Met onze spaarverzekering zet je voor de lange termijn geld opzij. Je kunt ook sparen bij een bank met een spaarrekening of spaardeposito. Wat is nu het verschil tussen een spaarrekening, spaardeposito en onze spaarverzekering?

 

Arrow Tik of voor meer informatie

1. Hoeveel rente krijg ik per jaar?
DELA
spaarverzekering
Spaarrekening dagelijks opvraagbaar
Deposito
2,00%
0,25%*
1,83%**
Dit is een vast rentepercentage per jaar, gedurende de hele looptijd. En geldt voor iedere inleg en het opgebouwde saldo. Rente wordt maandelijks bijgeschreven.
De rente op een dagelijks opvraagbare spaarrekening is variabel en kan op ieder moment door de bank worden aangepast. De rente beweegt vaak mee met de ontwikkelingen op de geldmarkt. Dit rentepercentage geeft de gemiddelde rente weer op een internetspaarrekening bij 4 grote Nederlandse banken: Rabobank, ING, ABN-AMRO en SNS gemeten op 07-03-2019*.
De rente op een spaardeposito wordt bij aanvang bepaald en staat vast tijdens de looptijd van het deposito. De rentevergoeding op nieuwe deposito's beweegt meestal mee met de ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt. Het rentepercentage stijgt doorgaans met de looptijd. Dit rentepercentage geeft de gemiddelde rente opbrengst weer van een depositorekening met een looptijd van 10 jaar bij 3 grote Nederlandse banken: ABN, SNS, en Rabobank gemeten op 24-02-2021.
Sluit uitleg
 
2. Kan ik lage bedragen inleggen?
DELA
spaarverzekering
Spaarrekening dagelijks opvraagbaar
Deposito
 
 
 
De minimuminleg is € 10 per keer. Periodiek inleggen kan tot maximaal € 2.400 per jaar. Eenmalig inleggen of bijstorten kan per jaar tot een totaalbedrag van € 12.000 op je polis(sen). DELA kan in de toekomst de mogelijkheid tot bijstorten stopzetten.                                                                                           
Bij een spaarrekening bij een van de 4 grote Nederlandse banken geldt geen minimum en geen maximale inleg. U kunt zowel periodiek, eenmalig geld inleggen of bijstorten. Voor specifieke spaarrekeningen van banken geldt soms wel een verplichte inleg.
U moet bij een deposito vaak een groot bedrag inleggen om mee te kunnen doen. Periodieke stortingen of bijstortingen zijn vaak niet mogelijk. Er zijn enkele deposito's waarbij je wel kunt starten met een lage inleg.
Sluit uitleg
 
3. Kan ik tussentijds geld opnemen?
DELA
spaarverzekering
Spaarrekening dagelijks opvraagbaar
Deposito
 
 
 
U kunt geen geld opnemen. Wel kunt u op ieder moment besluiten de polis stop te zetten. Binnen 10 jaar kost dat € 150. Na 10 jaar zijn er geen afkoopkosten.
Van een spaarrekening met dagelijks opvraagbaar tegoed kan meestal op ieder moment zonder kosten geld worden opgenomen.
Afhankelijk van de voorwaarden zijn er wel of geen mogelijkheden om uw deposito voortijdig te beëindigen. Wellicht alleen in bijzondere omstandigheden. Daarnaast geldt er vaak een boete die je voor het opnemen betaalt. Des te langer het deposito nog doorloopt, hoe hoger de boete die u doorgaans betaalt voor het opnemen.
Sluit uitleg
 
4. Kan ik stoppen?
DELA
spaarverzekering
Spaarrekening dagelijks opvraagbaar
Deposito
 
 
 
Dat kan alleen door uw polis tussentijds te beëindigen. De kosten daarvoor zijn € 150, binnen de looptijd van 10 jaar. Na die 10 jaar zijn er geen afkoopkosten meer.
Meestal geen kosten bij opname of beëindiging.
Soms is eerder beëindigen niet mogelijk of alleen in bijzondere omstandigheden. Meestal geldt er een boeteregeling die afhankelijk is van restant looptijd.
Sluit uitleg
 
6. Geldt het depositogarantiestelsel?
DELA
spaarverzekering
Spaarrekening dagelijks opvraagbaar
Deposito
 
 
 
DELA en de DELA spaarverzekering vallen niet onder het depositogarantiestelsel. DELA is een verzekeraar en geen bank. Meer informatie over de depositogarantieregeling.
Ja, met een maximum van € 100.000 per persoon per bank(entiteit). Let op! Dit geldt voor een spaarrekening onder het Nederlandse Depositogarantiestelsel.
Ja, met een maximum van € 100.000 per persoon per bank(entiteit). Let op! Dit geldt voor een spaardeposito onder het Nederlandse Depositogarantiestelsel.
Sluit uitleg
 
7. Hoelang staat mijn geld vast?
DELA
spaarverzekering
Spaarrekening dagelijks opvraagbaar
Deposito
10 jaar
n.v.t.
vanaf 1 maand
Je geld staat vast voor minimaal 10 jaar en maximaal 30 jaar.
Niet van toepassing
Voor de periode die u afspreekt (vanaf 1 maand).
Sluit uitleg
 
8. Hoe werkt het?
DELA
spaarverzekering
Spaarrekening dagelijks opvraagbaar
Deposito
Lees meer
Lees meer
Lees meer

Bij een spaarverzekering van DELA leg je eenmalig of periodiek (bijv. maandelijks) een bedrag in. U kunt ook kiezen voor zowel periodiek als eenmalig en u kunt aanvullende stortingen doen. De minimuminleg is € 10 per keer. Periodiek inleggen kan tot maximaal € 2.400 per jaar. Eenmalig inleggen of bijstorten kan per jaar tot een totaalbedrag van € 12.000 op je polis(sen). DELA kan in de toekomst de mogelijkheid tot bijstorten stopzetten. Lees meer informatie over inleggen. Over uw inleg en saldo ontvangt u een vaste rente van 2,00%. Omdat het een spaarverzekering is, keren wij bij overlijden van de verzekerde het saldo uit plus 10% en dan eindigt de verzekering. Op einddatum - na ten minste 10 jaar - komt de gegarandeerde uitkering vrij. U kunt uw spaarverzekering tussentijds beëindigen. De kosten daarvoor zijn € 150, binnen de looptijd van 10 jaar. Na die 10 jaar zijn er geen afkoopkosten meer.

Het CoöperatiespaarPlan valt voor de belastingen in belastingbox 3 van 'sparen en beleggen'. Of je belasting moet betalen hangt af van de hoogte van je vermogen in box 3 en waar het uit bestaat. In 2023 is de vrijstelling €  57.000 per persoon en € 114.000 samen voor fiscale partners. Je betaalt hierover dan geen belasting. Is je vermogen hoger dan de vrijstelling (€ 57.000/€ 114.000), dan betaal je wel belasting over het deel dat hoger is dan de vrijstelling. Het CoöperatiespaarPlan valt in de categorie beleggingen/ andere bezittingen. Dat betekent dat de Belastingdienst rekening houdt met een fictief rendement van 6,17%.

U opent een spaarrekening bij de bank van uw keuze. Voor een spaarrekening met een dagelijks opvraagbaar tegoed geldt bijna altijd een variabele rente. Dit betekent dat de bank de rente op ieder moment kan aanpassen. Meestal worden er geen voorwaarden gesteld aan de hoogte van uw inleg. Daarnaast kunt u vrij beschikken over het spaarsaldo, zonder kosten. De rente is doorgaans lager dan op een spaardeposito of spaarverzekering.
U opent een spaardeposito bij de bank van uw keuze. De rente op een spaardeposito wordt bij aanvang bepaald en staat vast tijdens de looptijd van het deposito. Vaak moet u een hoger bedrag storten in uw deposito en kunt u tussentijds niet bijstorten. Tussentijds opnemen kan soms alleen in bijzondere omstandigheden. Bijna altijd geldt er een boete bij voortijdige beëindiging. Daar tegenover staat dat de depositorente vaak hoger is dan op een dagelijks opvraagbare spaarrekening.
Sluit uitleg
 
 

* De gemiddelde rente dagelijks opvraagbaar bij 4 grote Nederlandse banken per 19-12-2022 bij een saldo tot € 10.000.

** De gemiddelde rente op een 10-jaars deposito bij 3 grote Nederlandse banken per 19-12-2022.