Rollen en bevoegdheden spaarverzekering

Bij een spaarverzekering horen vier rollen. We leggen graag uit wat de rollen precies inhouden.

Chat met onze medewerkers

Verzekeringnemer

De persoon die de spaarverzekering afsluit. De verzekeringnemer mag de verzekering wijzigen of opzeggen. Hij of zij is ook degene bij wie het bedrag op de spaarverzekering (min afkoopkosten) als vermogen meetelt voor de belastingen.

Verzekerde

De persoon op wiens leven de spaarverzekering is afgesloten. De verzekerde mag als de verzekering wordt afgesloten niet ouder zijn dan 65 jaar min 1 dag. Voor de andere rollen geldt geen leeftijdsgrens.

Begunstigde

De begunstigde krijgt het geld van de verzekering als de verzekering afloopt. Als de verzekerde overlijdt voordat de verzekering afgelopen is, ontvangt de begunstigde het tot dan opgebouwde saldo van de verzekering + 10%. Vaak is de begunstigde de verzekeringnemer. Is iemand anders de begunstigde? Bijvoorbeeld kind of kleinkind? Hou dan rekening met schenkbelasting. Hiervoor gelden wel vrijstellingen. Kijk op belastingdienst.nl. Verzekeringnemer kan ook meer dan één begunstigde aanwijzen.

Premiebetaler

De persoon die geld in de verzekering inlegt of een aanvullende storting doet. Meestal is dit de verzekeringnemer. Legt iemand anders de premie in? Dan noemen we dit de Afwijkende premiebetaler.

Hoe zijn de rollen verdeeld?

Om het makkelijk te maken, hebben wij als je online een spaarverzekering afsluit de rollen al ingevuld. Wij zijn hierbij steeds uitgegaan van aangegeven voorkeuren uit onderzoeken en de meest gekozen variant. Wil je het liever anders? Geen probleem, onze medewerkers regelen het graag. Bel 040 – 260 15 00 of vraag het per chat of e-mail.

Spaarplan voor mijzelf (alleen of met partner)

Verzekeringnemer: jijzelf. Zet je samen met je partner geld opzij, dan is hij/zij ook verzekeringnemer.
Verzekerde: standaard is dit de (eerste) verzekeringnemer, jijzelf. Je kunt dit altijd wijzigen.
Begunstigde: jijzelf. Zet je samen met je partner geld opzij, dan is hij/zij ook begunstigde voor de helft.
Premiebetaler: jijzelf.

Ga naar Spaarverzekering voor mijzelf

Spaarplan voor mijn kind 

Verzekeringnemer: jouw kind. Je schenkt de inleg direct aan je kind
Verzekerde: jijzelf
Begunstigde: jouw kind
Premiebetaler: jijzelf

Wat betekent deze rolverdeling? Tot de 18e verjaardag heeft jouw kind jouw toestemming nodig om een wijziging aan te brengen. Na de 18e verjaardag krijgt het kind de polis zelfstandig in beheer. Jij blijft de verzekerde en de premiebetaler en schenkt de inleg jaarlijks aan het kind. Ouders mogen per kind maximaal € 5.363 (2018) per jaar schenken zonder dat dit gevolgen heeft voor de schenkbelasting. Lees meer over schenken en belasting bij onze Voorelkaardesk.

Ga naar Spaarverzekering voor mijn kind

Spaarplan voor mijn kleinkind

Verzekeringnemer: kleinkind (maar tot zijn/haar 18e beheert de ouder/verzorger de verzekering. Je kleinkind kan niet zelfstandig bij het geld.)
Verzekerde: de ouder/verzorger van het kleinkind
Begunstigde: kleinkind
Afwijkende premiebetaler: jijzelf.

Grootouders mogen per kleinkind maximaal € 2.147 (2018) per jaar schenken zonder dat dit gevolgen heeft voor de schenkbelasting. Wil je meer schenken? Neem contact op met onze Klantenservice en we bekijken samen de mogelijkheden. Bel 040 260 15 00. Lees meer over schenken en belasting bij onze Voorelkaardesk.

Als een grootouder een spaarverzekering afsluit voor een minderjarig kleinkind kan dat ook financiële gevolgen hebben voor de ouder(s) van het kleinkind. De waarde van de spaarverzekering telt namelijk mee bij het vermogen van de ouder(s). Dit is niet zo als een grootouder op eigen naam geld opzij zet voor zijn kleinkind. Misschien wil je liever zelf het geld beheren? Dat kan ook. Neem hiervoor contact op met onze klantenservice.

Ga naar Spaarverzekering voor mijn kleinkind

  • 040 260 15 00 Bereikbaar van ma t/m vrij van 8.00 tot 20.00 uur.
  • 040 260 15 00 Bereikbaar van ma t/m vrij van 8.00 tot 20.00 uur.