw uitvaart.

Uw uitvaartverzekering afkopen kan via:

  • E-mail
  • Ons opzegformulier
  • Schriftelijk via een ondertekende brief naar coöperatie DELA, Postbus 522, 5600 AM Eindhoven

Chat met onze medewerkers