• Klantenservice 040 260 15 00 Ma t/m vrij van 8.00 tot 20.00 uur.
Het risico van de DELA spaarverzekering is zeer klein

Direct aanvragen

Chat met onze medewerkers

Bereken uw resultaat

Hoe wilt u geld opzij zetten?
Hoeveel wilt u periodiek inleggen?
Vul zelf in.
?
Hoe vaak wilt u het opzij zetten?
Hoeveel wilt u eenmalig inleggen?
Vul zelf in.
?
Hoeveel jaar wilt u het bedrag vastzetten?
minimaal 10 jaar
?
Voor wie?
Inleg na jaar
Resultaat incl. 2,75% vaste rente
Mogelijk resultaat incl. winstdeling*
*Hoe hebben we dit berekend?
?
×

*Hier gaan we uit van het gemiddelde historische rendement over de afgelopen 20 jaar. Dit is 5,90% per jaar. Als het werkelijke rendement anders uitpakt of als de Algemene Vergadering van DELA anders beslist, dan wijzigt ook het extra bedrag door winstdeling en dus het totale bedrag.

DELA is wettelijk verplicht distributiekosten apart in rekening te brengen. Bij het online afsluiten van de spaarverzekering wordt er € 9,50 in rekening gebracht voor de distributiekosten. U kunt binnen 30 dagen de verzekering kosteloos beëindigen.

In het kort
Kosten en risico's

De spaarverzekering van DELA, het CoöperatiespaarPlan in het kort

 • Vaste rente van 2,75% voor iedereen, ook bij kleine bedragen
 • Geen minimuminleg. Je kunt maximaal € 12.000 per jaar inleggen, ongeacht het aantal polissen.
 • Voor de lange termijn, minimaal 10 jaar.
 • Tussentijdse opname is niet mogelijk, beëindigen binnen 10 jaar kost € 150.
 • Extra uitkering van 10% van het tot dan toe opgebouwde saldo, bij overlijden voor het einde van de looptijd. 
 • Als je denkt dat je tussentijds het geld nodig hebt voor bepaalde uitgaven is deze spaarverzekering niet geschikt voor jou.
 • Het DELA CoöperatiespaarPlan valt niet onder het depositogarantiestelsel.

Bekijk de algemene voorwaarden en andere belangrijke documenten. Lees ook welke kosten en risico's er verbonden zijn aan de spaarverzekering.

Wij leggen de kosten en risico’s van het DELA CoöperatiespaarPlan zo eenvoudig en beknopt mogelijk uit, zodat jij weet waar je aan toe bent. In de algemene voorwaarden en de productleeswijzer vind je alle details over de spaarverzekering.

  Risico’s

 • Het risico dat je jouw inleg niet terugkrijgt zoals opgenomen in de financiële bijsluiter is zeer klein. Meer informatie hierover lees je in de Financiële Bijsluiter.
 • Coöperatie DELA en het CoöperatiespaarPlan vallen niet onder het depositogarantiestelsel.
 • DELA valt als verzekeraar onder de nationale opvangregeling van De Nederlandsche Bank en het Verbond van Verzekeraars. Deze regeling biedt niet dezelfde zekerheid als het depositogarantiestelsel dat geldt voor spaartegoeden bij een bank. Bij het depositogarantiestelsel krijg je tot een waarde van € 100.000 per persoon je geld terug, mocht de bank failliet gaan. Bij de nationale opvangregeling kunnen onder regie van de Nederlandsche Bank de verplichtingen van een verzekeraar tijdelijk worden overgenomen of kunnen de verzekeringen zelfs helemaal worden overgedragen aan een andere verzekeraar. DELA is één van de meest solvabele verzekeraars van Nederland. Eind 2015 hadden wij 5 keer zoveel eigen vermogen als vereist, om aan onze verplichtingen te kunnen voldoen. Een meer dan stevig fundament.
 • Hebt je het DELA CoöperatiespaarPlan afgesloten en ben je niet tevreden? Dan kun je de verzekering binnen 30 dagen kosteloos opzeggen.

Kosten

 • Distributiekosten: DELA is wettelijk verplicht om de distributiekosten apart in rekening te brengen. Distributiekosten zijn kosten voor het informeren over de verzekering en het verwerken van een verzekeringsaanvraag. Sluit je de verzekering online af? Dan zijn de distributiekosten € 9,50. Bij het afsluiten van de verzekering kun je aangeven hoe je deze kosten wilt betalen: Eénmalig een bedrag van € 9,50 of tijdens de eerste 10 jaar van de verzekering, jaarlijks een bedrag van € 9,50.
 • Overige kosten: De overige kosten (zoals voor het beheer van de polis) bedragen 2,16% en houden wij in op het percentage dat voor winstdeling beschikbaar is. Deze kosten halen wij dus nooit van de inleg of de vaste rente van 2,75% af. Is er een jaar geen of onvoldoende rendement voor winstdeling? Dan neemt DELA de kosten die niet verrekend kunnen worden voor haar rekening.
 • Extra uitkering bij overlijden: overlijdt de verzekerde voor het einde van de looptijd? Dan ontvangt degene voor wie je geld opzijzet het opgebouwde saldo plus 10%. Voor het afdekken van dit risico van overlijden betaal je een risicopremie. Deze is 0,06% per jaar over het saldo. Daarom krijg je van coöperatie DELA een bruto rente van 2,81%, zodat je een vaste rente van 2,75% overhoudt.
 • Afkoopkosten: Met het DELA CoöperatiespaarPlan zet je geld opzij voor minimaal tien jaar. Het kan gebeuren dat je de spaarverzekering toch wilt beëindigen binnen de eerste tien jaar. Dan betaal je € 150 afkoopkosten. Na tien jaar kun je stoppen zonder afkoopkosten.

Lees voor meer informatie ook de bijlage Inleg & kosten.

Ook goed om te weten

Welke rollen zijn er bij een spaarverzekering?

Een spaarverzekering heeft een groot voordeel: je bepaalt zelf wie welke bevoegdheden heeft. Er zijn vier partijen die een rol spelen:

Verzekeringnemer

De eigenaar van de spaarverzekering. De verzekeringnemer mag de verzekering wijzigen of opzeggen. Hij of zij is ook degene bij wie het bedrag op de spaarverzekering (min afkoopkosten) als vermogen meetelt voor de belastingen.

Verzekerde

De persoon op wiens leven de spaarverzekering is afgesloten. De verzekerde mag als de verzekering wordt afgesloten niet ouder zijn dan 65 jaar min 1 dag. Voor de andere rollen geldt geen leeftijdsgrens.

Begunstigde

De begunstigde krijgt het geld van de verzekering als de verzekering afloopt. Als de verzekerde overlijdt voordat de verzekering afgelopen is, ontvangt de begunstigde het tot dan opgebouwde saldo van de verzekering + 10%.
Vaak is de begunstigde de verzekeringnemer. Is iemand anders de begunstigde? Bijvoorbeeld kind of kleinkind? Hou dan rekening met schenkbelasting. Hiervoor gelden wel vrijstellingen. Kijk op belastingdienst.nl. Verzekeringnemer kan ook meer dan één begunstigde aanwijzen.

Premiebetaler

De persoon die geld in de verzekering inlegt of een aanvullende storting doet. Meestal is dit de verzekeringnemer. Legt iemand anders de premie in? Dan noemen we dit de Afwijkende premiebetaler.

Meer informatie?

Om het makkelijk te maken hebben we een aantal standaardkeuzes voor je gemaakt als je een DELA CoöperatiespaarPlan online aanvraagt. Je kunt deze eenvoudig en op elk moment wijzigen via Mijn DELA of de afdeling Klantenservice. Lees meer over de rollen en bevoegdheden en de standaardkeuzes.

Het DELA CoöperatiespaarPlan en de belastingen

Wanneer je de belastingaangifte invult, moet je aangeven wat de waarde is van je bezittingen. De waarde van het CoöperatiespaarPlan hoort hier ook bij. Dit geldt voor de persoon op wiens naam de verzekering staat. Zet je samen geld opzij dan geldt dit ieder voor de helft.

Vrijgesteld bedrag

Een volwassene heeft in 2017 een vrijstelling van € 25.000. Fiscale partners mogen elkaars vrijstelling gebruiken. Dus samen € 50.000.  Als je vermogen hoger is dan dit bedrag, dan betaal je daar jaarlijks vermogensrendementsheffing over.
Hoeveel belasting je betaalt, hangt af van de waarde boven de vrijstelling:
-              0,861% over de eerste € 75.000
-              1,38% over de waarde vanaf € 75.000 tot en met € 975.000
-              1,617% over de waarde vanaf € 975.000

Schenkbelasting

Zet je voor iemand anders geld opzij met het DELA CoöperatiespaarPlan? Dan moet je rekening houden met de regels over schenkbelasting:

 • Ouders mogen hun kind in 2017 € 5.320 schenken zonder dat dit gevolgen heeft voor de schenkbelasting.
 • Grootouders mogen hun kleinkind in 2017 € 2.129 schenken zonder dat dit gevolgen heeft voor de schenkbelasting.
Kijk voor meer informatie op de website van de belastingdienst of bel de BelastingTelefoon via 0800 0543. Je kunt ook contact opnemen met de DELA VoorelkaarDesk. Onze medewerkers geven graag begrijpelijke informatie over schenken en belasting.
 • 040 260 15 00 Bereikbaar van ma t/m vrij van 8.00 tot 20.00 uur.
 • 040 260 15 00 Bereikbaar van ma t/m vrij van 8.00 tot 20.00 uur.

Chat met onze medewerkers