Een annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering

Het verzekerde bedrag neemt jaarlijks af. Aan het begin daalt het verzekerde bedrag minder hard dan aan het einde van de looptijd. De uitkering daalt met een percentage dat je zelf kiest. Als deze verzekering voor een hypotheek wordt afgesloten dan is is dit percentage vaak gelijk aan het rentepercentage van je hypotheek. Deze vorm wordt vaak gekozen bij een annuïteitenhypotheek.

Voorbeeld:
Je hebt een annuïteitenhypotheek van € 250.000 met een rentepercentage van 4,00%. Daarnaast heb je een overlijdensrisicoverzekering voor het bedrag van € 250.000, met een looptijd van 30 jaar. Dit kapitaal is gelijk aan de restschuld van de hypotheek, dus € 250.000 aan het begin en € 0 aan het einde van de looptijd. Stel je overlijdt op de helft van de looptijd. Dan wordt € 160.744 eenmalig uitgekeerd. Is dat op een derde van de looptijd? Dan wordt € 196.482 uitgekeerd. Daarmee kan dan de hypotheek afgelost worden. Is er geen overlijden binnen de looptijd? Dan wordt er niets uitgekeerd.